• Zdjęcie 1/1 - Klif w Orłowie Gdynia 4
 

O nas


Klif w gdyńskim Orłowie rozciąga się na długości około 650 m i zbudowany jest głównie z gliny morenowej i piasków gliniastych oraz żwirów pochodzenia lodowcowego. Przyglądając się uważniej klifowemu urwisku dostrzec można również rdzawe nacieki związków żelaza i obecność węgla brunatnego z okresu trzeciorzędu. Niemal pionowe zbocze ma różne wysokości, a największe przewyższenie dochodzi do 40 m ponad poziom wody w Zatoce Gdańskiej. 

W najbardziej wysuniętym w morze punkcie Gdyni jest miejsce, które stało się naturalną wizytówką i atrakcją turystyczną miasta. Usytuowany tu wysoki klif jest najczęściej fotografowanym fragmentem Gdyni i urokliwym miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców i przebywających tu turystów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę.