Czy byłeś kiedyś poddany rutynowej kontroli trzeźwości?

Zaproponuj ankietę zobacz wyniki (2678)

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Opinie