Czym kierowali się ci, ktorzy zniszczyli tablicę przy pomniku "Inki"?

  • niczym, to był chuligański wybryk

    61%
  • to był czyn motywowany politycznie

    39%
Zaproponuj ankietę ankieta zakończona łącznie głosów: 1834

Zaproponuj pytania i warianty odpowiedzi do ankiety Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji i zmian Zaproponuj ankietę

Opinie