Stowarzyszenie Czyste Pomorze

Stowarzyszenie Czyste Pomorze

Wybierz numer

798-389-978
c...@gmail.com pokaż
 

Artykuły o nas

O nas

Cele Stowarzyszenia to:
1. Zapewnienie mieszkańcom Pomorza czystego powietrza i wody pitnej
2. Ochrona środowiska naturalnego na terenie całego Pomorza
3. Ograniczenie pojawiania się sinic w Zatoce Gdańskiej
4. Ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców w związku z budową elektrowni jądrowej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie działań edukacyjnych
2. Organizowanie i prowadzenie badań naukowych
3. Organizowanie wydarzeń popularyzujących ochronę środowiska
4. Monitorowanie środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców w związku z budową elektrowni jądrowej
5. Monitorowanie jakości powietrza oraz wód powierzchniowych i gruntowych
6. Monitorowanie zabezpieczenia składowisk odpadów stałych
7. Wydawanie książek, czasopism i artykułów
8. Inne działania mające na celu realizację celów Stowarzyszenia