Karina Wierzbowska - Gabinet Psychologiczny

Karina Wierzbowska

Wybierz numer

790-023-649
p...@gmail.com pokaż
Godziny otwarcia więcej
  • Zdjęcie 1/3 - Karina Wierzbowska Gdynia 4
  • Zdjęcie 2/3 - Karina Wierzbowska Gdynia 3
  • Zdjęcie 3/3 - Karina Wierzbowska Gdynia 2
 

O nas

- konsultacje indywidualne w nurcie TSR (dorośli i dzieci powyżej 9 roku życia)
- konsultacje psychodietetyczne
- terapia funkcji poznawczych metodą Feuersteina Instrumentalny Enrichment 
- warsztaty dla młodzieży i dorosłych
mgr KARINA WIERZBOWSKA
psycholog, psychodietetyk, terapeuta IE®, praktyk TSR
Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz roczne studia podyplomowe z psychodietetyki.
 
Posiadam przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Jestem trenerką Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu) oraz realizatorką rekomendowanego  programu profilaktycznego - Szkoła dla Rodziców. 
​​
W pracy wykorzystuję metodę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Natomiast w pracy z dziećmi wykorzystuję KIDS SKILLS, opartą o filozofię TSR.
​​
Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni oraz Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy, pełniąc rolę osoby pierwszego kontaktu. Jako psycholog w Ognisku Wychowawczym w Gdańsku udzielałam wsparcia dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. 
 
Obecnie, pracując od 2019 roku, w Ośrodku Wczesnej Interwencji monitoruję rozwój poznawczy i społeczny małych pacjentów. Natomiast jako psycholog w Opiece Wytchnieniowej wspieram rozwój pacjentów do 25 roku życia, którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Tam także zajmuję się prowadzeniem terapii Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment.
​​
Nieustannie pogłębiam wiedzę w zakresie psychologii zarówno dorosłego, jak i małego człowieka. Kryzys traktuję jako szansę na rozwój.