Czyje argumenty podzielasz w sporze o kanał Raduni?

  • stowarzyszenia FRAG

    63%
  • urzędników i firmy Multi

    37%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1934

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Opinie