mapa serwisuBarka Gdańsk, Stanisława Hebanowskiego 79 Gdańsk , tel. 58 303-70-04


Świetlica 'Dobra' Gdańsk, Dolna 4/1 Gdańsk , tel. 58 302-30-37


Budynek mieści dotychczasowe ambulatorium - czynne cała dobę, oferujące pomoc psychologiczna, prawną, pedagogiczną oraz terapeutyczną (także skierowaną do sprawców przemocy domowej), a także hostel kryzysowy
CIK PCK Gdańsk, ks. Prałata Jana Gustkowicza 13 Gdańsk , tel. 58 511-01-21, 511-01-22, tel. kom. 0 801-011-843


Zespół zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, działa na podstawie Zarządzenia nr 1866/10 z 7 grudnia 2010r. Prezydenta Miasta Gdańska.
Centrum Niebieskich Kart Gdańsk, Konrada Leczkowa 1A Gdańsk , tel. 58 304-58-28, 342-31-79


Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzył w Gdańsku Centrum Pomocowe im. Jana Pawła II, jako modelowy ośrodek socjalny. Obecni i przyszli mieszkańcy naszego Domu mają zagwarantowaną opiekę oraz godziwe warunki przeżywania starości.
Centrum Pomocowe Caritas Gdańsk, Fromborska 24 Gdańsk , tel. 58 511-35-00


Centrum Pomocowe Caritas Gdynia, Jęczmienna 8 Gdynia , tel. 58 667-81-83, 667-81-84


W Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Pragniemy pokazać młodym ludziom, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego oraz istnienie możliwości dokonywania dobrych wyborów w swoim życiu. Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie dobrowolne.
Centrum Wsparcia dla Dzieci i młodzieży Gdańsk, Jesionowa 6 Gdańsk , tel. 58 345-47-96


Schronisko dla osób bezdomnych Gdynia, Jana z Kolna 28 Gdynia , tel. 58 781-68-47


Dom Pomocy Społecznej Gdańsk, Starogardzka 20 Gdańsk , tel. 58 309-47-31


Dom Pomocy Społecznej Gdańsk, Polanki 121 Gdańsk , tel. 58 552-33-32


Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska o zasięgu gminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych i posiada 47 miejsc
Ostoja Dom Pomocy Społecznej Gdańsk, Hoża 4 Gdańsk , tel. 58 307-09-22, 308-95-91


Dom Samotnej Matki Gdańsk, Matemblewska 67 Gdańsk , tel. 58 348-03-70


Dzienny Dom Pomocy Gdańsk, Stefana Kisielewskiego 12 Gdańsk , tel. 58 341-82-55


Dom przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych.Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz od 7.30 do 16.00.Ośrodek zapewnia pobyt dzienny,3 posiłki,zajęcia:trening umysłu,rehabilitacja, terapia zajęciowa, wycieczki itp.
Dzienny Dom Pomocy Spolecznej Gdynia, gen. Stanisława Maczka 1 Gdynia , tel. 58 622-24-24


Dom przeznaczony jest dla osób starszych, zapewnia posiłki, fachową opiekę, rehabilitację, organizuje czas wolny. Pomaga seniorom w załatwianiu wielu spraw. Skierowania do Domu wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dom Pomocy Społecznej Gdynia, Aleksandra Fredry 3 Gdynia , tel. 58 661-65-26


Zadaniem placówki jest zapewnienie odpowiednich warunków kobietom w ciąży i matkom wychowującym dzieci. W placówce udzielane jest schronienie i wyżywienie, pomoc rzeczowa, pomoc w opiece nad dziećmi.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Gdynia, Aleksandra Fredry 3 Gdynia , tel. 58 661-65-26


Podstawowym zakresem działalności Stowarzyszenia Klub Abstynenta Mewa jest realizacja programu "Żyj na trzeźwo" ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Pomagamy osobom, które mają problem lub są uzależnieni od alkoholu.
Klub Abstynenta Mewa Sopot, Bohaterów Monte Cassino 5 Sopot , tel. 58 550-70-69


MOPR Gdańsk, Konrada Leczkowa 1A Gdańsk , tel. 58 342-31-50


MOPS Sopot, Kolejowa 14 Sopot , tel. 58 551-17-10, 551-44-19


Młodzieżowa Placówka Wychowawcza Sopot, gen. Władysława Sikorskiego 2 Sopot , tel. 58 555-78-80