• Zdjęcie 1/6 - Bollore Logistics Poland Gdynia 4
  • Zdjęcie 2/6 - Bollore Logistics Poland Gdynia 3
  • Zdjęcie 3/6 - Bollore Logistics Poland Gdynia 2
  • Zdjęcie 4/6 - Bollore Logistics Poland Gdynia +3 1

Artykuły o nas

O nas

Grupa Bolloré
Założona w 1822 roku Grupa Bolloré należy do 500 największych firm na świecie, osiągając obroty w wysokości 10, 1 mld euro w 2016 r.
Na giełdzie nadal kontrolowana jest głównie przez rodzinę Bolloré.
Stabilność posiadanego pakietu akcji pozwala jej realizować długoterminową politykę inwestycyjną.
Dzięki swojej strategii dywersyfikacji opartej na innowacjach i rozwoju międzynarodowym, zajmuje dziś mocne pozycje w każdej z trzech działalności: transportowej i logistycznej, komunikacji, rozwiązaniach magazynowania energii elektrycznej.
 Bolloré Logistics, globalny gracz w obszarze Supply Chain
  Bolloré Logistics, marka należąca do Bolloré Transport & Logistics, jest wiodącym międzynarodowym przedsiębiorstwem z branży transportu i logistyki, z siecią 21.400 pracowników pracujących w 602 biurach w 105 krajach.

Wychodząc na przeciw zmieniającym się potrzebom klientów, Bolloré Logistics rozszerzyło swoją ofertę, potwierdziając kompetencje globalnego gracza w dziedzinie zarządzania łańcuchami dostaw. Znalazło się w rankingu wśród 10 najlepszych firm światowych w branży, w tym na pierwszym miejscu jako zintegrowana sieć logistyczna w Afryce. Firma opracowuje niestandardowe rozwiązania o wysokiej jakości, które łączy z szerokim branżowym doswiadczeniem, nieustannie poszukując udoskonaleń i optymalizacji, będących filarami kultury Bolloré Logistics.
 Bolloré Logistics odpowiada na zapotrzebowanie importerów i eksporterów. Począwszy od wielkich grup przemysłowych, dla których prowadzi kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, aż po indywidualne podmioty, które powierzają mu swoje międzynarodowe przesyłki. Globalna oferta Bolloré Logistics opiera się na kompleksowym i zintegrowanym know-how, obejmującym pięć obszarów usług: 
- Transport multimodalny - Odprawy celne i regulacje prawne
- Logistyka
- Globalny łańcuch dostaw
- Projekty przemysłowe

Każda linia biznesowa posiada charakterystyczne rozwiązania logistyczne. Firma Bolloré Logistics opracowała w wielu sektorach specjalne metody, które są wdrażane przez sieć ekspertów rozrzuconych na wszystkich kontynentach, a także określone procesy, techniki logistyczne i narzędzia operacyjne dostosowane do potrzeb branż:
 - Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna- Dystrybucja dóbr konsumpcyjnych
- High-Tech i telekomunikacja
- Projekty przemysłowe
- Przemysł spożywczy
- Dystrybucja produktów luksusowych
- Moda, odzież
- Perfumy i kosmetyki
- Przemysł wydobywczy ropy i gazu
- Produkty spożywcze w kontrolowanej temperaturze.
- Farmaceutyka i ochrona zdrowia
 Le Groupe Bolloré
Fondé en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, avec un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros en 2016.
 Côté en Bourse, il est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré. La stabilité de son actionnariat lui permet de mener une politique d'investissement à long terme.
Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l'innovation et sur le développement à l'international, il occupe aujourd'hui des positions fortes dans chacune de ses trois activités : le transport et la logistique, la communication, les solutions de stockage d'électricité. 
Bolloré Logistics, acteur global de la Supply Chain 
Bolloré Logistics, marque de Bolloré Transport & Logistics, est un acteur majeur du transport et de la logistique à l’international avec un réseau de 21 400 collaborateurs répartis au sein de 602 agences dans 105 pays.Accompagnant l’évolution des besoins de ses clients, Bolloré Logistics a enrichi ses savoir-faire pour être reconnu comme un acteur global de la supply chain, se classant parmi les 10 principaux groupes mondiaux du secteur, incluant le 1er réseau de logistique intégrée en Afrique. L’entreprise conçoit des solutions personnalisées à fort contenu de valeur, associées à des expertises sectorielles, avec une recherche permanente d’amélioration et d’optimisation, notions fortes de la culture Bolloré Logistics.
 Bolloré Logistics répond à la demande des importateurs et exportateurs. Des grands groupes pour lesquels il opère des solutions complexes de pilotage de supply chain aux entreprises individuelles qui lui confient leurs expéditions internationales. L’offre globale Bolloré Logistics est construite autour d’un savoir-faire complet et intégré regroupant cinq domaines de services : 
- Transport multimodal- Douane et conformité réglementaire
- Logistique
- Global supply chain
- Projets industriels
 Chaque secteur d’activité présente des caractéristiques logistiques propres. ​Bolloré Logistics a su développer une expertise spécifique dans de multiples secteurs, mise​​​ en œuvre par un réseau d’experts répartis sur tous les continents, des outils opérationnels personnalisés, des process définis et des techniques logistiques : 
-Aéronautique & spatiale-Grande consommation & distribution
-High-Tech & Télécoms
-Industries & Ingénierie
-Industrie minière
-Luxe
-Mode
-Parfums & Cosmétiques
-Pétrole & gaz
-Produits Alimentaires sous température dirigée.
-Santé
-Soft Commodities