Bayer Global Business Services Gdańsk

znajduje się w Olivia Centre

Bayer Global Business Services

Wybierz numer

58 772-90-00
z...@bayer.com pokaż
Dziś nieczynne więcej
Działalność on-line 
  • Zdjęcie 1/7 - Bayer Global Business Services Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/7 - Bayer Global Business Services Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/7 - Bayer Global Business Services Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/7 - Bayer Global Business Services Gdańsk +4 1
 

O nas

Global Business Services Gdansk to Centrum Usług Biznesowych firmy Bayer zlokalizowane w Gdańsku. Centrum zatrudnia ponad 900 pracowników. Głowną misją profesjonalistów z GBS-Gdansk jest „Powering our business to Enable Health for All, Hunger for None”.

W Bayer GBS Gdansk każdego dnia wspieramy ten cel dostarczając szerokie spektrum usług biznesowych klientom, kontrahentom i pracownikom. Robimy to z pasją, bo wiemy, że realizacja tej wizji zależy również od nas.

Od 2012 r. działamy w Polsce w ramach globalnej sieci centrów usług wspólnych, które są zlokalizowane w Brazylii i na Kostaryce, Hiszpanii, Indiach, Niemczech, Chinach i na Filipinach. Centrum w Gdańsku odpowiada za wparcie biznesu Bayera w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji, krajach skandynawskich i na Bałkanach. Aby dobrze funkcjonować w tak międzynarodowym środowisku nasi pracownicy operują ponad 20 językami. Obsługują takie obszary jak rachunkowość, obsługa klienta, zakupy, HR, compliance, zarządzanie umowami czy projektowanie wizualne.
____________________________________________________________________________

Global Business Services - Gdansk (GBS GDN) is a Bayer center for services in Poland located in Gdansk. It offers around 900 jobs. GBS -Gdansk’s main goal is to power the business to enable Health for all, hunger for none – which is an ambitious vision at Bayer.

At Bayer GBS Gdansk, we support the mission every day by providing a wide spectrum of business services to customers, contractors and employees. We do this with passion because we know that the implementation of this vision also depends on us.
 
We have been operating in Poland since 2012 as part of a global network with centers located in Costa Rica & Brazil, Spain, India, Germany, China and the Philippines. The Gdańsk center is responsible for supporting Bayer's business in the countries of Central and Eastern Europe, including Poland, Germany, the UK, Russia, the Scandinavian countries and the Balkans. In order to function well in such an international environment, our employees use over 20 languages. They support such areas as accounting, customer service, purchasing, HR, compliance, contract management and visual design.