Gdańska Szkoła Wyższa

adres
80-875 Gdańsk- Śródmieście, Biskupia 24B
(dzielnica Biskupia Górka, Gdańsk-Śródmieście)
telefon
58 305-08-89 w.46, 305-08-12 w. 46, 305-01-83  fax:  58 305-08-12 w. 40
e-mail
r...@gsw.gda.pl pokaż
www
www.gsw.gda.pl
godziny otwarcia
pn-sob9:00 - 16:00
Gdańska Szkoła Wyższa - eXpert w nauczaniu zaocznym

Napisali o nas

O nas

ADMINISTRACJA(lic, mgr) | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU(inż) | EDUKACJA ARTYSTYCZNA | EKONOMIA | GOSPODARKA PRZESTRZENNA | KRYMINOLOGIA | SOCJOLOGIA | TURYSTYKA I REKREACJA | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI(inż, mgr)

Gdańska Szkoła Wyższa jest od 14 lat eXpertem w nauczaniu zaocznym.

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r.Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 10 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku". GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom zapracowanym i przebywającym za granicą.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:
- studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
- studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
- studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).
Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), w ramach sześciu wydziałów, w tym 4 zamiejscowe - w Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie, na wy¬mienionych kierunkach. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

Gdańska Szkoła Wyższa kształci na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w siedzibie Uczelni:
GDAŃSK ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
infolinia (58) 305 01 83,
tel. (58) 305 08 12 wew. 46 lub (58) 305 08 89 wew. 46 ,
rekrutacja@gsw.gda.pl
zapisy@gsw.gda.pl
estudia@gsw.gda.pl
gsw.gda.pl

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje również naukę w Wydziałach Zamiejscowych:
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, mail: tczew@ gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, mail: olsztyn@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, mail: slupsk@ gsw.gda.pl
KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego, siedziba po WPiA Uniwersytetu Gdańskiego) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, mail: koszalin@gsw.gda.pl

www.gsw.gda.pl
Oferta edukacyjna:
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)
Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:
• penitencjarna,
• kuratorska,
• kryminalistyka,
• patologie społeczne.
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:
• administracja europejska,
• administracja publiczna,
• administracja zdrowia publicznego
• administrowanie informacją,,
• bezpieczeństwo publiczne,
• finanse i rachunkowość,
• gospodarowanie bazami danych,
• polityka ludnościowa (demograficzna),
• zarządzanie w administracji.
Kierunek: EKONOMIA
Specjalności:
• finanse i rachunkowość,
• polityka ludnościowa (demograficzna),
• zarządzanie
• projekty unijne
Kierunek: SOCJOLOGIA
Specjalności:
• socjologia administracji
• socjologia bezpieczeństwa
Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalność: zarządzanie w turystyce.
Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
• informatyka w przemyśle,
• inżynieria budownictwa,
• inżynieria ochrony środowiska,
• inżynieria produkcji,
• logistyka i zarządzanie transportem,
• mechatronika.
Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
• gospodarka nieruchomościami,
• urbanistyka.
Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność: inżynieria krajobrazu.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:
• administracja,
• finanse i rachunkowość,
• psychopedagogika pracy,
• zarządzanie.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (3 i 4 -semestralne)
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
• inżynieria zarządzania,
• odnawialne źródła energii,
• zarządzanie jakością,
• zarządzanie logistyką,
• zarządzanie zasobami ludzkimi,
• mechatronika.

STUDIA PODYPLOMOWE
(2-semestralne) w zakresach:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Doradztwo zawodowe
• Psychologia biznesu dla menedżerów
• Rachunkowość i doradztwo podatkowe
• Zarządzanie administracją publiczną
• Zarządzanie w ochronie zdrowia
• Zamówienia publiczne - nowość*
• Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa - nowość*
• Zarządzanie antykryzysowe - nowość*
• Zarządzanie przemysłem kreatywnym - nowość*
• Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych - nowość*
• Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych - nowość*
• Zarządzanie projektem - nowość*
• Grafika w reklamie - nowość*
• Gry dydaktyczne - nowość*
• Zarządzanie gamedevelopmentem - nowość*
(3-semestralne) w zakresach:
• Diagnoza i terapia pedagogiczna
• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika
• Przygotowanie pedagogiczne
• Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
• Socjoterapia
• Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

Nowości: Kryminologia, Ekonomia, Zarządzanie i Inżynieria produkcji - studia magisterskie, Rachunkowość i doradztwo podatkowe - studia podyplomowe

Galeria zdjęć

Opinie + dodaj ocenę


4.8

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  5
   
 • zajęcia dodatkowe:
  5
   
 • wyposażenie:
  4
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6)
4.8
 

Warto studiować na GSW

Jestem absolwentką tej uczelni, zdobylam tytuł inzyniera na Wydziale Studiów Inżynierskich, polecam szczególnie osobom, które pracują. Podejście kadry uczącej i administrującej do studenta umożliwia ukończenie tych studiów z powodzeniem i z uzyskaniem odpowiedniego poziomu wiedzy do podejmowania nowych wyzwań na polu zawodowym i nie tylko, pozwala również na podjęcie studiów magisterskich.Ciekawy program oraz mozliwosci realizacji zaintersowań w kołach naukowych. Szeroki wachlarz specjalności.Polecam, spróbuj a napewno nie będziesz żałować.

 • Katarzyna (kobieta, pow. 40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 15.02.2017
 • Polecam innym: tak
 • Status: jestem w trakcie nauki/szkolenia

6.0

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Bardzo dobra szkoła

Wysoki poziom wydziału Nauk Inżynierskich, dobra kadra. Polecam jak najbardziej

 • Rafał (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: maj 2017
 • Polecam innym: tak
 • Status: absolwent

3.6

w kategorii

Szkoły wyższe

 • poziom nauczania:
  4
   
 • zajęcia dodatkowe:
  3
   
 • wyposażenie:
  4
   
 • przystępność cen:
  3
   
 • ocena ogólna:
  4
   
średnia ocena (max 6)
3.6
 

Czy to oznacza koniec uczelni na Stogach?

PKP udało się znaleźć kupca blisko 5-hektarowego terenu oddalonego ok. 200-300 m od plaży na gdańskich Stogach, na którym działa Gdańska Szkoła Wyższa. Fragmenty artykułu z Gazety Wyborczej z 30.07.2015: "Co z uczelnią? W kompleksie istniejących budynków od 13 lat ma swoją siedzibę Gdańska Szkoła Wyższa (do 2011 Gdańska Wyższa Szkoła Administracji). Czy wraz z pojawieniem się nowego inwestora prywatna uczelnia będzie zmuszona zmienić adres? - Z racji prowadzonej działalności interes szkoły został zabezpieczony przez specjalne zapisy znajdujące się w umowie, których jednak nie mogę ujawniać - przekonuje dyrektor PKP. - Umowa na pewno nie zostanie rozwiązana w trakcie trwania semestru". Link do artykułu: http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,18446830,tajemniczy-inwestor-kupil-od-pkp-dzialke-przy-plazy.html Co stanie się ze studentami po zakończeniu semestru? Czy to już koniec uczelni na Stogach?

 • Zaniepokojona (kobieta, 31-40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 2015
 • Polecam innym: nie
 • Status: planowałe(a)m skorzystać, ale się zniechęciłe(a)m
  • poziom nauczania:
   5.0
    
  • zajęcia dodatkowe:
   4.7
    
  • wyposażenie:
   4.7
    
  • przystępność cen:
   4.7
    
  • ocena ogólna:
   5.0
    
  średnia ocena (max 6)
  4.8