Czy zawsze przepuszczasz pieszych na drodze?

  • tak, nie wyobrażam sobie innej opcji

    23%
  • tylko wtedy, gdy są blisko jezdni, jak wg mnie dość daleko, to nie

    68%
  • nie, przyśpieszam, żeby szybko ich minąć, zanim wejdą na ulicę

    5%
  • nie

    4%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 535

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę