Czy testy powinny odbywać się częściej niż raz na koniec szkoły?

Zaproponuj ankietę zobacz wyniki (205)

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę