Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

znajduje się w Centrum Biurowe Gnilna

Galiński & Kleina

Wybierz numer

58 351-48-44 608-311-704
b...@gklaw.pl pokaż
Otwarte do 17:00 więcej
 

O nas

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. to wspólne przedsięwzięcie dwóch prawników posiadających ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie świadczenia doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz Klientów indywidulanych oraz Biznesowych. Kancelaria GALIŃSKI & KLEINA , dzięki wysokiej jakości usług oraz stale rosnącemu gronu zadowolonych Klientów, posiada ugruntowaną pozycję na trójmiejskim rynku usług prawniczych. 

Założycielami Kancelarii są radcy prawni Joanna Kleina – Galińska oraz Paweł Galiński. W skład Zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy będącymi ekspertami w swoich obszarach specjalizacji – dzięki temu Kancelaria jest przygotowana do tego, aby zapewniać Klientom wsparcie w wielu obszarach ich aktywności, zarówno biznesowej, jak i prywatnej.  


Usługi prawne dla Klientów indywidualnych
Kancelaria GALIŃSKI & KLEINA specjalizuje się w następujących usługach:
 
1) sprawy podatkowe (w szczególności: PIT, CIT oraz VAT, porady, doradztwo w trakcie kontroli, postępowań podatkowych oraz czynności sprawdzających, wnioski o wydanie interpretacji podatkowych itp.).

2) prawy przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym: sprawy kredytów powiązanych z walutą obcą (w szczególności tzw. "sprawy frankowe" oraz EURO, USD i inne waluty); sprawy kredytów złotówkowych (WIBOR).

3) sprawy cywilne, rodzinne i spadkowe (pełen zakres).  

4) sprawy dotyczące nieruchomości:

a) 
weryfikacja stanu prawnego nieruchomości,
b) umowy z deweloperami, umowy sprzedaży, najmu i dzierżawy,
c) odwołania od decyzji: W-Z, pozwoleń na budowę, uzgodnień konserwatorskich itp.,
d) 
unieważnianie planów miejscowych,
e) zwalczanie kar nakładanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu m.in. zajęcia pasa drogowego, nośników reklamowych niezgodnych z uchwałami krajobrazowymi (tzw. reklamowymi),
f) 
sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości, podziału nieruchomości, zniesienia współwłasności, rozgraniczenia w ujęciu cywilnym oraz administracyjnym;
g) wsparcie przy zwalczaniu praktyk urzędów i organów wydających warunki techniczne, w przypadku odmowy lub przewlekłości postępowania.
h) sprawy z obszaru prawa budowlanego.
i) 
reprezentację przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa:
- budowlanego,
zagospodarowania przestrzennego,
- spółdzielczego,
-
ochrony środowiska.
j) sprawy wykroczeniowe, karne oraz karne-skarbowe.
k) prawy z zakresu prawa pracy.

Usługi prawne dla Klientów biznesowych
Kancelaria GALIŃSKI & KLEINA specjalizuje się w następujących usługach:

1) 
sprawy podatkowe (pełen zakres).

2)
prawo umów:

a) 
przygotowanie i negocjowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym (takich jak umowa sprzedaży, dostawy, pożyczki, kredytu, komisu, leasingu, spedycji, przewozu, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, spółki i.in.);
b)
konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim (regulaminy, OWU itp.);
c)
konstruowanie umów związanych z realizacją inwestycji w szczególności w zakresach takich branż jak:
- budownictwo,
- obrót nieruchomościami,
- obrót prawami własności intelektualnej oraz know-how,
- proces inwestycyjny;

d) doradztwo prawne na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji jak również przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów (weksle, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, akty notarialne);
e) d
oradztwo prawne w zakresie uzyskania lub udzielenia zamówienia oraz realizacji inwestycji w trybie zamówień publicznych, na wszystkich etapach tego postępowania;
f) 
reprezentacja Klienta na etapie przedsądowym, w ramach mediacji, negocjacji, czy postępowania polubownego.

3) obsługa prawna spółek:

a) 
zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja spółki w KRS;
b) bieżąca obsługa spółek w zakresie prawa korporacyjnego (w tym obsługa prawna posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, sporządzanie projektów umów / statutów / regulaminów spółek, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym);
c) kompleksowa organizacja walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników, w tym przewodniczenie obradom;
d) sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami (umowy wspólników);
e) rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami (doradztwo przy sporach korporacyjnych);
f) umowy inwestycyjne;
g) doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych w zakresie zaskarżenia / uchylenia uchwał organów spółek;
h)
obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj: łączenia się spółek, podziału spółek oraz przekształcania spółek;
i) analiza stanu prawnego spółek (due diligence);
j) doradztwo w zakresie umów / kontraktów dla menedżerów spółek;
k) tworzenie dokumentacji grup kapitałowych (holdingów), w tym m.in. tworzenie umów holdingowych i ujednoliconych aktów korporacyjnych spółek – „członków holdingu”;
l) doradztwo w zakresie wyboru i stworzenia indywidualnego modelu zarządzania spółką (dostosowywanie zakresu kompetencji organów spółki do oczekiwań Klienta);
m) 
likwidacja i upadłość spółek.

4) bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw, w tym m.in.:

a) udział w mediacjach;
b) sprawy pracownicze;
c) sprawy z obszaru prawa konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
d) windykacja należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz komorniczym;
e) sporządzania regulaminów sklepów internetowych;
f) 
reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej.


Specjalizacje Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA:
Prawo podatkowe i reprezentacja przed organami skarbowymi
Prawo spółek i handlowe
Prawo umów
Prawo bankowe (sprawy frankowe i WIBOR)
Proces inwestycyjny i prawo budowlane
Doradztwo prawne dla Przedsiębiorców
Prawo Internetu, nowoczesnych technologii, eCommerce:
Reprezentacja przed organami administracji publicznej
Windykacja
Prawo karne oraz karne-skarbowe

Doświadczony Zespół prawników Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA:


Joanna Kleina-Galińska, Radca prawny, Partner – prawo podatkowe; administracyjne; pracy i ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, prawo przedsiębiorców.

Paweł Galiński, Radca prawny, Partner, Szef Zespołu ds. sporów z bankami – prawo podatkowe; bankowe; cywilne; gospodarcze; prawo handlowe (spółek); prawo nowych technologii; prawo eCommerce; prawo programów lojalnościowych.

Marcin Rodziewicz, Radca prawny, Członek Zespołu ds. sporów z bankami – spory sądowe przedsiębiorców i konsumentów (m.in. kredyty walutowe); prawo spółek handlowych; umów; obrotu nieruchomościami; obsługa prawna przedsiębiorstw.

Anna Przytarska, Adwokat – Prawo karne oraz karne-skarbowe; procesy cywilne i gospodarcze; prawo rodzinne; obsługa prawna przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych.

Michał Habier, Radca prawny – prawo budowlane i zagospodarowania przestrzeni (pełen proces inwestycyjno – budowlany); prawo nieruchomości; umów (w tym w reżimie FIDIC i zamówień publicznych); spory sądowe; skomplikowane sprawy spadkowe; windykacja należności; spory dotyczące opłat adiacenckich, planistycznych.

Maciej Smoliński, Aplikant radcowski, Członek Zespołu ds. sporów z bankami – prawo cywilne; spory sądowe przedsiębiorców i konsumentów (m.in. kredyty walutowe); pracy i ubezpieczeń społecznych; administracyjne; obsługa prawna przedsiębiorstw.

Ewelina Toczek, Doradca podatkowy – doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców i konsumentów; reprezentacja przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi; doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami; doradztwo podatkowe na potrzeby transakcji typu M&A, asset deal / share deal, przekształceń, podziałów czy też przekształceń podmiotów gospodarczych; uzyskiwanie dla klientów indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 

 

Oceny (6)

Miłosz
Ocena wyróżniona  |  Termin usługi: lipiec 2023

Zdecydowanie polecam kancelarię. Miałem przyjemność współpracować z Panem Pawłem. Kontakt, zaopiekowanie klienta i merytoryka na najwyższym poziomie. Wszystkie sprawy rozwiązane skutecznie i w bardzo krótkim czasie. Gdybym miał ponownie wybierać w kontekście usług radcy prawnego to bez zawahania powrócę do tej kancelarii.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Maciej
Termin usługi: maj 2023

Obsługa prawna na najwyższym poziomie, polecam

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Firma budowlanano-montażowa
Termin usługi: marzec 2023

Kancelaria Galiński & Kleina prowadzi dla mojej firmy różne sprawy. Moja firma (branża budowlana) jest klientem Kancelarii od prawie 10 lat. Na początku zlecaliśmy Mec. Galińskiemu głównie tematy związane z dochodzeniem w naszym imieniu należności za nasze prace - to był czas gdy nasi kontrahenci dość często opóźniali się z zapłatą itp. Wszystkie, dosłownie wszystkie sprawy tego typu zostały załatwione przez Pana Mecenasa Galińskiego po naszej myśli, nasz dłużnik nie tylko oddał wszystko i to z odsetkami ale jeszcze pokrył koszty usługi prawnej świadczonej przez Mecenasa Galińskiego. Jako firma - uważam, że jest to świetne rozwiązanie. Obok tego typu spraw, których teraz jest jednak mniej, to później Kancelaria założyła dla mnie spółkę i stale pomaga w obsłudze prawnjej mojej firmy oraz naszej spółki z o. o. Kancelaria zajmuje się także naszymi sprawami prywatnymi, jeśli jest taka potrzeba.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Adrian
Termin usługi: luty 2023

Profesjonaliści z bardzo dobrym podejściem do klienta. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie... Bardzo angażują się w sprawę! Jestem bardzo zadowolony z usług. Polecam i na pewno jeszcze raz skorzystam.

Doradztwo podatkowe

6.0
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • czas realizacji:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Adrian
Termin usługi: luty 2023

Profesjonaliści z bardzo dobrym podejściem do klienta. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie... Bardzo angażują się w sprawę! Jestem bardzo zadowolony z usług. Polecam i na pewno jeszcze raz skorzystam.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Adam N. z Gdańska
Termin usługi: marzec 2022

Krótko i na temat. Zgłosiłem się do Kancelarii Galiński i Kleina ponieważ prowadzę firmę. Firma się rozwija, zaś wraz z jej wzrostem pojawiły się korzyści i problemy. Właśnie z problemami ze wspólnikiem zgłosiłem się do Mec. Galińskiego. Paweł Galiński przeprowadził nas przez cały spór ze wspólnikiem. Na początku współpracy dostałem jasne informacje co będziemy robić i dlaczego. Załatwienie sprawy zajęło trochę czasu ale jestem zadowolony.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6