Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych

Gdańsk 80-864, ks. Jerzego Popiełuszki 24A/4 (Eurostyl Doki)

Galiński & Kleina

Wybierz numer

58 351-48-44 608-311-704
b...@gklaw.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 9:00 więcej

O nas

GALIŃSKI & KLEINA Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. to wspólne przedsięwzięcie dwóch prawników posiadających ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie świadczenia doradztwa prawnego i podatkowego na rzecz Klientów indywidulanych oraz Biznesowych. Kancelaria GALIŃSKI & KLEINA , dzięki wysokiej jakości usług oraz stale rosnącemu gronu zadowolonych Klientów, posiada ugruntowaną pozycję na trójmiejskim rynku usług prawniczych. 

Założycielami Kancelarii są radcy prawni Joanna Kleina – Galińska oraz Paweł Galiński. W skład Zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy będącymi ekspertami w swoich obszarach specjalizacji – dzięki temu Kancelaria jest przygotowana do tego, aby zapewniać Klientom wsparcie w wielu obszarach ich aktywności, zarówno biznesowej, jak i prywatnej.  


Usługi prawne dla Klientów indywidualnych
Kancelaria GALIŃSKI & KLEINA specjalizuje się w następujących usługach:
 
1) sprawy podatkowe (w szczególności: PIT, CIT oraz VAT, porady, doradztwo w trakcie kontroli, postępowań podatkowych oraz czynności sprawdzających, wnioski o wydanie interpretacji podatkowych itp.).

2) prawy przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym: sprawy kredytów powiązanych z walutą obcą (w szczególności tzw. "sprawy frankowe" oraz EURO, USD i inne waluty); sprawy kredytów złotówkowych (WIBOR).

3) sprawy cywilne, rodzinne i spadkowe (pełen zakres).  

4) sprawy dotyczące nieruchomości:

a) 
weryfikacja stanu prawnego nieruchomości,
b) umowy z deweloperami, umowy sprzedaży, najmu i dzierżawy,
c) odwołania od decyzji: W-Z, pozwoleń na budowę, uzgodnień konserwatorskich itp.,
d) 
unieważnianie planów miejscowych,
e) zwalczanie kar nakładanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu m.in. zajęcia pasa drogowego, nośników reklamowych niezgodnych z uchwałami krajobrazowymi (tzw. reklamowymi),
f) 
sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości, podziału nieruchomości, zniesienia współwłasności, rozgraniczenia w ujęciu cywilnym oraz administracyjnym;
g) wsparcie przy zwalczaniu praktyk urzędów i organów wydających warunki techniczne, w przypadku odmowy lub przewlekłości postępowania.
h) sprawy z obszaru prawa budowlanego.
i) 
reprezentację przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu prawa:
- budowlanego,
zagospodarowania przestrzennego,
- spółdzielczego,
-
ochrony środowiska.
j) sprawy wykroczeniowe, karne oraz karne-skarbowe.
k) prawy z zakresu prawa pracy.

Usługi prawne dla Klientów biznesowych
Kancelaria GALIŃSKI & KLEINA specjalizuje się w następujących usługach:

1) 
sprawy podatkowe (pełen zakres).

2)
prawo umów:

a) 
przygotowanie i negocjowanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym (takich jak umowa sprzedaży, dostawy, pożyczki, kredytu, komisu, leasingu, spedycji, przewozu, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, spółki i.in.);
b)
konstruowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim (regulaminy, OWU itp.);
c)
konstruowanie umów związanych z realizacją inwestycji w szczególności w zakresach takich branż jak:
- budownictwo,
- obrót nieruchomościami,
- obrót prawami własności intelektualnej oraz know-how,
- proces inwestycyjny;

d) doradztwo prawne na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji jak również przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów (weksle, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, akty notarialne);
e) d
oradztwo prawne w zakresie uzyskania lub udzielenia zamówienia oraz realizacji inwestycji w trybie zamówień publicznych, na wszystkich etapach tego postępowania;
f) 
reprezentacja Klienta na etapie przedsądowym, w ramach mediacji, negocjacji, czy postępowania polubownego.

3) obsługa prawna spółek:

a) 
zakładanie spółek prawa handlowego i rejestracja spółki w KRS;
b) bieżąca obsługa spółek w zakresie prawa korporacyjnego (w tym obsługa prawna posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, sporządzanie projektów umów / statutów / regulaminów spółek, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym);
c) kompleksowa organizacja walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników, w tym przewodniczenie obradom;
d) sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami (umowy wspólników);
e) rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami (doradztwo przy sporach korporacyjnych);
f) umowy inwestycyjne;
g) doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych w zakresie zaskarżenia / uchylenia uchwał organów spółek;
h)
obsługa prawna procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj: łączenia się spółek, podziału spółek oraz przekształcania spółek;
i) analiza stanu prawnego spółek (due diligence);
j) doradztwo w zakresie umów / kontraktów dla menedżerów spółek;
k) tworzenie dokumentacji grup kapitałowych (holdingów), w tym m.in. tworzenie umów holdingowych i ujednoliconych aktów korporacyjnych spółek – „członków holdingu”;
l) doradztwo w zakresie wyboru i stworzenia indywidualnego modelu zarządzania spółką (dostosowywanie zakresu kompetencji organów spółki do oczekiwań Klienta);
m) 
likwidacja i upadłość spółek.

4) bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw, w tym m.in.:

a) udział w mediacjach;
b) sprawy pracownicze;
c) sprawy z obszaru prawa konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
d) windykacja należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz komorniczym;
e) sporządzania regulaminów sklepów internetowych;
f) 
reprezentacja przed sądami oraz organami administracji publicznej.


Specjalizacje Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA:
Prawo podatkowe i reprezentacja przed organami skarbowymi
Prawo spółek i handlowe
Prawo umów
Prawo bankowe (sprawy frankowe i WIBOR)
Proces inwestycyjny i prawo budowlane
Doradztwo prawne dla Przedsiębiorców
Prawo Internetu, nowoczesnych technologii, eCommerce:
Reprezentacja przed organami administracji publicznej
Windykacja
Prawo karne oraz karne-skarbowe

Doświadczony Zespół prawników Kancelarii GALIŃSKI & KLEINA:


Joanna Kleina-Galińska, Radca prawny, Partner – prawo podatkowe; administracyjne; pracy i ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, prawo przedsiębiorców.

Paweł Galiński, Radca prawny, Partner, Szef Zespołu ds. sporów z bankami – prawo podatkowe; bankowe; cywilne; gospodarcze; prawo handlowe (spółek); prawo nowych technologii; prawo eCommerce; prawo programów lojalnościowych.

Marcin Rodziewicz, Radca prawny, Członek Zespołu ds. sporów z bankami – spory sądowe przedsiębiorców i konsumentów (m.in. kredyty walutowe); prawo spółek handlowych; umów; obrotu nieruchomościami; obsługa prawna przedsiębiorstw.

Anna Przytarska, Adwokat – Prawo karne oraz karne-skarbowe; procesy cywilne i gospodarcze; prawo rodzinne; obsługa prawna przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych.

Michał Habier, Radca prawny – prawo budowlane i zagospodarowania przestrzeni (pełen proces inwestycyjno – budowlany); prawo nieruchomości; umów (w tym w reżimie FIDIC i zamówień publicznych); spory sądowe; skomplikowane sprawy spadkowe; windykacja należności; spory dotyczące opłat adiacenckich, planistycznych.

Maciej Smoliński, Aplikant radcowski, Członek Zespołu ds. sporów z bankami – prawo cywilne; spory sądowe przedsiębiorców i konsumentów (m.in. kredyty walutowe); pracy i ubezpieczeń społecznych; administracyjne; obsługa prawna przedsiębiorstw.

Ewelina Toczek, Doradca podatkowy – doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców i konsumentów; reprezentacja przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi; doradztwo podatkowe w zakresie obrotu nieruchomościami; doradztwo podatkowe na potrzeby transakcji typu M&A, asset deal / share deal, przekształceń, podziałów czy też przekształceń podmiotów gospodarczych; uzyskiwanie dla klientów indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 

 

Najczęściej zadawane pytania

Jakie usługi oferuje Kancelaria Radców Prawnych?
Kancelaria Radców Prawnych oferuje pomoc prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i dla klientów indywidualnych. Kancelaria specjalizuje się w szczególności w następujących obszarach prawa: podatki; prawo cywilne; sprawy przeciwko bankom, biurom maklerskim; sprawy spadkowe; sprawy dotyczące nieruchomości; prawo umów; obsługa prawna spółek prawa handlowego oraz fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni; bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych.
Czy w celu skorzystania z usług Kancelarii Radców Prawnych muszę umówić się na spotkanie?
Kancelaria Radców Prawnych GALIŃSKI & KLEINA pracuje codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00. Radcy prawni, Adwokaci oraz Doradcy podatkowi pracujący w ramach Kancelarii wykonują swoje obowiązki nie tylko w biurze Kancelarii lecz obok tego uczestniczą w negocjacjach, rozprawach sądowych oraz innych czynnościach, które mają miejsce poza biurem Kancelarii. W związku z tym w celu skorzystania z usług Kancelarii prosimy o umówienie się na konkretny termin spotkania. Dzięki temu będą mieli Państwo gwarancję, że prawnik będzie dysponował odpowiednią ilością czasu aby odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Rezerwacja terminów spotkań pod numerem telefonu +48 58-351-48-44 lub email biuro@gklaw.pl
W jaki sposób przygotować się do spotkania z radcą prawnym, adwokatem lub doradcą podatkowym?
W trakcie spotkania prawnik sprawdzi oraz oceni wszystkie dokumenty, które związane są z Państwa sprawą. Tym samym, planując spotkanie konsultacyjne w naszej Kancelarii rekomendujemy zgromadzenie wszystkich dokumentów które w Państwa ocenie są powiązane ze sprawą. Z naszego doświadczenia wynika, że lepiej jest aby zabrali Państwo ze sobą więcej dokumentów niż pominęli jakiś dokument, który może okazać się istotny na dalszym etapie prowadzenia przez nas sprawy. Udając się na spotkanie konsultacyjne warto także mieć przygotowaną listę zagadnień, które chcą Państwo omówić z prawnikiem - dzięki temu możliwe będzie uzyskanie przez Państwa pełnej odpowiedzi na wszystkie pytania.
Czy w spotkaniu z radcą prawnym może uczestniczyć wraz ze mną także bliska mi osoba?
Tak. To od Państwa wyłącznej decyzji zależy czy w spotkaniu konsultacyjnym wezmą Państwo udział samodzielnie czy też towarzyszyć będzie Państwu osoba bliska: członek rodziny, partner, znajomy itp. Jeżeli spotkanie konsultacyjne dotyczy prowadzonej przez Państwa aktywności gospodarczej to może wziąć w nim udział np. Główna Księgowa. Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane w przypadku gdy zgłaszają się do nas Państwo w sprawach dotyczących rozliczenia podatków.
Jaki jest koszt spotkania konsultacyjnego?
Koszt jednorazowego spotkania konsultacyjnego kształtuje się w następujący sposób:

1) ogólna porada prawna (np. prawo cywilne, spadkowe, rodzinne itp.) - 300 zł brutto
2) porada prawna dotycząca nieruchomości - 450 zł brutto

Podane ceny zawierają podatek VAT wg stawki 23%.
Jaki jest koszt spotkania konsultacyjnego w sprawie podatkowej?
Koszt jednorazowego spotkania konsultacyjnego w sprawie podatkowej kształtuje się w następujący sposób:

1) ogólna porada podatkowa - 370 zł brutto
2) porada podatkowa dotycząca nieruchomości - 500 zł brutto

Podane ceny zawierają podatek VAT wg stawki 23%.
Jaki jest koszt poprowadzenia przez radcą prawnego sprawy?
Koszt poprowadzenia przez radcę prawnego konkretnej sprawy jest zawsze ustalany indywidualnie z każdym Klientem. Z uwagi na to, że sprawy poszczególnych Klientów różnią się między sobą brak jednolitego cennika spraw. Radca prawny, ustalając z Klientem koszt zajęcia się jego sprawą bierze w szczególności pod uwagę następujące czynniki: 1) niezbędny nakład pracy; 2) czas trwania postępowania; 3) stopień skomplikowania sprawy; 4) ilość dokumentacji występującej w sprawie czy też 5) wartość przedmiotu sprawy określaną w złotych polskich. Przed podjęciem się prowadzenia sprawy Kancelaria podpisuje z każdym Klientem Umowę w treści której dokładnie opisany jest zakres obowiązków Kancelarii oraz należnej jej od Klienta honorarium. Umowa zawarta pomiędzy Kancelarią a Klientem jest dla Klienta pisemną gwarancją niezmienności ceny.

Oceny (47)

Maciej
Ocena wyróżniona  |  Termin usługi: maj 2024

Razem ze wspólnikiem zgłosiliśmy się do Mec. Pawła Galińskiego ponieważ mieliśmy plan aby rozwijać swój biznes wspólnie i zależało nam na założeniu spółki. W krótkim terminie udało nam się zorganizować spotkanie z Mec. Pawłem Galińskim. Już w trakcie pierwszego spotkania Mec. Galiński przedstawił nam konkretne rekomendacja oraz zebrał od nas wszystkie informacje niezbędne do tego aby utworzyć dla nas sp. z o. o. dostosowaną do naszych potrzeb. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości usług świadczonych przez Mec. Galińskiego oraz jego Kancelarię - cały proces utworzenia oraz rejestracji naszej spółki przebiegł sprawnie i terminowo. Obok sprawy spółki zgłosiliśmy się także do Mec. Galińskiego z prośbą o weryfikację w naszym interesie ważnej dla nas umowy wieloletniej - tutaj także Mec. Galiński wywiązał się wzorowo z powierzonego mu zadania. Z pełnym przekonaniem polecamy usługi doradztwa prawnego i podatkowego do Mec. Galińskiego oraz jego Kancelarii.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Joanna
Ocena wyróżniona  |  Termin usługi: luty 2020

Do kancelarii trafiłam głównie przez pozytywne opinie w internecie i nie zawiodłam się. Kancelaria rzeczywiście godna polecenia. Pełny profesjonalizm, dobre przygotowanie do sprawy Pana mecenasa. Super znajomość prawa, oraz umiejętności w jej zastosowaniu. Pan Galiński okazał się bardzo skuteczny, za co bardzo dziękuję. Jestem zdecydowanie zadowolona ze współpracy z Panem Galińskim.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Krzysztof
Termin usługi: lipiec 2024

Do kancelarii trafiłem poprzez internet szukając informacji dotyczących zachowku. Z wielu postów, ten autorstwa prawników Kancelarii Galiński & Kleina wydał mi się najbardziej rzeczowy. Zwróciłem się więc do Kancelarii z szeregiem nurtujących mnie pytań w tym zakresie. Biorąc po uwagę, że nasz kontakt był zdalny, Kancelaria przygotowała pisemną opinię prawną a w późniejszym etapie umówiła się na uzupełniające spotkanie on line. W trakcie którego wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące omawianego problemu w świetle prawa i stosowanych postanowień sądowych. Rozmowy zakończyły się otwartością na ew. dalsze wsparcie i mediacje w sytuacjach spornych, gdyby do nich doszło. Szczerze polecam Kancelarię Galiński & Kleina.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Krzysztof
Termin usługi: czerwiec 2024

Bardzo profesjonalna pomoc prawna udzielona w przyjaznej i uprzejmej atmosferze. Polecam.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Portrezerwa
Termin usługi: maj 2024

Z czystym sumieniem rekomendujemy Pana r.pr Pawła Galińskiego jako fachowca w swojej dziedzinie który to rzetelnie oraz przede wszystkim skutecznie podchodzi do swoich obowiązków.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Andrzej Hajderek
Termin usługi: czerwiec 2024

Kancelaria mec. Galińskiego zapewnia bieżącą obsługę prawną spółki oraz pomaga w sprawach jednorazowych, jak na przykład sprawdzenie umowy sprzedaży akcji, czy likwidacja fundacji. Przygotowane przez kancelarię dokumenty korporacyjne i umowy mają wysoki standard, czego dowodem są bezproblemowe wpisy w rejestrach nawet, gdy dokumentacja jest obszerna. Bez pomyłek, szybko, solidnie, profesjonalnie. Polecam.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Rafal
Termin usługi: maj 2024

Pełen profesjonalizm od pierwszego spotkania. Wystąpiłem z prośbą o przygotowanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla prowadzonej działalności. Zespół mecenasa Galińskiego jest niezwykle rzetelny i kompetentny zachowujący najwyższe standardy przy czym ma również duże wyczucie potrzeb klienta. Polecam z czystym sumieniem!

Doradztwo podatkowe

6.0
Miłosz
Termin usługi: lipiec 2023

Zdecydowanie polecam kancelarię. Miałem przyjemność współpracować z Panem Pawłem. Kontakt, zaopiekowanie klienta i merytoryka na najwyższym poziomie. Wszystkie sprawy rozwiązane skutecznie i w bardzo krótkim czasie. Gdybym miał ponownie wybierać w kontekście usług radcy prawnego to bez zawahania powrócę do tej kancelarii.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Maciej
Termin usługi: maj 2023

Obsługa prawna na najwyższym poziomie, polecam

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Firma budowlanano-montażowa
Termin usługi: marzec 2023

Kancelaria Galiński & Kleina prowadzi dla mojej firmy różne sprawy. Moja firma (branża budowlana) jest klientem Kancelarii od prawie 10 lat. Na początku zlecaliśmy Mec. Galińskiemu głównie tematy związane z dochodzeniem w naszym imieniu należności za nasze prace - to był czas gdy nasi kontrahenci dość często opóźniali się z zapłatą itp. Wszystkie, dosłownie wszystkie sprawy tego typu zostały załatwione przez Pana Mecenasa Galińskiego po naszej myśli, nasz dłużnik nie tylko oddał wszystko i to z odsetkami ale jeszcze pokrył koszty usługi prawnej świadczonej przez Mecenasa Galińskiego. Jako firma - uważam, że jest to świetne rozwiązanie. Obok tego typu spraw, których teraz jest jednak mniej, to później Kancelaria założyła dla mnie spółkę i stale pomaga w obsłudze prawnjej mojej firmy oraz naszej spółki z o. o. Kancelaria zajmuje się także naszymi sprawami prywatnymi, jeśli jest taka potrzeba.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Adrian
Termin usługi: luty 2023

Profesjonaliści z bardzo dobrym podejściem do klienta. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie... Bardzo angażują się w sprawę! Jestem bardzo zadowolony z usług. Polecam i na pewno jeszcze raz skorzystam.

Doradztwo podatkowe

6.0
Adrian
Termin usługi: luty 2023

Profesjonaliści z bardzo dobrym podejściem do klienta. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie... Bardzo angażują się w sprawę! Jestem bardzo zadowolony z usług. Polecam i na pewno jeszcze raz skorzystam.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Adam N. z Gdańska
Termin usługi: marzec 2022

Krótko i na temat. Zgłosiłem się do Kancelarii Galiński i Kleina ponieważ prowadzę firmę. Firma się rozwija, zaś wraz z jej wzrostem pojawiły się korzyści i problemy. Właśnie z problemami ze wspólnikiem zgłosiłem się do Mec. Galińskiego. Paweł Galiński przeprowadził nas przez cały spór ze wspólnikiem. Na początku współpracy dostałem jasne informacje co będziemy robić i dlaczego. Załatwienie sprawy zajęło trochę czasu ale jestem zadowolony.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Natalia
Termin usługi: maj 2020

Polecam. Bardzo dobra obsługa i fachowe doradztwo. Wiedza i doświadczenie na wysokim poziomie. Doprowadzenie sprawy do końca z pozytywnym zakończeniem.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

5.6
Marcin
Termin usługi: kwiecień 2020

Bardzo szybka i sprawna obsługa, z dokładnym uzasadnieniem wyjaśnianego problemu. Wsparcie było udzielone ws tarczy antykryzysowej. Polecam.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Agata
Termin usługi: kwiecień 2020

Korzystałam z usług Kancelarii i mogę serdecznie ją polecić. Profesjonalna porada, szybkość w działaniu, wiedza i życzliwość Pana Pawła - na pewno jeszcze nie raz wrócę, żeby skorzystać z usług.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
Piotr J.
Termin usługi: sierpień 2019

Chciałbym udzielić pozytywnej rekomendacji dla Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych, Zaproponowali najlepszą możliwą drogę aby wygrać nie jedną rozprawę! Świetny kontakt i prowadzenie, większość rzeczy " podane na tacy"

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0
karolina
Termin usługi: marzec 2019

Skuteczność i profesjonalizm na najwyższym poziomie. Polecam Kancelarię jako drobny przedsiębiorca, opieka prawna okazała się być dla mnie bezcenna, podczas postępowania administracyjnego. Postępowanie zakończyło się szybko i korzystnie, a pełnomocnictwo i stały kontakt z Kancelarią ułatwił funkcjonowanie firmy w trudnej sytuacji.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

5.6
DW
Termin usługi: marzec 2019

Szczerze polecam usługi Kancelarii Radców Prawnych Galiński & Kleina. Pomogli nam w batalii z Urzędem Skarbowym odnośnie rozliczenia z podatkowego ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat. Bardzo profesjonalne i rzeczowe podejście do tematu. Konkretne obszerne odpowiedzi na każde zapytanie US. Mimo opieszałości US mecenas Galiński cały czas był pełen optymizmu co do podjętych działań. Ostatecznie US uznał przedstawione dokumenty i argumentację jako zasadną i umorzył postępowanie

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

5.8
Tomek
Termin usługi: marzec 2019

Po raz kolejny korzystałem z usług Kancelarii. Tym razem także wykazali się profesjonalnym podejściem do klienta a tym samym 100% skutecznością w sprawie.

Kancelarie adwokackie i radcowskie, Doradztwo prawne

6.0