O nas

Część wydziałów przeniesiona na ul. 3 Maja 9A

Wydziały Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe:

Wydział I Cywilny
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk
tel: +48 058 324 25 30 do 35
faks: +48 058 324 25 33
sekretariat wydziału - pokój C.0.11

Wydział II Karny
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel: +48 058 321 34 43
tel: +48 058 321 34 40
tel: +48 058 321 33 64
tel: +48 058 321 33 65
fax: +48 058 321 34 43
fax: +48 058 321 33 64
sekretariat wydziału - pokój 53

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk
tel: +48 058 324 25 73/ 70/ 71/ 72
fax: +48 058 324 25 74
sekretariat wydziału - pokój C 3.25 (III piętro)

Wydział V Rodzinny i Nieletnich
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk
tel: +48 058 324 25 83/ 80/ 81/ 82
fax: +48 058 324 25 84
sekretariat wydziału - pokój C 3.22 (III piętro)

Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk
tel: +48 058 324 25 94/ 91/ 92/ 93
fax: +48 058 324 25 95
sekretariat wydziału - pokój C 2.16 (II piętro)

Sekcja ds. Ubezpieczeń Społecznych w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk
tel: +48 058 324 26 11/ 10
fax: +48 058 324 26 12
sekretariat wydziału - pokój C 1.14 (I piętro)

Wydział IX Cywilny
ul. 3 Maja 9 A
80-802 Gdańsk
tel: +48 058 324 26 20/ 22/ 23
fax: +48 058 324 26 21
sekretariat wydziału - pokój E2.07C

Wydział X Karny
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel: +48 058 321 34 17
tel: +48 058 321 33 41
fax: +48 058 321 34 16
sekretariat wydziału - pokój 13

Wydział XI Wykonawczy
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
tel: +48 058 321 33 90/ 95
fax: +48 058 321 33 96
sekretariat wydziału - pokój 320 (III piętro)

Wydział XII Cywilny
ul. 3 Maja 9A
80-802 Gdańsk
tel: +48 058 324 26 60/ 63/ 64
fax: +48 058 324 26 62
sekretariat wydziału - pokój E2.10

Sekcja ds. Egzekucyjnych w XII Wydziale Cywilnym
ul. 3 Maja 9A
tel: +48 058 324 26 81
tel: +48 058 324 26 83
fax: +48 058 324 26 81
sekretariat wydziału - pokój E1.15