Czy utworzenie nowej miejskiej spółki do odbioru odpadów ma sens?

Zaproponuj ankietę zobacz wyniki (649)

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę