Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego

adres
81-020 Gdynia, Zbożowa 54
telefon
790-850-921
e-mail
b...@gmail.com pokaż
www
biurocbbp.pl
Godziny otwarcia
codzienniecałą dobę

Napisali o nas

O nas

Niepokorne Projekty, Które Zwracają Uwagę - To Zadanie Dla Nas...
Nasza Skuteczność Wynosi 100 %, Ponosimy Odpowiedzialność Za Skuteczność Swoich Działań.
Zawsze Zgodnie Z Prawem.
W Obronie Prawa Własności.

 http://biurocbbp.blox.pl/html

https://www.youtube.com/embed/kN1-NXKceig

Oferujemy profesjonalną obsługę Klientów biznesowych oraz indywidualnych. Opieramy się na wiedzy i kwalifikacjach naszych pracowników.
Stosujemy optymalne narzędzia i efektywne strategie, aby w najkrótszym możliwym czasie wykonać zlecenia powierzone przez naszych Klientów.
Stosujemy rozwiązania niestandardowe .
Wykonujemy szeroki zakres zadań przy dobraniu odpowiednich środków.
Jesteśmy rzetelnym partnerem dla swoich Klientów, wszystkie projekty realizujemy z absolutnym zaangażowaniem.
Mamy doświadczenie zarówno w obszarach operacyjnych jak i technicznych.
Do każdego powierzonego zlecenia podchodzimy indywidualnie , dzięki czemu zapewniamy wszechstronną obsługę, z naciskiem na potrzeby Klienta i jego oczekiwania.
Rozwiązanie powierzonego zlecenia jest dla nas zawsze nadrzędnym celem.
 Nasi pracownicy cechują się dużą elastycznością w wykonywaniu powierzonych zadań, otwartością oraz zrozumieniem Klienta. Cechują się pełną dyspozycyjnością, udzielając Klientowi zawsze pełnego wsparcia.
Działamy legalnie prowadząc wszelkie działania nie łamiąc obowiązującego prawa.

STAŁA WSPÓŁPRACA

ABONAMENT EXMISER
EXMISER - abonament prewencyjny chroniący Właścicieli nieruchomości przed Oszustami
Program, który na zasadach prewencyjnych chroni Właścicieli mieszkań na terenie całej Polski.
Odbiorcą może być każda osoba posiadająca nieruchomości na wynajem.
Cena: 599 zł + VAT /rok - za opiekę prewencyjną oraz monitorowanie przebiegu najmu.
Jedyna taka oferta na rynku, obejmująca interwencje terenowe Agentów CBBP.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA 99 zł netto/miesiąc (przy minimum rocznej umowie)
Pieczęć prewencyjna to informacja umieszczona na dokumencie (w wyniku którego powstaje zobowiązanie finansowe, np. fakturze), która wskazuje na to, co stanie się w  sytuacji braku terminowego uregulowania zobowiązania od razu po upływie terminu płatności.
Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na dokumencie  wpływa motywująco na kontrahenta. Tym samym przyczynia się do ograniczenia liczby przeterminowanych zobowiązań i dzięki temu prowadzi do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.
Zalety pieczęci:
skuteczna dyscyplina kontrahentów do terminowego regulowania należności
redukcja ilości niezapłaconych w terminie faktur
jasny przekaz o możliwości wszczęcia procedury windykacyjnej wobec opornych dłużników.

NIERUCHOMOŚCI
ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarządzanie nieruchomościami jest m. in. podejmowaniem strategicznych decyzji i administrowaniem dotyczących nieruchomości.
Kierując się ochroną interesów Klienta firma CBBP wykonuje czynności administrowania i/lub zarządzania nieruchomością.
Zakres usług obejmuje m.in.:
ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
prowadzenie dokumentacji nieruchomości,
zapewnienie właścicielowi informacji o sytuacji lokalu oraz dostęp do tych dokumentów,
podpisywanie wszelkich umów najmu, podnajmu, dzierżawy, jak i ich rozwiązywanie,
dochodzenie pokrycia szkód wyrządzonych na nieruchomości przez najemców lub osoby ich odwiedzające,
gromadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji nieruchomości, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, technicznej i prawnej
Na mocy udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta - działanie w jego imieniu i sprawach dotyczących nieruchomości:
reprezentowanie Właściciela wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz w stosunkach z najemcami,
reprezentowanie Właściciela wobec osób trzecich, w tym do zawierania i rozwiązywania umów o dostawy, roboty, bądź usługi.

USUNIĘCIE WYNAJMUJĄCEGO Z LOKALU/NIERUCHOMOŚCI
OPRÓŻNIENIA Z OSÓB I RZECZY
NEGOCJACJE EKSMISYJNE --- 100% SKUTECZNOŚCI

Eksmisja  to najpoważniejsza konsekwencja zadłużenia mieszkania, niestosowania się do norm społecznych oraz przepisów prawa.
Posiadając niezbędną dokumentację (pełnomocnictwa, postanowienia sądowe lub wypowiedzenie umowy najmu) przeprowadzamy wysiedlenie nieuczciwego najemcy z mieszkania, lokalu użytkowego i innych nieruchomości w imieniu Właściciela, przy asekuracji Kancelarii Prawnej wraz z wsparciem AGENTÓW CBBP.
W imieniu Właściciela dokonujemy wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do opróżnienia lokalu/nieruchomości z osób i rzeczy i wydania go uprawnionej osobie.
Udzielamy asysty bądź zastępstwa z pełnomocnictwem w sytuacji, kiedy Właściciel nie może lub nie chce brać udziału w wysiedleniu problematycznego wynajmującego oraz negocjacjach z nim. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i wsparcia wszystkim osobom biorącym udział w działaniach (np. ratownik medyczny, zabezpieczenie/ dozór rzeczy pozostawionych, przetransportowanie lokatora/ów pod wskazany adres).
Sprawujemy pieczę nad lokalem/nieruchomością do momentu przekazania jej Właścicielowi.
Z lokali mieszkalnych oraz użytkowych/usługowych osób oraz ich rzeczy:
1. W sytuacji kiedy Wynajmujący (lokator/ najemca/ podnajmujący) wykracza rażąco swoim zachowaniem poza ramy zawartej umowy, bądź nie wywiązuje się z ustalonych płatności.
2. W sytuacji w których własność lokalowa została zlicytowana (EWIKCJA) na licytacji komorniczej a nowy Właściciel nie jest w stanie samodzielnie wyegzekwować postanowienia Sądu względem osoby, która już bezprawnie zajmuje jego lokal.
Działania CBBP są rejestrowane.
 
ODZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI
Sprawy oraz konflikty pochodzące ze stosunków prawnych osób fizycznych jak i gospodarczych, które wymagają gromadzenia informacji o osobach, firmach w sprawach cywilnych jak i cywilno-prawnych.
Prowadzimy działania mające na celu odzyskanie nieruchomości, które zostały nieuczciwie zajęte bądź przejęte przez osoby trzecie, nieuczciwych wspólników, lokatorów, najemców. Przeprowadzamy działania dochodzeniowo-śledcze w połączeniu z profesjonalnym wywiadem gospodarczym. Zajmujemy się sprawami na każdym etapie , zarówno przed rozpoczęciem drogi sądowej, w trakcie jej trwania (często latami) jak i z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej, w sytuacji gdy żaden Organ Państwowy nie jest w stanie pomóc.
Działania CBBP są rejestrowane.
 
DOZORY OBIEKTÓW - nieruchomości, lokali mieszkalnych, lokali usługowych
Olbrzymia różnorodność obiektów wymaga indywidualnego do nich podejścia w celu uniknięcia schematu:
1. Dozory obiektów mieszkalnych, usługowych, lokali gastronomicznych, biur
2. Oferta w formie abonamentu, koszt od 500 zł netto/ obiekt
3. Dozory obiektów 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu
4. Patrole interwencyjne – w cenie abonamentu – 2 wyjazdy w miesiącu wliczone w cenie, każde dodatkowe wezwanie patrolu od 100 do 200 zł netto.
Nasi pracownicy są jednolicie umundurowani, wyposażeni w niezbędny sprzęt oraz środki łączności pracujące wyłącznie na zastrzeżonych pasmach częstotliwości. Zatrudniamy pracowników wiarygodnych dających rękojmię zachowania tajemnicy, posiadających poświadczenia bezpieczeństwa.
Powierzając nam świadczenie usług dozoru, mają Państwo gwarancję, że zapewnimy poczucie bezpieczeństwa w Państwa obiekcie.
 
POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI we Włoszech

Naszym priorytetem jest satysfakcja Klienta. Służymy wieloletnią wiedzą i dużym doświadczeniem w zakresie oceny stanu prawnego oraz wartości rynkowej nieruchomości.
Zapewniamy indywidualne podejście i wyjątkowe traktowanie potrzeb każdego klienta. Służymy wieloletnią wiedzą i dużym doświadczeniem w zakresie oceny stanu prawnego oraz wartości rynkowej nieruchomości.
Gwarantujemy bezpieczeństwo przeprowadzanych umów i dyskrecja w działaniu.
Z nami zrealizujesz swoje marzenie o posiadaniu własnego skrawka ziemi w przepięknych Włoszech. Od dzisiaj luksus jakim jest własna nieruchomość u Wybrzeży Adriatyku jest na wyciągnięcie ręki.
Nasza oferta to baza nieruchomości we Włoszech, wyjątkowe mieszkania, apartamenty oraz domy, znajdujące się w miejscowości Scalo dei Saraceni, w gminie Manfredonia, w regionie Apulia, prowincji Foggia, w odległości 400 m od morza Adriatyckiego.
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim tak konkurencyjnych ofert.
Firma CBBP- NIERUCHOMOŚCI przy współpracy z naszym przedstawicielem mieszkającym od lat we Włoszech, będącym również tłumaczem, przewodnikiem oraz opiekunem transakcji zapewni całkowitą opiekę od 1 telefonu do sfinalizowania transakcji.

DETEKTYW
POSZUKIWANIA RODZICIELSKIE

Do uprowadzenia rodzicielskiego dochodzi, gdy jedno z rodziców/ opiekunów bez woli i wiedzy drugiego z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica/ opiekuna możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.
Uprowadzenie rodzicielskie następuje m. in. w momencie, gdy tuż po procesie rozwodowym jeden z rodziców całkowicie pozbawiony praw rodzicielskich lub posiadający ograniczone prawa rodzicielskie porywa dziecko. Wyrok rozwodowy jest podstawą do podjęcia działań przez policję. Często organy ścigania nie interweniują od razu. Od momentu uprowadzenia do chwili rozpoczęcia poszukiwań upływa jakiś czas, który firma CBBP jest w stanie racjonalnie wykorzystać.
Innym przypadkiem uprowadzenia dziecka jest sytuacja, gdy porwania dokonuje rodzic posiadający pełnię praw, który wbrew wiedzy i woli drugiego ukrywa miejsca pobytu dziecka. W tej sytuacji policja nie ma podstaw, aby podjąć działania zmierzające do odebrania dziecka, gdyż nie jest ono złamaniem prawa.
Bardzo ważne jest podjęcie jak najszybszych czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu dziecka poprzez wykonanie szeregu czynności wyjaśniających ewentualny powód, przyczynę czy związek innych osób jakie mogły pojawić się w związku z danym zaginięciem.
Rodzina z uwagi na więzi emocjonalne z zaginionym dzieckiem i przeżywanie szoku często nie jest w stanie racjonalnie podejmować czynności w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka.
Firma CBBP zajmuje się kompleksowymi poszukiwaniami rodzicielskimi:
ustalenie okoliczności i przyczyn zaginięcia,
odnalezienie świadków zdarzenia,
odnalezienie sprawców porwania,
odnalezienie poszukiwanego dziecka.
Kontakt z CBBP w sprawach dotyczących poszukiwań rodzicielskich jest możliwy całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Telefon 790-850-921.

 
POZYSKIWANIE DOWODÓW ZDRADY PARTNERA

Dokonujemy wiarygodnej dokumentacji działań oraz zachowań potencjalnie niewiernego partnera. Zebrany materiał może stanowić dla Sądu dowód w sprawie rodzinnej.
 
WERYFIKACJA PRZESZŁOŚCI
Poprzez działania operacyjne ustalamy wydarzenia, zdarzenia z przeszłości danej osoby. Ustalamy powiązania rodzinne prowadząc przy tym pełną dokumentacje zaistniałych ważnych sytuacji w życiu.
 
WYWIAD GOSPODARCZY
Pozyskujemy informacje dotyczące sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców. Zbieramy informacje rynkowe niezbędne w działalności biznesowej, mające na celu ochronę firmy przed nieuczciwymi bądź niewypłacalnymi partnerami biznesowymi oraz szacowaniem ryzyka współpracy, jak i zdobywaniem przewagi konkurencyjnej.
 
WERYFIKACJA KONTRAHENTA
Sprawdzamy kondycję ekonomiczną oraz biznesową potencjalnego kontrahenta, pozyskujemy rzeczywiste informacje oraz opinie od innych podmiotów a także pracowników. Badamy powiązania biznesowe , osobowe, weryfikujemy historię podmiotów i osób powiązanych.
 
WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW
Przeprowadzamy profesjonalną kontrolę pomieszczeń biurowych, pojazdów oraz sprzętu pod kątem obecności urządzeń szpiegowskich( ukrytych kamer, podsłuchów, lokalizatorów gps itp.)
 
POZYSKIWANIE INFORMACJI NA TEMAT MAJĄTKU
Prowadzimy działania zmierzające do wykrycia zatajonego majątku oraz źródła dochodu. Ustalamy jego składniki oraz stan prawny. Zebrane informacje są pomocne w sprawach rodzinno-alimentacyjnych oraz rozliczeniach prywatnych.
Odzyskiwanie utraconego mienia
Pomagamy odzyskać utracone mienie- własności i prawa majątkowe, które zostało przywłaszczone/ przejęte przez osoby trzecie w sposób bezprawny (wywłaszczone nieruchomości,  przejęte nieruchomości, spadki, majątki rodzinne ).
 
USTALANIE ADRESU
Ustalamy miejsce zamieszkania, pobytu oraz miejsce zatrudnienia wskazanej przez Klienta osoby.
 
CENNIK:
KONSULTACJE – 100zł
OBSERWACJE – od 800zł do 1200zł / dzień
ZBIERANIE DOWODÓW ZDRADY – od 800zł do 1500zł / dzień
KONTROLA RODZICIELSKA – od 600zł do 1000 zł / dzień
USTALENIA STANU MAJĄTKOWEGO – od 500zł do 1.000zł / dzień
WYWIAD ŚRODOWISKOWY – od 1.500zł
WYWIAD GOSPODARCZY – od 4.000 zł
SPRAWY GOSPODARCZE, BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU, PRZESTĘPSTWA PRACOWNICZE – od 6.000 zł


WINDYKACJA TWARDA – BEZPOŚREDNIA
Prowadzimy działania polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem mające na celu odzyskanie należności Klienta. Zapewniamy aktywną i bezpieczną windykację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i legalnych narzędzi. Nie marnujemy czasu na wysyłanie korespondencji czy też nękanie telefonami. Gromadzimy informacje majątkowe o dłużniku, również dotyczące ukrytego majątku, który został przepisany na bliskich ale zarządzany jest przez dłużnika. Prowadzimy negocjacje dotyczące spłaty długu oraz należności z tytułu niezapłaconych faktur, weksli, umów pożyczki, umów najmu, roszczeń alimentacyjnych  oraz pracowniczych, nakazów zapłaty. Współdziałamy w dokonywanych czynnościach, z poparciem od strony pełnego pakietu prawnego- stała współpraca z Kancelarią Prawną oraz z Komornikiem.
 
PORADY, DORADZTWO
prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne spadkowe, prawo pracy, dochodzenie odszkodowań
KANCELARIA PRAWNA MOHYLAK ADWOKACI I RADCY PRAWNI S. C.
Oferta  skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.
Zespół stworzony z wyspecjalizowanych prawników – radcy prawni i adwokaci.
Skuteczność, wysoki poziom profesjonalizmu, a przede wszystkim  zadowolenie. Działalność skoncentrowana na najlepszych, sprawdzonych rozwiązaniach. Precyzyjnie określony problem, a następnie opracowane kompleksowe rozwiązanie, nie pozostawiające żadnych wątpliwości.
Zapraszamy do biur kancelarii w Gdyni oraz Wejherowie.
 
ASYSTA I ESKORTA
Udzielamy asysty oraz eskorty, w celu towarzyszenia w formie pomocy oraz zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i wsparcia (pracownicy umundurowani lub po cywilnemu). Współdziałamy w dokonywanych czynnościach. Udzielenie pomocy i asystowanie polega na zapewnieniu bezpieczeństwa na płaszczyźnie biznesowej (spotkania, negocjacje, trudne rozmowy biznesowe) oraz prywatnej (konflikty prywatne, rozprawy sądowe). Asystujemy, asekurujemy, wspieramy w zakresie ustalonym indywidualnie przez Klienta.
Eskorty udzielamy w formie pieszej jak i zmotoryzowanej. Eskortę zapewniamy także na trasach międzynarodowych w celu sprawowania pieczy nad wartościowym towarem.
 
“PORWANIE”, ASYSTA, ESKORTA, KONWÓJ – OFERTA ROZRYWKOWA
Pomysł na wystrzałowy prezent lub wieczór panieński/kawalerski:
“Porwanie” Panny Młodej/Pana Młodego/Jubilata na zlecenie.
Start i zakończenie akcji w wybranym miejscu, zakucie w kajdanki, przewiezienie nieoznakowanym autem z zasłoniętymi oczami, pracownicy w umundurowaniu lub po cywilnemu.
Asysta, eskorta, konwój Młodej Pary/Gwiazdy Wieczoru – w formie pieszej, jak i zmotoryzowanej, pracownicy w pełnym umundurowaniu lub po cywilnemu
Gwarantujemy indywidualne i profesjonalne zaplanowanie scenariusza każdej akcji.

 

Zdjęcia

Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego w rankingu trojmiasto.pl

Opinie + Oceń

opinia

5.2

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  3
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6)
5.2
 

Nieuczciwi lokatorzy

Lokatorzy od trzech miesięcy wiedzieli, że mamy zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu (jesteśmy właścicielami mieszkania). Byliśmy w sytuacji bez wyjścia. Mieszkanie, w którym mieszkaliśmy sprzedane, firma remontowa czekała, a nie mieliśmy gdzie się wyprowadzić. Zwodzili nas , udawali, że chcą się wyprowadzić, jeździliśmy kilkakrotnie 250 km po odbiór mieszkania, a lokatorzy nawet nie myśleli o wyprowadzce pomimo, że informowali nas, że mamy odebrać klucze konkretnego dnia, po prostu zwodzili nas. Żyliśmy w ogromnym stresie tracąc zdrowie. Dowiedzieliśmy się o skutecznie działającej firmie i to było nasze wybawienie. W ciągu jednego dnia odzyskaliśmy mieszkanie, myślałam, że oszaleję z radości, łez radości nie mogłam opanować. Dziękuję CBBP w Gdyni. Jesteście rewelacyjni!!!!!!

 • T(k)
 • Termin skorzystania z usługi: lipiec 2019
opinia

5.8

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  5
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
5.8
 

Firma CBBP skuteczna w 100 % . Potwierdzam i Polecam !!!!!

Mieliśmy duży kłopot z nieuczciwą najemczynią. Nie płaciła za czynsz i prąd ponad pół roku, unikała kontaktu. Zdecydowaliśmy się zwrócić o pomoc do Firmy CBBP z Gdyni , którą znaleźliśmy w necie. Zostaliśmy zaproszeni do siedziby firmy gdzie przyjęto nas ze zrozumieniem i empatią. Bardzo profesjonalnie i super skutecznie zajęto się naszym problemem. Wszystko oczywiście zgodnie z prawem. Po tygodniu odzyskaliśmy nasz spokój i klucze, mogliśmy już spokojnie wejść do naszego mieszkania. Co prawda nadaje się do remontu (grzyb, brud, syf, zniszczone meble i urządzenia) ale to już mniejszy kłopot. Jesteśmy bardzo wdzięczni Firmie CBBP za szybką i profesjonalną pomoc. Z czystym sumieniem polecam wszystkim właścicielom mieszkań i domów którzy borykają się z nieuczciwymi najemcami firmę godną zaufania - CBBP z Gdyni. Jedyna taka firma na której pomoc w takich wypadkach można zawsze liczyć. Dziękujemy całemu zespołowi CBBP za to co robią! Życzymy wielu sukcesów. Jesteście rewelacyjni!!!!!!

 • Jerzy (mężczyzna pow.50 lat)
 • Termin skorzystania z usługi: wrzesień 2019
opinia

5.6

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  5
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  5
   
średnia ocena (max 6)
5.6
 

Lokatorzy oszuści

Moje problemy rozpoczęły się przy poinformowaniu lokatorów, że za 3 miesiące muszą się wyprowadzić. Wydawałoby się że 3 miesiace to dużo czasu, ale nie dla nieuczciwych ludzi, którzy nie wykazali wiekszych checi do opuszczenia mojego mieszkania! Przepisy w naszym kraju stoją TYLKO po stronie lokatorów i niestety nie uniknełam kłopotów. Ciągłe zwodzenie i mijanie sie z prawdą. A tu ekipa remontowa czeka!!! I w końcu znalazłam CBBP. Pełne zrozumienie moich problemów, natychmiastowa pomoc ( tempo ekspresowe) i po 1 dniu odzyskalam klucze do mieszkania! Gratuluję profesjonalizmu! Dziękuję ogromnie calej ekipie CBBP w Gdyni! Polecam!!!

 • J.
 • Termin skorzystania z usługi: lipiec 2019
opinia

6.0

w kategorii

Agencje ochrony

 • oferta:
  6
   
 • jakość usług:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

problem lokatorski

Biuro profesjonalnie podeszło do problemu i w ekspresowym tempie go rozwiązało. Jestem pod wrażeniem skuteczności działania jak i wdzięczny za wsparcie

 • Mieczysław
 • Termin skorzystania z usługi: lipiec 2019
opinia

Slabizna

Miałem okazję obserwować działania windykacyjne zero skuteczności pozdrowienia od pani Pauliny

 • Kat
 • Termin skorzystania z usługi: czerwiec 2019
opinia

6.0

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

n a j l e p s z a decyzja jaką mogliśmy podjąć.

Mieliśmy duży problem z lokatorami w naszym mieszkaniu. Niepotrzebny stres, stale rosnące koszty, wizyty na policji i w kancelariach prawnych. Policja mówiła, że jest bezsilna, a kancelaria, że potrzeba czasu którego my nie mieliśmy. W mieszkaniu przebywali lokatorzy, którzy nie mieli ochoty płacić. My natomiast jako właściciele co miesiąc ponosiliśmy wszystkie koszty i żadna instytucja nie będzie się nad nami litować. Po miesiącach przepychanek i ze stale zwiększającym się długiem, pełni obaw zgłosiliśmy się do CBBP i to była n a j l e p s z a decyzja jaką mogliśmy podjąć. Zostaliśmy potraktowani ze zrozumieniem i pełnym zaangażowaniem. Od początku do końca profesjonalizm i pełna dyspozycyjność. W ciągu kilku dni odzyskaliśmy klucze i spokój. Z czystym sercem polecam wszystkich właścicielom mieszkań którzy mają problem z nierzetelnym lokatorem. Dziękujemy Panu Markowi, Pani Paulinie i całemu zespołowi CBBP za to co robią ! Życzymy wielu sukcesów i oby tak dalej :)

 • Magda
 • Termin skorzystania z usługi: kwiecień 2019
opinia

6.0

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

super profesjonalna firma CBBP wysoki poziom kultury osobistej pracowników

Wczoraj o tej porze mialam poważny problem .. naprawde nie wiedzialam jak sobie poradze. Znalazlam w necie CBBP i.. natychmiast mogłam się spotkać, ustalic warunki i niezwłocznie zostaly podjęte działania. Dzis mam problem rozwiązany. Siedzę w domu i ciesze sie spokojem. polecam kazdemu kto potrzebuje profesjonalnej pomocy w trudnej sytuacji z najemcami.

 • starsza pani
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2019
opinia

6.0

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

CBBP Bezkonkurencyjni!

Najlepsi w swoim fachu. Windykacja, niewygodny lokator to dla agentów CBBP żaden problem. Wszystko oczywiście zgodnie z prawem, szybko, a przede wszystkim skutecznie. Zdecydowanie Polecam!!

 • bartosz
 • Termin skorzystania z usługi: styczeń 2019
opinia

6.0

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

godni polecenia

Niedawno skorzystałam z usług biura i chciałabym polecić wszystkim, którzy mają podobne problemy i mają obawy co do pracy i skuteczności cbbp. naprawdę warto skorzystać i zgłosić się do niech. Jest to bardzo profesjonalna i rzetelna firma, która w bardzo kompetentny sposób pomaga ludziom w sytuacjach, w których nasze polskie organy i instytucje są bezradne.. mam tu na myśli sytuacje dotyczące bezprawnego zajmowania nieruchomości bo tak było w moim przypadku. cbbp bardzo wnikliwe i szybko zajęło się sprawą z natychmiastowym skutkiem i bez mojego udziału. Ja otrzymałam tylko informację, iż lokatorzy się wyprowadzili i że mogę przyjść i wejść do mieszkania. Wszystko odbywało się profesjonalnie i legalnie, gdyby nie CBBP to nielegalni lokatorzy dalej "koczowaliby" w moim mieszkaniu nie płacąc rachunków i dewastując mieszkanie. Dodatkowo spokój jaki odzyskałam jest bezcenny stąd chciałabym jeszcze raz podziękować p. Markowi za pomoc, zrozumienie i wsparcie. A wszystkich, którzy mają wątpliwości czy skorzystać z usług biura zachęcam do ich porzucenia i zgłoszenia się do CBBP.

 • KInga
 • Termin skorzystania z usługi: październik 2018
opinia

6.0

w kategorii

Agencje detektywistyczne

 • obsługa:
  6
   
 • oferta:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Pełen profesjonalizm

Polecam bardzo, nie ma sensu polegać na służbach państwowych w momencie jak masz CBBP.

 • Bartek
 • Termin skorzystania z usługi: czerwiec 2018
opinia

6.0

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

polecam

dług, który był dla mnie nie do odzyskania, a dla firmy był łatwym celem do osiagniecia. Pełen profesjonalizm i zaangazowanie. Pracownicy bardzo dobrze przeszkoleni

 • bartek
 • Termin skorzystania z usługi: maj 2018
opinia

6.0

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Cbbp

Serdecznie polecam, ludzie przesympatyczni i uśmiechnięci A do tego dyscpozycyjni. Wszystkie kwestie dokładnie omówione , nie ma niedomówień,nieprawidłowości. Polecam polecam polecam :)

 • Marzena
 • Termin skorzystania z usługi: maj 2018
opinia

6.0

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Polecam

Polecam firmę Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego za ich profesjonalizm i skuteczność. Wieloletni dłużnik który latami unikał spłaty zobowiązania i żadna państwowa instytucja nie była w stanie mi pomóc. Łącznie z Komornikem. Firma CBBP skupiła się na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem i w sposób grzeczny i zgodny z prawem odzyskala należności. 2 tygodnie od podpisania umowy, odzyskałam swoje pieniądze. Pracownicy biura są skuteczni, bardzo mocno zaangażowani w powierzone zlecenie. Dało się również zauważy ich doświadczenie w temacie windykacji. Swoje działania windykacyjne połączyli z szeroko zakrojonym wywiadem gospodarczym i tym samym byli świetnie przygotowani do powierzonego zlecenia.

 • Zleceniodawczyni
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2018
opinia

6.0

w kategorii

Windykacja

 • obsługa:
  6
   
 • czas realizacji:
  6
   
 • skuteczność:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Odzyskania dlug

Całym sercem polecam firmę CBBP. Zlecenie odzyskania długu zostało wykonane sprawnie, w określonym w umowie czasie. Pełen profesjonalizm, pracownicy dobrze zorganizowani i zawsze w gotowości do działania. Kreatywność i dyspozycyjność to kolejne atuty.

 • Luiza
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2018
wyznacz trasę » przejdź do pełnej mapy »

Wideo