3.8
11 ocen

Lodowisko przy Bramie Oliwskiej

otwarte do 1 marca 2016
adres
Gdańsk, pl. Zebrań Ludowych

Lodowisko Brama Oliwska obiekty w tej lokalizacji (1) »

telefon
58 341-69-64
www
 
zgłoś do aktualizacji
godziny otwarcia
wt14:30 - 20:30
śr14:30 - 17:30
czw-pt14:30 - 20:30
sob-nd11:30 - 20:30
poniedziałek /grupy zorganizowane, szkółki nauki jazdy na łyżwach / wtorek /goście indywidualni/ 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30 środa 14:30, 16:00, 17:30 czwartek – piątek 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30 sobota, niedziela i dni wolne od nauki /

Aktualne imprezy

O nas

CENNIK W SEZONIE ZIMOWYM 2015 / 2016

Bilet normalny 11 zł
Bilet studencki  7 zł
Bilet ulgowy  7 zł
Bilet dla osób niepełnosprawnych 5 zł
Karnet normalny 110 zł
Karnet studencki  70 zł
Karnet ulgowy  70 zł
Ostrzenie/wypożyczenie łyżew    8 zł 
Karnet ostrzenie/wypożyczenie łyżew 80 zł
Bilet rodzinny  29 zł
Bilet Curling 20 zł
 
Bilet rodzinny przysługuje dwóm osobom dorosłym i dwójce dzieci do 14 lat;
Bilet/karnet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 26. roku życia z ważną legitymacją szkolną lub studencką, a także emerytom za okazaniem karty seniora;
Bilet dla osoby niepełnosprawnej przysługuje osobom z ważną legitymacją świadczącą o niepełnosprawności (opiekun osoby niepełnosprawnej wykupuje bilet ulgowy w cenie 7 zł);
Karnet normalny/ulgowy/studencki umożliwia 11 wejść na taflę lodowiska;
Karnet ostrzenie/wypożyczenie łyżew umożliwia 11 ostrzeń/wypożyczeń łyżew;
Bilet curling umożliwia jednorazowe skorzystanie z toru curlingowego grupie liczącej co najmniej 4 osoby;
Dzieci do 5-tego roku życia wchodzą na lodowisko za darmo.

Wypożyczenie kasku i szatnia na terenie Lodowiska jest bezpłatna.
Honorujemy KARTĘ MULTISPORT i FITPROFIT jako bilet wstępu. Nie zwalnia ona jednak z konieczności opłaty za wypożyczenie łyżew.

GRUPY ZORGANIZOWANE
Grupy zorganizowane o liczbie do trzydziestu osób ponoszą koszt 300 zł netto za godzinę plus koszt za wypożyczenie łyżew (z obsługą ratownika medycznego);
Grupy zorganizowane o liczbie powyżej trzydziestu osób ponoszą koszt biletu za godzinę korzystania z lodowiska zgodnie z cennikiem plus koszt wypożyczenia łyżew (z obsługą ratownika medycznego);
Podmioty prowadzące szkolenia w zakresie sportów zimowych, korzystające z lodowiska w godzinach i dniach wyznaczonych przez zarządzającego (tj. poniedziałek 16:30 - 22:00, sobota i niedziela w godzinach 8:00 - 10:30), ponoszą koszt w wysokości 300 zł netto/godz. (z obsługą ratownika medycznego);
Podmioty prowadzące szkolenia w zakresie sportów zimowych, korzystające z lodowiska po godzinie 2200, ponoszą koszt w wysokości 250 zł netto/godz. (bez obsługi ratownika medycznego).
W każdy pierwszy czwartek miesiąca honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

W czasie ferii lodowisko uruchomiło jeszcze więcej ślizgawek - pełne informacje w galerii zdjęć

REGULAMIN

Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku (zwanym dalej "Zarządzającym").
Otwarcie lodowiska w sezonie 2015/2016 nastąpi w dniu 1 listopada 2015 roku. Lodowisko funkcjonowało będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarządzającego. Informacja o ewentualnej zmianie terminu otwarcia będzie znajdowała się na stronie www.scenamuzyczna.pl. Zmiany w harmonogramie funkcjonowania lodowiska umieszczane będą na tablicach informacyjnych i na stronie www.scenamuzyczna.pl.

Obiekt lodowiska ma charakter ogólnodostępny.

Na terenie i wokół lodowiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, poza miejscem wyznaczonym przez Zarządzającego.

Na terenie lodowiska działa kasa (pełniąca również rolę punktu informacyjnego), wypożyczalnia łyżew, ostrzalnia łyżew, szatnia oraz punkt medyczny.

W przypadku organizowania imprez sportowych, komercyjnych lub zajęć zorganizowanych Zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska. Stosowna informacja każdorazowo będzie znajdowała się na tablicach informacyjnych i na stronie www.scenamuzyczna.pl.

Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 300 osób. Dyżurujący pracownicy Zarządzającego, zwani dalej "służbami porządkowymi", mają prawo w przypadku przekroczenia tej liczby do chwilowego wstrzymania wstępu na lodowisko, aż do momentu zwolnienia miejsc.

Do korzystania z lodowiska upoważnione są:
Osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli;
Osoby posiadające ważny karnet na lodowisko;
Osoby z biletem rodzinnym (2 osoby dorosłe, 2 dzieci do 14-tego roku życia);
Osoby z biletem promocyjnym.
Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko (60 minut).
Karnet upoważnia do wielokrotnego wstępu na lodowisko (11 wejść).
Stawka ulgowa przysługuje za okazaniem legitymacji uprawniającej do korzystania z odpowiednich zniżek.
Bilet na wypożyczenie łyżew upoważnia do jednorazowego korzystania z łyżew (60 min).

Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodowiska.
Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz do wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.

Korzystający z lodowiska ponoszą wszelkie ryzyko zawiązane z uprawianiem łyżwiarstwa, przez co zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy na lodzie.

Korzystanie z lodowiska przez osoby, które nie ukończyły 10-tego roku życia, oraz grup zorganizowanych dzieci i młodzieży, odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się korzystających z lodowiska oraz za ich bezpieczeństwo.

Zaleca się, aby dzieci do lat 7 zakładały podczas jazdy kask ochronny.

Jazda na tafli odbywa się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska lub pracownika zarządzającego ruchem na tafli.

Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami. Zaleca się używanie rękawiczek.

Na teren lodowiska zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez osobę wpuszczającą na taflę, że osoba znajduje się w w/w stanie, nie będzie się mogła ona ubiegać o zwrot kosztu biletu.

Na teren lodowiska zabranie się wprowadzania zwierząt.

Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się wstępu na teren objęty zakazem poruszania się (przede wszystkim zaplecze techniczne).

Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
Używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska;
Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce w czasie jazdy (za wyjątkiem rodziców asekurujących małe dzieci);
Jazdy z dziećmi na rękach, na plecach lub na barkach;
Wnoszenia oraz spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska;
Rzucania śnieżkami lub jakimikolwiek innymi przedmiotami;
Siadania na bandach okalających lodowisko;
Wchodzenia w obuwiu bez łyżew;
Palenia tytoniu;
Korzystania z e-papierosów;
Spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
Używania otwartego ognia;

Z uwagi na bezpieczeństwo korzystających z lodowiska zaleca się nie wnoszenie na taflę lodowiska plecaków i toreb.
Wszelakie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia na tafli lodowiska należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie.

Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów, odtwarzaczy mp3, mp4 itp. wnoszonych na płytę lodowiska zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

Na terenie lodowiska funkcjonuje bezpłatna szatnia. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane w kurtkach, płaszczach, plecakach, torbach itp., jak również za inne rzeczy pozostawione na terenie całego lodowiska.

W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do punktu medycznego, znajdującego się na terenie lodowiska. Osoba, której udzielono pomocy medycznej, zobowiązana jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.

Każdy korzystający z lodowiska dobrowolnie poddaje się kontroli służbom porządkowym.
Obsługa lodowiska jest uprawniona do legitymowania osób w celu ustalenia uprawnień do korzystania z biletów ulgowych oraz w uzasadnionych podejrzeniach do sprawdzania zawartości bagaży.

W przypadku awarii lodowiska bilet wcześniej zakupiony i niewykorzystany w związku z awarią będzie mógł być wykorzystany w dowolnym terminie zgodnym z harmonogramem lodowiska.

Zakazane jest prowadzenie na terenie Lodowiska jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez  pisemnej zgody Administratora lodowiska.

Każda osoba korzystająca z lodowiska zobligowana jest do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu,  zostaną usunięte z lodowiska.
O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach, mających miejsce na lodowisku, należy poinformować Zarządzającego za pośrednictwem służ porządkowych, bezpośrednio w biurze lodowiska lub pod nr. tel. 58/341-69-64.

Zarządzający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie lodowiska. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszych warunków należy do Zarządzającego.

W sprawach nieujętych w regulaminie lodowiska decyduje Zarządzający.

Galeria zdjęć

Opinie + dodaj ocenę


3.8

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  5
   
 • wyposażenie:
  2
   
 • klimat:
  4
   
 • przystępność cen:
  4
   
 • ocena ogólna:
  4
   
średnia ocena (max 6.0)
3.8

Nie jest tak źle, można jeździć ale lepiej mieć własne łyżwy

Lodowisko jak lodowisko. Jeśli spodziewasz się olimpijskiej jakości to będziesz zawiedziony. Jeżeli chcesz pojeździć z rodziną lub przyjaciółmi to wszystko będzie ok - pod warunkiem, że masz własne łyżwy... Niestety jakość łyżew do wypożyczenia jest fatalna. albo oboje z żoną mieliśmy mega pecha. Muzyka normalna, ani dobra ani zła. Lód znośny, na pewno w HO jest lepszy ale jeździć się da. Pan w szatni dowcipny i uśmiechnięty, reszta obsługi neutralna...

 • M&M (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: Połowa stycznia 2016
 • Polecam innym: nie mam zdania
 • Status: pierwsza moja wizyta

4.4

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  5
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • klimat:
  5
   
 • przystępność cen:
  3
   
 • ocena ogólna:
  4
   
średnia ocena (max 6.0)
4.4

Jest OK:) z jednym minusem

Muzyka jest ok:) Obsługa miła :)Tłoczno-pewnie dlatego takie wysokie ceny. Są klienci to nie obniżają ale jak chce się korzystać częściej to już odczuwa się wydatek. Najbardziej kiepskie jest OSTRZENIE łyżew włącznie ze zjechanymi ząbkami w figurówkach. Tragedia. Po naostrzeniu łyżew dla mojej rodziny czyli 8zł x4 to 32 zł jest wyrzucone. Po wejściu na lód zwykły nieznajomy mężczyzna powiedział do mnie -niech Pani dziecku da do ostrzenia łyżwy. Tyle w temacie. Znaleźliśmy miejsce w sklepie gdzie świetnie ostrzą i warto podjechać i tam je zrobić. Są teraz mega !!!!!szkoda że nie mogę napisać gdzie bo to byłaby reklama.

 • kobieta pow. 40 lat (kobieta, pow. 40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 18.01.16r
 • Polecam innym: tak
 • Status: korzystałem kilkakrotnie

1.8

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  1
   
 • wyposażenie:
  1
   
 • klimat:
  3
   
 • przystępność cen:
  3
   
 • ocena ogólna:
  1
   
średnia ocena (max 6.0)
1.8

Ślizgawka na placu zebrań, to delikatnie mówiąc TRAGEDIA!!!!!!!!

Łyżwy tępe!!! sznurowadła z supłami!!! KIBLE OSZCZANE I BRUDNE DO BÓLU, nikt ich nie sprząta po poprzednim dniu, brak papieru, ŻENADA!!!! W niedzielę 20. 12. ( 16:00 ) jeszcze po 15-stu minutach po wejściu na lud stała woda, kiedy wychodziłem ok. 17:15 na lód nie wjechała Rolba, a to znaczy, że ci po nas jeździli na nie oczyszczonym lodzie!!! Miałem to samo dwa tygodnie temu, kiedy o 14:30 wchodziłem na lód, jako pierwsza grupa tego dnia, lód skopany na maxa!!!!! KORZYSTAM RÓWNIEŻ Z HALI OLIVIA !!! i tam jeszcze się nie spotkałem z nie oczyszczona taflą po poprzednikach, BRAK ZASAD, RAZ OBSŁUGA SZATNI WYDAJE NUMEREK PO ZOSTAWIENIU TORBY, A RAZ NIE I JAK PROSIMY SWOJĄ, TO SIĘ MIOTAJĄ JAK G!!!! W BETONIARCE!!! i tylko słychać, to ta, nie? a może ta, TRAGEDIA !!!! I można by tak pisać jeszcze długo!!!! długo!!! długo!!!!!

 • natrix (mężczyzna, pow. 40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: grudzień
 • Polecam innym: nie mam zdania
 • Status: korzystałem kilkakrotnie

4.6

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  5
   
 • wyposażenie:
  4
   
 • klimat:
  4
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6.0)
4.6

Chodzę od 5 lat

Mam porównanie z Oliwią. Owszem bywa tłoczno ale tylko w określone dni i godziny np. w soboty przedpołudniem. Wiadomo,ze nie jest to klasa delux, ale z drugiej strony trudno oczekiwać np. by łyżwy w wypożyczalni używane przez setkę osób tygodniowo były mega ostre. do obsługi nie mam żadnych uwag.Brak możliwości płacenia karta trochę uciążliwy. Ceny bardzo przystępne. Lodowisko dobrze skomunikowane. A co do ludzi. to lodowisko rekreacyjne, więc nie dziwia pary za rączke i domorosli hokeisci. Po prostu trzeba na siebie nawzajem uważać.

 • monika (kobieta, pow. 40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 2010-2015
 • Polecam innym: tak
 • Status: jestem stałym klientem

2.6

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  1
   
 • wyposażenie:
  3
   
 • klimat:
  4
   
 • przystępność cen:
  1
   
 • ocena ogólna:
  4
   
średnia ocena (max 6.0)
2.6

Tragiczna obsługa.

Lodowisko generalnie dobre z wyjątkiem obsługi. Panie w kasie pospieszają klientów, zamykają okienka przed twarzą bo im ciepło "ucieka". Przy ostatniej wizycie jestem oburzony zachowaniem panów w wpożyczalni łyżew. Zdecydowani im się nudzi bo szukają rozrywki w wychowywaniu kilentów. Nie mam 15 lat żeby mnie ktoś poprawiał czy zwracał uwagę. Radzę wpłynąć na zachowanie personelu bo lodowisko najlepsze lodowisko trójmieście bardzo dużo na tym traci. Wyjątkiem jest starszy Pan w okólarach, który zawsze jest bardzo miły.

 • Bat (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 8.12
 • Polecam innym: tak
 • Status: jestem stałym klientem

5.6

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  6
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • klimat:
  6
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6.0)
5.6

Fantastycznie

Było superr i jadę jutro

 • ja (kobieta, do 18 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 6 luty
 • Polecam innym: tak
 • Status: pierwsza moja wizyta

1.6

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  1
   
 • wyposażenie:
  2
   
 • klimat:
  2
   
 • przystępność cen:
  2
   
 • ocena ogólna:
  1
   
średnia ocena (max 6.0)
1.6

Masakra nie lodowisko!!!!

Masakra nie lodowisko!!!! Byłam kilkakrotnie i za kzadym razem to samo!!! Nic nie przygotowanie ani nie przystosowane!!!! Lod tragedia, nierowny, nie przygotowany, dziury i nierowna powierzchnia, wchodzac na niego juz mozna sobie krzywde zrobic.... Zamias pomiedzy jazdami wyrownywac tafle i zajac sie praca, obsługa zajeta soba, nie miła, nie pomocna, nie zainteresowana praca smiech i chich sobie robi!!! Zwrocic komus uwage albo zapytac o cos to tak jakby zaklocic spokoj i jeszcze przeprosic ze sie przeszkodzilo w zabawie!!!! Łyzwy tepe nie naostrzone a niby ostrza caly czas na bierzaco< akyrat. Sciema i tyle!!!! A do tego od obsugi czuc alkoholem !!!!! i to nie jednorazowy przypadek!!!! Dziwie sie ze wszyscy przymykaja na to oczy i nikt nic z tym nie robi!!! bo wypadki co chwila a poprawy zadnej!!!! strach dzieci przyprowadzic na miejskie lodowisko, bo tragedia murowana!!! Nie polecam !!!!

 • ania p (kobieta, 31-40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: ferie
 • Polecam innym: nie
 • Status: korzystałem kilkakrotnie

4.0

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  3
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • klimat:
  3
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  4
   
średnia ocena (max 6.0)
4.0

Mogło być lepiej

Ogólnie bardzo kiepski lód kiedy wchodzi się na drugiej zmianie. Obsługa totalnie niezainteresowana lodowskiem, ludzi full. Ogólnie szału nie ma

 • draxxio (mężczyzna, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 4.02.2015
 • Polecam innym: nie mam zdania
 • Status: pierwsza moja wizyta

4.6

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  5
   
 • wyposażenie:
  4
   
 • klimat:
  4
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6.0)
4.6

Wszystko super

Jeżdzę na tym lodowisku prawie co roku i zawsze jest świetnie. Doskonałe oświetlenie, miła ogsługa, dobra temperatura. Ceny są naprawdę dobre. Jest specialna otoczka dla dzieci. Jest co zjeść. Myśle, że to lodowisko jest nawet lepsze Olivii. Na Olivie jeździłam codziennie - chodziłam tam do szkoły. Tutaj jest znacznie lepiej. :)

 • Carr (kobieta, 19-30 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: co roku
 • Polecam innym: tak
 • Status: korzystałem kilkakrotnie

5.4

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  6
   
 • wyposażenie:
  5
   
 • klimat:
  6
   
 • przystępność cen:
  4
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6.0)
5.4

lodowisko

Nie rozumiem innych ludzi. Lodowisko dobre, obsługa miła, klimat przyjazny. Chodze na to lodowisko już 6 lat. Zdaża się że pilnujący rozmawiają, ale też pilnują żeby było bezpiecznie bardzo polecam.

 • szatanka (kobieta, do 18 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 30.12.2014
 • Polecam innym: tak
 • Status: jestem stałym klientem

3.6

w kategorii

Lodowiska

 • obsługa:
  1
   
 • wyposażenie:
  4
   
 • klimat:
  4
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  4
   
średnia ocena (max 6.0)
3.6

kiepska obsługa

16.11.2014r. godz.20:30-przykłąd jak funkcjonuje obsługa, nikogo na tafli,dochodzi do wypadku chłopaka zabierają na noszach, obsługa nie widzi jak szleją od paru minut, jeden z obsługi stoi na środku obcałowuje i ściska narzeczoną, drugi w kurtce obsługi jeździ z mikrofonem. Włącza go i bawiąc się wychodzą dziwne dźwięki. Żenada a to miejskie lodowisko. Mam wrażenie że to prywatna własność paru gówniarzy z obsługi. Tak jest od paru sezonów.

 • Dax (mężczyzna, 31-40 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: 16.11.2014
 • Polecam innym: nie
 • Status: jestem stałym klientem
  • obsługa:
   3.5
    
  • wyposażenie:
   3.6
    
  • klimat:
   4.1
    
  • przystępność cen:
   3.8
    
  • ocena ogólna:
   4.0
    
  średnia ocena (max 6.0)
  3.8

Wideo