Artykuły o nas

O nas

'Dolina Redy i Chylonki' to związek międzygminny powołany w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie terytorialnym, zrzeszający pięć gmin miejskich: Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo, Sopot oraz dwie gminy wiejskie: Kosakowo i Wejherowo.
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – KADROWY:
tel. 58 624 45 99 (wewn. 32)
Fax. 58 624 46 61
e-mail: sekretariat@kzg.pl

DZIAŁ KSIĘGOWO – FINANSOWY:
tel. 58 624 45 99 (wewn. 35)

DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI:
tel. 58 624 45 99 (wewn. 37, 38 lub 34)
tel. 58 624 66 11

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA:
tel. 58 624 45 99 (wewn. 36,39 lub 40)
Informacja o edukacji ekologicznej: tel. 58 624 75 15