Artykuły o nas

O nas

Cmentarz zamknięty do bieżącego chowania, z uwagi na wykorzystanie wszystkich miejsc grzebalnych. Aktualnie chowania zmarłych odbywają się jako dochowania do istniejących grobów, w miejscach rezerwowych oraz w miejscach z odzysku po likwidacji opuszczonych grobów o nie przedłużonym terminie ważności. Powierzchnia obiektu wynosi 1,69 ha.

Stanowi on proste założenie cmentarne w formie trzech alei lipowych na kierunku północ – południe i odchodzących od nich alejek prostopadłych dzielących cmentarz na poszczególne kwatery. Górna część ma formę tarasów graniczących z Cmentarzem Łostowickim.
Graniczy z Cmentarzem Łostowickim, z którym ma wspólną administrację i od 1979 roku wspólne księgi cmentarne.

Na cmentarzu zachowało się kilkadziesiąt nagrobków sprzed 1945 roku.