oceń »

I Urząd Skarbowy w Gdańsku

adres
80-822 Gdańsk, Rzeźnicka 54/56 pokaż na mapie
 
inne oddziały
telefon
58 321-23-00  fax:  58 321-23-01
e-mail
us2205@pm.mofnet.gov.pl
www
 
zgłoś do aktualizacji
godziny otwarcia
pn7:30 - 18:00
wt-pt7:30 - 15:30

O nas

Telefony:
Centrala Urzędu
tel. 58-32-12-300

Obsługa bezpośrednia - podatek VAT
tel. 58-32-12-483 do 484 i 487

Obsługa bezpośrednia - podatek dochodowy
tel. 58-32-12-536 do 539 i 541

Obsługa bezpośrednia - identyfikacja i rejestracja podatkowa
tel. 58-32-12-369, i od 430 do 434 lub 436 lub 437 lub 450

Postępowania podatkowe
tel. 58-32-12-464 lub 465 oraz 467 i 468

Postępowania podatkowe - podatek VAT
tel. 58-32-12-476 oraz 470, 473 i 474

Postępowania podatkowe - karta podatkowa, ryczałt, VZM
tel. 58-32-12-474 i 475

Postępowania podatkowe - podatki majątkowe i opłaty
tel. 58-32-12-461 do 463

Postępowania podatkowe - udzielanie ulg, zabezpieczeń i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
tel. 58-32-12-420 i 421

Stanowisko do obsługi kas fiskalnych
tel. 58-32-12-579

Stanowiska ds. karnych skarbowych
tel. 58-32-12-364 i 365

Kontrola podatkowa
tel. 58-32-12-560 do 569

Egzekucji administracyjna
tel. 58-32-12-510 do 523

Organizacji i logistyka
tel. 58-32-12-400 lub 403 do 405

Kadry
tel. 58-32-12-401 i 402

Rachunkowość podatkowa i budżetowa
tel. 58-32-12-330 do 351

Stanowisko ds. obsługi zaświadczeń
tel. 58-32-12-310 i 322

Potwierdzanie Profili Zaufanych w ePUAP
tel. 58-32-12-319 i 432

KONTA BANKOWE URZĘDU
NBP O/O Gdańsk:

•Podatek dochodowy od osób prawnych
20101011400149482221000000

•Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier
67101011400149482222000000

•Podatek dochodowy od osób fizycznych
17101011400149482223000000

•Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
11101011400149482227000000

•dochody budżetowe dla wpłat z tytułu informacji udzielanych komornikom sądowym
05101011400149482231000000


Konto podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy:
•podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń (PIT-4, PIT8A)
•podatku dochodowego od działalności gospodarczej (PIT-5, PIT5L), ryczałt (PPE)
•podatku dochodowego osób duchownych (PPD)
•podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania (PIT-23)
•podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań rocznych (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)

Konto pozostałych dochodów dotyczy:
•podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej (KP)
•podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)
•podatku od spadków i darowizn (SD)
•wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, spółek akcyjnych i spółek z o.o. (WZP,WZS)