Artykuły o nas

O nas

Cmentarz zlokalizowany przy ul. ks. Góreckiego w Gdańsku–Nowym Porcie. Powierzchnia cmentarza wynosi 1,60 ha.
Prosta kompozycja przestrzenna na planie wydłużonego prostokąta. Od wejścia prowadzi w głąb cmentarza centralna alejka lipowa. Boczne alejki dzielą cmentarz na poszczególne kwatery. Przy wejściu na cmentarz niewielka kaplica cmentarna z 1916 roku wykonana z pełnej cegły, z filarami nośnymi z cegły licówki. Drzewostan cmentarny utworzony z lip, klonów oraz pojedynczych tui i wiązów w odmianie zwisłej.
Na końcu głównej alei znajdują się groby proboszczów parafii p.w. św. Jadwigi. Zachowało się niewiele nagrobków sprzed II Wojny Światowej.