O nas

Wojskowy Cmentarz Francuski znajduje się przy ul. Powstańców Warszawskich 35 w Gdańsku. Zajmuje powierzchnię około 2 ha. Założony został w 1967 roku przed przybyciem do Polski gen. Charlesa De Gaulle’a, w miejscu istniejącego dawniej, powstałego po 1813 roku cmentarza francuskiego z okresu Wojen Napoleońskich. W 2002 roku została zakończona gruntowna renowacja tej największej poza granicami Francji nekropolii żołnierzy francuskich.