Czy utworzenie nowej miejskiej spółki do odbioru odpadów ma sens?

  • tak, dzięki temu będą wzorcowo wywożone odpady choćby w jednym sektorze

    8%
  • czas pokaże, ale taka spółka to faktycznie może być zabezpieczenie interesów miasta

    21%
  • nie, to jedynie tworzenie ciepłych posadek dla nieco zakurzonych już urzędników

    71%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 652

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Opinie