Fundacja 'Fairart'

Fundacja 'Fairart'

Wybierz numer

791-965-899 606-101-721
f...@gmail.com pokaż

O nas

Fundacja zajmuje się popularyzacją sztuki oraz młodych artystów, prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą i badawczą.
FAIRART to:
Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla twórczości artystycznej.
Działalność popularyzatorska w zakresie wiedzy o sztuce współczesnej i kolekcjonerstwie.
Działalność edukacyjna, wystawiennicza i badawcza.
Budowanie relacji pomiędzy sztuką a biznesem.
Popularyzacja idei równego dostępu do kultury.
Zapewnianie twórcom warunków do ciągłego rozwoju artystycznego.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w obszarze sztuki.