Kancelaria Prawna Seneka Alexander Skrzypiński

Kancelaria Prawna Seneka

Wybierz numer

58 340-67-76 58 520-43-86 790-888-200 790-888-400
k...@kancelariaseneka.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
 • Zdjęcie 1/4 - Kancelaria Prawna Seneka Gdańsk 4
 • Zdjęcie 2/4 - Kancelaria Prawna Seneka Gdańsk 3
 • Zdjęcie 3/4 - Kancelaria Prawna Seneka Gdańsk 2
 • Zdjęcie 4/4 - Kancelaria Prawna Seneka Gdańsk 1

O nas

Nasz interdyscyplinarny zespół to Radcy Prawni i Adwokaci z dużym doświadczeniem w obsłudze firm i osób fizycznych. Od blisko 20 lat doradzamy naszym klientom w ich aktywności biznesowej, życiu prywatnym i zawodowym.
Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, karnego, prawa upadłościowego  prawa pracy, prawa administracyjnego i handlowego.

Do wiodących specjalności Kancelarii należy prowadzenie:
1. Spraw upadłościowych zarówno konsumenckich jak i gospodarczych;
2. Spraw kredytów frankowych (unieważnienie umowy lub odfrankowienie (zwrot nadpłaconych rat kredytu);
3. Obsługi działalności gospodarczej oraz spółek kapitałowych i osobowych (podatki, przekształcenia, w tym restrukturyzacje majątkowe i podmiotowe, prawo pracy)
4. Spraw rodzinnych (rozwody, alimenty, prawa rodzicielskie, kontakty z dzieckiem, mediacja);
4. Spraw spadkowych (dział spadku, zachowek, testament, wydziedziczenie);
5. Obsługi podmiotów oświaty i szkolnictwa wyższego.
 
Radcy Prawni i Adwokaci z interdyscyplinarnego zespołu Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w sprawowaniu funkcji:
a. pełnomocników procesowych w sprawach (m.in.):
*unieważnienia kredytów frankowych;
*upadłości konsumenckiej i gospodarczej oraz pełnomocników wierzycieli w postępowaniu upadłościowym;
*sporów w sprawach gospodarczych;
*spadkowych;
*rodzinnych.
b. Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek kapitałowych
c. syndyków i likwidatorów

Najczęściej zadawane pytania

Czy warto zawrzeć ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?
Zawarcie ugody musi nieść za sobą korzyść ekonomiczną po stronie kredytobiorcy. Dla przykładu przeanalizowaliśmy oferty ugodowe banków PKO i Millennium; przyjęliśmy te same założenia:
Kredytobiorca w 2006 r. zaciągnął kredyt 250.000zł, przeliczony do franka po kursie 2,497. Spłata nastąpić miała w ciągu 30 lat. Marża banku 1,2%. Do końca 2021r. frankowicz spłacił 225.000 zł rat kapitałowo-odsetkowych, do spłaty pozostało mu ok. 53.000CHF (240.000zł). Aktualna wysokość raty oscyluje w granicach 1.430 zł/m-c.
W przypadku ugody z Millenium kapitał w CHF zostanie przeliczony na PLN po kursie 3,3. Do zapłaty pozostanie 174.900 zł kapitału. Rata spadnie z ok.1430zł. do około 1.325zł (WIBOR 2,34%).
Bank PKO BP proponuje tzw. Konwersję kredytu - umowa traktowana byłaby jako umowa kredytu złotówkowego.Konwersja dokonana zostaje przy założeniu, że marża banku wzrasta do 1,51%. Wysokość zadłużenia po zawarciu ugody wynosić będzie ok.205.000zł, rata kredytu z ok.1430 zł wzrośnie do 1.580zł!!
Czy iść na ugodę z bankiem czy do sądu?
Odpowiedź na powyższe pytanie zależna jest od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy, parametrów jego kredytu i przede wszystkim motywacji stojącej za wolą zawarcia ugody.
W ujęciu długoterminowym, analizując jedynie aspekty ekonomiczne po stronie kredytobiorcy, w naszej opinii proces sądowy prowadzący do unieważnienia umowy kredytu jest dla frankowicza znacznie bardziej opłacalny. Pozwala bowiem raz na zawsze uwolnić się od kredytu, zwalnia z obowiązku jego dalszej spłaty i skutkuje obowiązkiem zwrotu jedynie kapitału kredytu, bez odsetek, prowizji czy innych opłat.
Odnosząc się do naszego przykładu: Unieważnienie umowy w dniu 31.12.2021 roku spowoduje spadek zadłużenia o ok. 240 000 zł. a kredyt zostanie uznany za spłacony po jednorazowej wpłacie 25 000 zł. Będzie to podstawą do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Kancelaria Prawna SENEKA od lat z sukcesami pomaga Frankowiczom zarówno przed sądami, jak i w postępowaniach mediacyjnych związanych z ugodami.
Czy od ugody frankowej z bankiem należy zapłacić podatek?
Do końca 2021 r. wszelkie przychody związane z zawarciem ugody z bankiem podlegały zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Mimo wielokrotnych deklaracji ze strony Ministerstwa Finansów, zwolnienie to nie zostało na dzień sporządzenia niniejszego wpisu przedłużone na następny rok. Skutkiem tego kwota umorzenia kapitału kredytu będzie stanowiła przychód kredytobiorcy opodatkowany na zasadach ogólnych. Co za tym idzie, mimo że kredytobiorca nie dostanie od banku jakichkolwiek pieniędzy (umorzenie jest korzyścią „na papierze”), to będzie musiał ponieść realne koszty podatkowe.
Wracając do naszego przykładu: kredytobiorca Millennium, który po zawarciu ugody zredukuje zadłużenie o 65.100 zł (kwota zadłużenia na dziś – kwota zadłużenia po ugodzie), będzie musiał z tego tytułu zapłacić podatek dochodowy w wysokości ponad 11.000 zł, natomiast jeżeli przekroczy próg podatkowy to kwota ta może wzrosnąć nawet do niemal 21.000 zł.
Lepiej odfrankowić (żądać zwrotu nadpłaconych rat) czy unieważnić umowę kredytu walutowego ?
Oba rozwiązania niosą odmienne korzyści dla frankowiczów, łączy je jednak wspólny punkt wyjścia. Sąd musi stwierdzić abuzywność klauzul przeliczeniowych. Możliwości skorzystania z instytucji stwierdzenia nieważności umowy lub odfrankowienia (żądania zwrotu nadpłaconych rat) po wyroku TSUE poszerzyły następnie wyroki oraz wytyczne Sądu Najwyższego.
Ile kosztuje poprowadzenie sprawy rozwodowej ?
Koszt podstawowej porady prawnej to 300 złotych+VAT. Koszt poprowadzenia sprawy przed sądem zależny jest od jej rodzaju i stopnia skomplikowania. Koszt poprowadzenia sprawy rozwodowej zaczyna się od kwoty 2 700 złotych+VAT.
Jak nie płacić zachowku ? Jak uniknąć zapłaty zachowku ?
Możliwości uniknięcia płacenia zachowku jest więcej niż się powszechnie uważa. Częstym rozwiązaniem jest wydziedziczenie uprawnionego do spadku. Kolejnym, równie często stosowanym rozwiązaniem jest tzw. umowa dożywocia. Zaś negatywne zachowania spadkobiercy wobec spadkodawcy (np. dopuszczenie się przeciwko niemu przestępstwa) mogą uzasadniać uznanie przez sąd, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia po spadkodawcy. Przyszły spadkobierca może również zawrzeć ze spadkodawcą, jeszcze za życia spadkodawcy, umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, przez którą spadkobierca traci również prawo do zachowku. Powództwo o zachowek może także ulec przedawnieniu. Istnieją także sposoby na obniżenie kwoty dochodzonego już zachowku. Każda sprawa jest indywidualna, dlatego najlepiej skorzystać z porady prawnika, który dokładnie wyjaśni wszelkie możliwe sposoby, jak też ich konsekwencje.
Czy upadłość konsumencką mogą ogłosić małżonkowie ?
ℹ️ Nie istnieje możliwość złożenia jednego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla małżonków – każdy musi złożyć własny, odrębny wniosek.
ℹ️ Sąd może jednak połączyć sprawy do wspólnego rozpoznania, dzięki czemu sprawa obojga małżonków zostaje rozpoznana łącznie – w efekcie czego zapada jedna decyzja o upadłości dla obojga małżonków.
ℹ️ Jedna decyzja = jeden syndyk. Skutkuje to m.in. niższymi kosztami postępowania, łatwiejszą organizacją i współpracą oraz szybszym ustaleniem planu spłat.
Warto wspomnieć także o kwestii „ochrony małżonka”
➡️ jeżeli tylko jeden z małżonków wnosi o ogłoszenie upadłości, a para posiada wspólny majątek i nie ma rozdzielności – cały majątek zostaje zlikwidowany (sprzedany) w trakcie trwania postępowania. Jak zatem uratować dorobek życia❓
Możliwości są dwie – rozwód albo ustanowienie rozdzielności majątkowej (jednak nie później niż rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości).
Czy banki będą chciały zawierać ugody z Frankowiczami ? Czego boją się banki?
W obliczu spodziewanych negatywnych skutków oczekiwanego wyroku Sądu Najwyższego jedynie 9 banków przystąpiło do działań zmierzających do przygotowania jakichkolwiek propozycji ugodowych. Nawet jeśli do takich ustaleń dojdzie, nie oznacza to, że którykolwiek polski bank wystąpi z propozycjami zawarcia ugód z frankowiczami. Wręcz przeciwnie. Instytucje finansowe będą czekać na takie propozycje kredytobiorców. Czego boją się banki❓ Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w naszym najnowszym artykule na stronie Kancelarii
⤵️
Czy brak majątku przeszkadza w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ?
Nie. przeszkadza. Brak majątku może znacznie przyspieszyć procedurę oddłużenia. Odpadnie czasochłonny etap sprzedaży majątku upadłego, dzięki czemu sąd szybciej ustali plan spłaty wierzycieli. Brak majątku przy jednoczesnej niemożności podjęcia pracy (np. z powodu choroby, kalectwa) może doprowadzić do całkowitego umorzenia Twoich zobowiązań bez ustalenia planu spłat wierzycieli ✅ Dowiedz się więcej i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji Kancelaria Prawna Seneka.

Opinie (17)

Marcin P
Opinia wyróżniona  |  Termin skorzystania z usługi: marzec 2021

Pełen profesjonalizm Kancelaria pomogła mi w sporze z pracodawcą wszystko odbyło się bardzo szybko ale dokładnie

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Dariusz Gełdon
Termin skorzystania z usługi: marzec 2022

Kancelaria godna polecenia. Wygraliśmy sprawę sądową w pierwszej instancji przeciw Raiffeisen o kredyt frankowy. Wcześnie brałem pod uwagę kilka innych kancelarii adwokackich (Gdynia i Poznań). Z Gdyni mieli słabe zainteresowanie klientami, z Poznania natychmiast przyjechał przedstawiciel i nalegał aby jak najszybciej podpisać umowę (umowa obszerna, szczegółowa w przypadku naszej rezygnacji, w przypadku rezygnacji kancelarii jedno zdanie) przedstawiciel podekscytowany (łatwa sprawa, wygrana na 100 %, podpisywać umowę!), czułem się jak w czasie podpisywania umowy kredytowej we frankach kilkanaście lat temu... Na spotkaniu w kancelarii Seneka zupełnie inaczej, normalnie, bez ekscytacji, ale z zainteresowaniem klientem. Jasne deklaracje (duża szansa wygranej, ale powiedziano, że ryzyko przegranej jest), umowa czytelna, prosta nie rozbudowana, obsługa profesjonalna. Na zdalnej rozprawie pełna powaga, mecenas w todze, co nie jest zawsze stosowane. Kontakt z prawnikami był cały czas, meilowo i telefonicznie. Czekamy ze spokojem na ewentualną drugą instancję... Ogólnie - polecamy! Danuta i Dariusz Gełdon.

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Alina
Termin skorzystania z usługi: marzec 2022

Wygrana sprawa frankowa! Profesjonalnie, zrozumiale i w dobrej cenie.

Odpowiedź obiektu:

Wszystko to prawna. Dziękujemy !!!

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Julian
Termin skorzystania z usługi: styczeń 2021

Naprawdę rzeczowa i sumienna Pani Ania - pomogła w sprawie windykacyjnej i majątkowej

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.8
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  5
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Klient
Termin skorzystania z usługi: 2013

Bardzo długo lecz pozytywnie oceniam współpracę

w kategorii

Odszkodowania

4.0
 • oferta:
  4
 • jakość usług:
  4
 • skuteczność:
  4
 • ocena ogólna:
  4
 • przystępność cen:
  4
Beata
Termin skorzystania z usługi: grudzień 2016 / styczeń 2017

Serdecznie dziękuję Kancelarii Prawniczej "Seneka" za bezinteresowną, kilkukrotną pomoc w rozwiązaniu mojej sprawy. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i skuteczności działań oraz tempa podjętych kroków. Warto skorzystać z kompetencji i kunsztu fachowców "Seneki" .

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
Maria
Termin skorzystania z usługi: 2013 r - 2016 r

Jestem pod wrażeniem obsługi Kancelarii Prawnej "Seneka". Pan Mecenas, był moim Pełnomocnikiem i obrońcą w postępowaniu rozwodowym, które zakończyło się wyrokiem Sądu z Orzeczeniem wyłącznej winy małżonka. W trudnych chwilach postępowania sądowego czułam wsparcie i spokój Pana Mecenasa. Polecam Pana Mecenasa Arkadiusza Skrzypińskiego. Jeśli chcesz przejść drogę rozwodu z klasą, spokojne, skutecznie, niedrogo. Jestem niezmiernie wdzięczna, że spotkałam kompetentnego prawnika i Prawdziwego Człowieka. Maria

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
TP
Termin skorzystania z usługi: 12/2015-02/2016

Jestem bardzo zadowolona z pomocy jaka uzyskalam w Kancelarii. Pani Karolina bardzo profesjonalnie i metodycznie pokierowala sprawa, ktora prowadzilam z potezna instytucja. Sprawa byla oczywista ale nie udaloby mi sie wygrac jej bez posrednictwa Kancelarii. Polecam.

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.0
 • obsługa:
  5
 • oferta:
  -
 • jakość usług:
  5
 • przystępność cen:
  5
 • ocena ogólna:
  5
Adam
Termin skorzystania z usługi: grudzień 2014

potrzebowałem szybkiej i efektywnej pomocy prawnej związanej z umową cywilno prawną teoretycznie wiedziałem wszystko sam; dopiero prawnicy z kancelarii uświadomili mi wszystkie aspekty sprawy dzięki czemu teraz wiem, że warto korzystać w usług profesjonalistów polecam zdecydowanie usługi Kancelarii Seneka

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.4
 • obsługa:
  5
 • oferta:
  5
 • jakość usług:
  5
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
karol_sanwimex
Termin skorzystania z usługi: 23-03-2014

Wyegzekwowali po miesiacu polowe mojej kasy od cwaniaka z ktorym 2 komornikow g**** zrobilo. Polecam!!!

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.3
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  -
 • jakość usług:
  -
 • przystępność cen:
  5
 • ocena ogólna:
  5
marek
Termin skorzystania z usługi: 15 maja 2014

nie wiedziałem, że prawnicy mogą aż tak pomóc, uzyskałem odszkodowanie trzy razy wyższe niż myślałem, że mi się należy.

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.0
 • obsługa:
  5
 • oferta:
  5
 • jakość usług:
  5
 • przystępność cen:
  5
 • ocena ogólna:
  -
Wiktor Tołokin
Termin skorzystania z usługi: maj

Pracownicy Biura Prawnego "Seneka" dali mi nieocenioną pomoc przy rejestracji firmy w Polsce. Dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

6.0
 • obsługa:
  6
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6
zygi
Termin skorzystania z usługi: 13.05.2013

Wszystko ok polecam szybko i sprawnie

w kategorii

Windykacja

6.0
 • obsługa:
  -
 • czas realizacji:
  -
 • skuteczność:
  -
 • przystępność cen:
  -
 • ocena ogólna:
  6
ranimeks
Termin skorzystania z usługi: 22.04.2013

zleciłem odzyskanie należności firmy, dziś mam całość na koncie, czas -ok 3 tygodnie od zlecenia!! POLECAM

w kategorii

Windykacja

5.6
 • obsługa:
  6
 • czas realizacji:
  6
 • skuteczność:
  6
 • przystępność cen:
  4
 • ocena ogólna:
  6
MIchał
Termin skorzystania z usługi: CZERWIEC 2011

OD PRZEKAZANIA DOKUMENTÓW MIAŁEM WYROK O ZAPŁĄTĘ W 9 DNI a podobno sądy działają wolno.

w kategorii

Windykacja

4.7
 • obsługa:
  4
 • czas realizacji:
  -
 • skuteczność:
  -
 • przystępność cen:
  4
 • ocena ogólna:
  6
mario
Termin skorzystania z usługi: I połowa 2011

Korzystałem z usług w tematach związanych z moimi problemami ze wspólnotą mieszkaniową. Nie będę pisał o szczegółach, ale generalnie: - obsługa - OK (kontaktował się ze mną szef i jeszcze jakiś jeden młodszy gość - obydwaj dość konkretni i solidni), - oferta - to, co mnie interesowało, dostałem, - jakość usług - bardzo dobra, - cena - jak to przy usługach prawnych (ale jak się umówiliśmy - tak się rozliczyliśmy) - ogólna ocena - nie mam dużego doświadczenia w kontaktach z prawnikami, ale w wiedziałem co się do mnie mówi, wiedziałem jakie będą podjęte działania, na bieżąco miałem informację co się dzieje w mojej sprawie. A dodam tylko jeszcze, że kontakt z nimi złapałem poprzez darmowe porady, które świadczyli w ramach jakiejś większej akcji. Od czasu do czasu robili (nie wiem, czy dalej to działa) takie akcje, ze każdy "z ulicy" mógł się poradzić za free w różnych tematach.

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

5.4
 • obsługa:
  5
 • oferta:
  6
 • jakość usług:
  6
 • przystępność cen:
  4
 • ocena ogólna:
  6
Robert
Termin skorzystania z usługi: 2011

Jako że korzystałem z pomocy/usług różnych kancelarii mogę stwierdzić jednoznacznie, że nie jest to firma godna polecenia. Nie nazwę tego całkowitym brakiem profesjonalizmu ale sporo jeszcze brakuje firmie/ludziom jeśli chodzi o kulturę osobistą, poprawny kontakt z klientem, nie wspominając już o terminach... Tutaj można powiedzieć jedno - obiecali za tydzień, nie fatyguj się przed upływem miesiąca. Obiecanki, obiecanki... Przyznaję, że koniec końców dopiąłem/dopieliśmy swego jeśli chodzi o sprawę, w której nas reprezentowano, aczkolwiek za długo, za drogo jak na taką obsługę. Popracujcie nad sobą, może pora kogoś zwolnić i przyjąć kogoś nowego.

w kategorii

Doradztwo prawne, Kancelarie adwokackie i radcowskie

2.6
 • obsługa:
  3
 • oferta:
  3
 • jakość usług:
  3
 • przystępność cen:
  2
 • ocena ogólna:
  2