Firma Doradcza Isotop s.c. A. Wilczyńska-Piliszek, S. Piliszek

Firma Doradcza Isotop s.c.

Wybierz numer

58 380-36-94 602-237-387 664-011-487 881-533-770
i...@isotop.pl pokaż
Otwarte do 16:00 więcej
 

O nas

Od 2011 roku świadczymy profesjonalne usługi z zakresu doradztwa dla firm z branży chemicznej w obszarze wypełniania obowiązków wynikających z REACH, kart charakterystyki oraz GHS. Sporządzamy karty charakterystyki dla substancji chemicznych, mieszanin chemicznych oraz etykiet.

Jako uzupełnienie naszej działalności prowadzimy akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badawcze (Instytut Analiz Środowiska). Świadczymy usługi w zakresie:
- pomiarów hałasu, hałasu ultradźwiękowego, doboru ochronników słuchu
- pomiarów drgań ogólnych i miejscowych
- pomiarów oświetlenia
- pomiarów mikroklimatu
- pomiarów stężenia tlenku węgla (CO)
- pomiary wydatku energetycznego
Poza zakresem akredytacji wykonujemy także:
- pomiary wydajności wentylacji mechanicznej
- pomiary stężenia ditlenku węgla (CO2)

Najczęściej zadawane pytania

Czy nasze laboratorium wykonuje badania środowiska pracy, które są uznawane przez Inspekcje
TAK. Nasze laboratorium ma bardzo szeroki zakres badań, wszystkie badania wymienione w zakresie akredytacji spełniają wymagania nakładane przez obowiązujące przepisy. W przypadku, gdy nie możemy wykonać jakiejś części zlecenia korzystamy pomocniczo z innych akredytowanych laboratoriów badawczych. Dodatkowo realizujemy inne pomiary, które są wykonywane przez przeszkolony personel naszego laboratorium. Zawsze dążymy do zapewnienia pełnej obsługi
W jakich językach sporządzamy karty charakterystyki
Nasza firma sporządza karty charakterystyki we wszystkich językach rzędowych Unii Europejskiej oraz innych, jak np. chiński, portugalski w wersji brazyliskiej, rosyjski, ukraiński.