Czy zawsze przepuszczasz pieszych na drodze?

Zaproponuj ankietę zobacz wyniki (528)

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę