Czy planowane prace utrudnią ci dojazd?

  • tak, stracę trochę czasu

    36%
  • tak, ale dobrze, że remontują ten odcinek

    36%
  • nie, nie spodziewam się dużych utrudnień

    28%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 938

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę