Czu uważasz, że uczniowie skorzystają na reformie oświaty?

Zaproponuj ankietę zobacz wyniki (438)

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Opinie