Instytut Genetyki Sądowej (punkt pobrań)

znajduje się w Mini Medica

Instytut Genetyki Sądowej

Wybierz numer

801-580-800 662-622-886 605-612-886
b...@genetico.pl pokaż
Otwarte do 16:00 więcej
  • Zdjęcie 1/4 - Instytut Genetyki Sądowej Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/4 - Instytut Genetyki Sądowej Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/4 - Instytut Genetyki Sądowej Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/4 - Instytut Genetyki Sądowej Gdańsk 1
 

O nas

Ekspertyzy kryminalistyczne:badanie śladów biologicznych DNA, ustalających ojcostwo i pokrewieństwo na zlecenia sądów i indywidualnie.Pewne, rozstrzygające, poufne testy DNA, Ustalanie płci po poronieniu. Testy narkotyki we włosach. Akredytacja PCA.
IGS na przestrzeni ostatnich lat wydał ponad 10 000 ekspertyz kryminalistycznych w naszym kraju, przyczyniając się do wykrycia wielu groźnych przestępstw i dzięki swej organizacji (automatyzacja badań, system zarządzania i zaangażowanie), umożliwił wydanie w krótkim terminie szeregu kluczowych opinii dla organów procesowych.
Nasze laboratorium badawcze jest akredytowane przez PCA, sygnatariusza EA MLA Nr 1493 od przeszło ośmiu lat, aktualnie obejmuje najszerszy zakres w Polsce, w najnowszej technologii: w dziedzinach:
 - genetyki i biologii sądowej: profilowanie DNA śladów biologicznych, zwłok NN, badanie pokrewieństwa w zakresie: profilowanie DNA autosomalnych loci STR, loci chromosomu Y-STR, loci chromosomu X-STR,  sekwencjonowanie mitochondrialnego DNA regiony HV1, HV2,
- badania genetyczne w kierunku ustalania pokrewieństwa i ojcostwa przeprowadzamy zgodnie z akredytowaną (nr AB 1493) z międzynarodową normą ISO/IEC EN/PN 17025 procedurą badawczą PB1: „Profilowanie DNA dla potrzeb kryminalistycznej identyfikacji osobniczej i ustalania pokrewieństwa, która potwierdza najwyższe kompetencje w dziedzinie badań genetycznych, obejmującą:
Organizację i pobranie materiału biologicznego od pozwanych (matka, dziecko, ojciec), pobranego protokolarnie w naszych placówkach na terenie całego kraju (Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Radom, Kielce, Lublin, Łódź, Grudziądz, Jarocin, Iława, Działdowo, Piła, Włocławek, Chojnice, Gostynin, Sierpc, Złotów i inne miasta) przez upoważniony, kompetentny personel IGS. W przypadkach nietypowych gdy pozwani nie mogą stawić się do punktu - przeprowadzamy również pobrania, np. w szpitalu, zakładach karnych, domu itp. Pomagamy organizować pobrania także za granicami kraju.
Izolację DNA przeprowadzamy na najnowocześniejszych automatycznych stacjach roboczych (QIAsymphony) Pomiar stężenia DNA metodą qPCR (Quantifiler® Human DNA Quantification Kit) Analizę DNA: standardową w zakresie STR autosomalnego [Power PlexFusion System (Promega Co.), AmpFLSTR® NGM™ PCR Kit], linii męskiej: w zakresie chromosomu Y (AmpFLSTR® YFiler™ PCR), linii żeńskiej: w zakresie mitochondrialnego DNA (HV1, HV2, HV3) lub w zakresie loci STR chromosomu X. Opinie z badań wydawane są przez biegłych sądowych z wieloletnim stażem i udokumentowanym dorobkiem naukowym, tytułami naukowymi:
- Opinie DNA z badania pokrewieństwa w szerokim zakresie:
- Opinie w sprawach ustalania spornego ojcostwa na zlecenia sądu (matka, dziecko, domniemany ojciec).
- Opinie ustalające ojcostwo gdy domniemany ojciec nie żyje lub z innych względów niemożliwe jest pobranie materiału od niego:
Opinie w sprawach ustalania pokrewieństwa na zlecenia sądu w linii męskiej i wnioskowanie o ojcostwie na tej podstawie (matka, dziecko płci męskiej, dziadek/wujek ze strony  domniemanego ojca) - badanie chromosomu Y.
Opinie w sprawach ustalania pokrewieństwa na zlecenia sądu w linii żeńskiej i wnioskowanie o ojcostwie na tej podstawie (matka, dziecko płci żeńskiej, babcia ze strony domniemanego ojca) - badanie chromosomu X.
Opinie w sprawach ustalania ojcostwa w przypadkach kazirodztwa - możliwość rozszerzenia zakresu badań do 40 markerów STR.
Opinie pozwalające określić pokrewieństwo pomiędzy innymi członkami rodziny np. brat-brat, siostra-siostra, kuzyn-kuzyn, kuzyn-kuzynka, babcia-wnuczek…
- identyfikacji genetycznej mikroorganizmów w tym wirusów, bakterii i grzybów,
- toksykologii sądowej (oznaczanie substancji psychoaktywnych (ponad 500) we krwi, moczu i włosach człowieka metodą LC-MS/MS, oznaczanie zawartości Δ9-THC w płynach ustrojowych człowieka metodą GC-MS,
- testy we włosach:
Pozwalają na ocenę obecności narkotyków i innych substancji nawet do kilku miesięcy wstecz (przegląd długiego odcinka czasu). Substancje wbudowują się trwale w strukturę włosa. W teście możemy precyzyjnie określić rodzaj substancji. Nieinwazyjny, bezbolesny sposób pobierania próbki włosów do badań.
Największe zalety metody badania substancji we włosach to długie tzw. „okno czasowe” pozwalające na podanie przybliżonego czasu zażycia substancji  nawet do 12 miesięcy wstecz. W przypadku próbki śliny substancje można stwierdzić tylko w ciągu 48 godzin od zażycia, a w moczu większość w ciągu 2-3 dni od kontaktu. Bardzo trudne jest zafałszowanie próbki włosów, co jest możliwe w przypadku moczu (eliminacja fałszywie ujemnych  wyników). Eliminują możliwość zewnętrznej kontaminacji poprzez np. przebywanie w pomieszczeniu gdzie palono narkotyk (brak fałszywie dodatnich wyników).Badania pokazują najwyższą skuteczność detekcji we włosach substancji psychotropowych czy środków odurzających (narkotyków) w porównaniu do innych materiałów biologicznych.
Jak pobierany jest materiał do badań
Materiał do badań to kosmyk włosów o grubości około średnicy ołówka, włosy zwyczajowo pobiera się z głowy, ale mogą być to włosy pochodzące z ciała.  Substancja aby została wbudowana we włos potrzebuje około tygodnia, natomiast wykrywalna staje się dopiero po miesiącu (1 cm- 1 miesiąc).
Odbiorcy testów
Testy te wykorzystywane są na całym świecie przez organy procesowe ale także umożliwiają sprawdzenie np. przez rodziców czy ich dzieci mają kontakt z niebezpiecznymi substancjami (Narażenie nawet przy jednorazowym kontakcie na przedawkowanie, zatrucie, popełnienie przestępstwa).
- analiz fizykochemicznych - oznaczanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki, trucizny) metodą LC-MS/MS, substancji chemicznych: (trucizny, alkohole, farby, środki kryjące, mikroślady) i inne.