Ecometric Sp. z o.o.

Ecometric

Wybierz numer

606-272-850 507-172-863
b...@ecometric.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
 

O nas

Opracowania środowiskowe
Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem w zakresie ochrony środowiska – począwszy od aspektów prawnych, po kwestie przyrodnicze i inżynieryjne - na różnych etapach procesu inwestycyjnego oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.
Prowadzimy badania przyrodnicze, analizujemy wpływ przedsięwzięć na środowisko, pomagamy w zdobyciu niezbędnych pozwoleń i zgód w toku prowadzonej procedury inwestycyjnej i funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz służymy wsparciem w realizacji szerokiego zakresu obowiązków sprawozdawczych.
Znaczna część naszej działalności koncentruje się na wieloaspektowej procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowaniu związanym z oceną oddziaływania na środowisko, uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń emisyjnych (sektorowych i zintegrowanych) na etapie planowania i realizacji inwestycji.