Czy Marcio Paixao zostanie królem strzelców ekstraklasy?

  • tak

    31%
  • nie

    69%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 551

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę