Kancelaria Odszkodowawcza Radosław Romański

Reda 84-240, Miłosza 6

Kancelaria Odszkodowawcza

Wybierz numer

503-061-852
r...@gmail.com pokaż
Otwarte całą dobę więcej
  • Zdjęcie 1/4 - Kancelaria Odszkodowawcza Reda 4
  • Zdjęcie 2/4 - Kancelaria Odszkodowawcza Reda 3
  • Zdjęcie 3/4 - Kancelaria Odszkodowawcza Reda 2
  • Zdjęcie 4/4 - Kancelaria Odszkodowawcza Reda 1

O nas

Skutecznie dochodzimy odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, na nieodśnieżonym lub oblodzonym chodniku, wypadkach w pracy i w rolnictwie, a także w wyniku błędu medycznego. Odszkodowania za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe.
Firma powstała w 2008 r. Jej założycielem jest Radosław Romański, prawnik, posiadający wieloletnią praktykę w dziedzinie ubezpieczeń oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniach odszkodowawczych. Specyfika, metodyka oraz innowacyjność działań stanowią gwarancję bardzo wysokiego poziomu merytorycznego naszych usług, co jest dla nas priorytetem i źródłem satysfakcji. Największym atutem naszych pracowników jest wiedza, doświadczenie oraz kompetencja.

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody, zarówno w zakresie szkód na osobie, jak i szkód w mieniu.

Od samego początku Kancelaria działa z sukcesami na rynku ubezpieczeniowym dzięki przestrzeganiu zasad etyki oraz realizacji najważniejszej misji - udzielania pomocy ludziom wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebują. Gwarantujemy Państwu wsparcie, zrozumienie, miłą i profesjonalną obsługę, a także pełne oddanie Państwa sprawie.

Za nasze działania nie pobieramy żadnych opłat aż do momentu uzyskania dla Państwa odszkodowania. Takie rozwiązanie motywuje nas do skutecznego egzekwowania Państwa roszczeń. Oznacza to również brak ryzyka finansowego po Państwa stronie. Takie rozwiązanie daje pewność uzyskania najwyższej możliwej rekompensaty za poniesioną szkodę. Ponadto zespół fachowców oferuje bezpłatną konsultację każdego przypadku. W czasie trwania procesu odszkodowawczego klient regularnie otrzymuje informacje o przebiegu i postępach w sprawie, aż do skutecznego jej zakończenia.

Gwarantujemy pomoc na każdym etapie postępowania odszkodowawczego.

Rodzaje prowadzonych spraw:

* odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny
* odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
* odszkodowanie i zadośćuczynienie za potrącenie pieszego
* odszkodowanie za szkodę rzeczową
* odszkodowanie za szkodę majątkową (pożar, gradobicie i inne)
* wypadek w rolnictwie
* wypadek w pracy
* upadek na oblodzonym, nieodśnieżonym, uszkodzonym chodniku
* błąd medyczny, błąd lekarski
* zakażenie szpitalne
* i wiele innych...

Współpracuj z Nami

Naszym priorytetem jest wysoka jakość usług oferowanych Klientowi. Dlatego dokładamy wszelkich starań by osoby współpracujące z nami na poszczególnych etapach likwidacji szkody były godnymi reprezentantami interesów naszych Klientów.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz rozszerzaniem zakresu działalności proponujemy Państwu współpracę na bardzo preferencyjnych warunkach w tym najwyższą prowizję w kraju. Dla osób z doświadczeniem w branży odszkodowawczej oferujemy indywidualnie negocjowane warunki współpracy.

Ponadto ofe­ru­jemy:

* możliwość nieograniczonych zarobków
* wysokie premie dla naj­lep­szych współpra­cow­ni­ków
* umowę agen­cyjną lub umowę o dzieło
* nie wyma­gamy wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej
* bez­płatne mate­riały reklamowe (wizytówki, ulotki, teczki firmowe)
* moż­li­wość budowy wła­snej struk­tury sprzedażowej
* nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz wsparcie merytoryczne
* zaliczki od pod­pi­sa­nych umów
* szybką reali­za­cję spraw
* radość ze wspólnych sukcesów

Dołącz do naj­lep­szego zespołu w branży!

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o prze­sła­nie CV wraz z LM na adres mailowy Kancelarii lub kontakt telefoniczny pod nr 503 061 852