oceń »

Rudniki

adres
Gdańsk

O nas

Rudniki to przemysłowa dzielnica Gdańska. Zajęta głównie przez magazyny, hurtownie oraz Rafinerię Gdańską.

Rudniki to wschodnia dzielnica Gdańska, przez środek której przebiega główna trasa wylotowa w stronę Warszawy. Wzdłuż niej ulokowane są liczne hurtownie, magazyny oraz salony samochodowe. Największym zakładem przemysłowym w tym rejonie miasta jest Rafineria Gdańska. W jej sąsiedztwie ulokowana jest oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód.

Zabudowa mieszkaniowa skupiona jest w rejonie ulicy Miałki Szlak. Są to przede wszystkim domy jednorodzinne.

Pozostały obszar zajmowany jest przez użytki rolne oraz bocznicę kolejową Rafinerii Gdańskiej.

Podyskutuj o tej dzielnicy na forum Rudniki