Gdański Chór Nauczycielski

znajduje się w 19 LO Gdańsk

Gdański Chór Nauczycielski

Wybierz numer

58 556-62-69
t...@gmail.com pokaż
  • Zdjęcie 1/2 - Gdański Chór Nauczycielski Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/2 - Gdański Chór Nauczycielski Gdańsk 3
 

O nas

Gdański Chór Nauczycielski prowadzi bogatą działalność koncertową w różnych środowiskach, szczególnie nauczycielskim.
Uświetnia swoimi występami uroczystości organizowane na terenie gdańska i takowe organizowane przez ZNP.
Gdański Chór Nauczycielski, w którym śpiewały tylko kobiety powstał w 1984 roku, w nawiązaniu do 20-letniej tradycji poprzednio dzialającego w Gdańsku, Chóru Nauczycielskiego.

Inicjatorką reaktywowania zespołu była Krystyna Klincewicz, wieloletnia prezes PZCHiO.

Pierwszym dyrygentem Chóru Nauczycielskiego był Leon Snarski, a następnie Krystyna Kowalczyk.

Od roku 1986 chór przekształcił się w mieszany i przyjął nazwę Kameralny Chór Nauczycielski, a opiekę artystyczną nad nim przejęła Teresa Pabjańczyk.

Od tamtego momentu rozpoczęła pracę nad kształceniem głosów, poszerzaniem repertuaru oraz zadbaniu o zwiększenie liczby członków.

Obecnie Gdański Chór Nauczycielski prowadzi bogatą działalność koncertową w różnych środowiskach, szczególnie nauczycielskim.
Uświetnia swoimi występami uroczystości organizowane przez Wydział Oświaty w Gdańsku, imprezy jubileuszowe szkół na terenie gdańska i takowe organizowane przez ZNP, którego jest członkiem
od 1996 roku.

Na repertuar chóru składa się ponad 100 utworów z różnych epok muzyki polskiej i zagranicznej, opracowania pieśni ludowych, w tym szczególnie kaszubskich, koledy oraz cykl pieśni hymnicznych