oceń »

Sąd Rejonowy w Sopocie - Wydział II Karny

adres
81-822 Sopot, 1 Maja 10 pokaż na mapie
 
inne oddziały
telefon
58 554-98-00  fax:  58 554-98-26
e-mail
karny@sopot.sr.gov.pl
www
www.sopot.sr.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

O nas

Sąd Rejonowy w Sopocie
Wydział II Karny


Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Lewandowska

Zakres obowiązków: kieruje całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, mając na względzie poziom i sprawność postępowania sądowego, podejmuje i wykonuje czynności wynikające z treści §63-67 i §103-104 Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania Sądu, w ramach czynności nadzorczych podejmuje czynności opisane w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Dz. U 187 poz. 1564.
Przedmiot działania: rozpoznaje sprawy karne i karno skarbowe.

Kierownik sekretariatu: Beata Henig

Zakres obowiązków: kieruje pracą sekretariatu i odpowiada za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego mu sekretariatu oraz odpowiada za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy wszystkich pracowników tego sekretariatu, planuje i organizuje pracę w/w sekretariatu oraz wykonuje obowiązki z zakresie czynności administracyjnych oraz czynności w sprawach sądowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz. Urz. Min. Spr. Nr 5, poz. 22; z 2004 r. Nr 6, poz. 22/

tel/fax: +48 058 554 98 33

e-mail: karny@sopot.sr.gov.pl
przejdź do pełnej mapy »