Czy wstąpił(a)byś do Obrony Terytorialnej?

Zaproponuj ankietę zobacz wyniki (1095)

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Opinie