CFB Laboratorium Technologii Betonu Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Olszyńskiej 3, to renomowane laboratorium specjalizujące się w usługach geologicznych. Oferujemy kompleksowe badania mieszanki, betonu, kruszyw i cementu. Projektujemy również mieszanki betonowe. Nasze usługi obejmują również ekspertyzy geotechniczne i geologiczne. Zapewniamy wysoką jakość usług i rzetelne wyniki badań.

Tekst wygenerowany automatycznie