Mały Skarb Centrum Twórczego Rozwoju Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe

Mały Skarb Centrum Twórczego Rozwoju

Wybierz numer

608-674-006 698-675-406
p...@malyskarb.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 6:30 więcej
 • Zdjęcie 1/18 - Mały Skarb Centrum Twórczego Rozwoju Gdańsk 4
 • Zdjęcie 2/18 - Mały Skarb Centrum Twórczego Rozwoju Gdańsk 3
 • Zdjęcie 3/18 - Mały Skarb Centrum Twórczego Rozwoju Gdańsk 2
 • Zdjęcie 4/18 - Mały Skarb Centrum Twórczego Rozwoju Gdańsk +15 1

Artykuły o nas

O nas

Tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników.
W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko - jego dobro.
     „Mały Skarb” Centrum Twórczego Rozwoju oferuje bogatą ofertę zajęć dla dzieci od 12 miesiąca życia do 10 lat oraz dla ich rodziców.

Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "Mały Skarb" to główny trzon działalności Centrum. Jest miejscem przyjaznym, innowacyjnym, przygotowującym dzieci na możliwie najwyższym poziomie do podjęcia nauki w szkole. 
     Poprzez rozbudowaną ofertę zajęć muzycznych otwieramy dzieci na otaczające piękno, uczymy logicznego postrzegania, rozwijamy inteligencję emocjonalną.
     Codzienny kontakt z kulturą, zwyczajami, językiem angielskim otwiera nasze dzieci na świat. Buduje bazę do swobodnego poruszania się w nim.
      Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci. Są kreatywne i twórcze, dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie do pracy. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, zapewniają dzieciom atrakcyjne metody i formy pracy, oferują ciekawe propozycje zabaw i zadań. Nauczycielki posiadają wysokie kwalifikacje, ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
     Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
     Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
W ramach czesnego podstawa programowa wzbogacona jest o codzienne zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia metodą odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak. Dwa razy w tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, raz z w zajęciach tanecznych, nutkowaniu (zajęcia gry na instrumentach klawiszowych), zajęciach matematycznych opartych na narzędziach montessori, gimnastyce, zajęciach teatralnych. 
Dwa razy w roku nauczyciele wykonują diagnozę rozwoju dziecka. Wszystkie dzieci raz w roku objęte są również przesiewowymi badaniami logopedycznymi i fizjoterapeutycznymi.
Oferujemy także szeroką gamę zajęć dodatkowo płatnych: judo, zunga, fizjoterapia, wesoła piłka, smartLab, ceramika, nauka gry na skrzypcach metodą Suzuki, nauka gry na gitarze, nauka gry na perkusji, TUS, terapia SI, terapia ręki, logopedia.

"Figielki Muzyczne" to zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami logorytmiki  i muzykoterapii  dla dzieci od 12 miesiąca życia wraz z rodzicem/opiekunem.

Akademii "Małych Skarbów" to propozycja dla poszukiwaczy wesołej zabawy od 2,5 do 4 lat. Zajęcia stymulują wszechstronny rozwój dziecka.  Raz w tygodniu dzieci uczestniczą również w zajęciach z j. angielskiego, rytmiki i tańca.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Centrum proponuje szereg zajęć wspomagający harmonijny rozwój również dla dzieci spoza przedszkola:
- TUS – trening umiejętności społecznych 
jak również zajęcia indywidualne: 
- terapia SI (integracji sensorycznej), 
- terapia ręki, 
- fizjoterapia,
- konsultacje psychologiczne


Proponujemy różnorodne warsztaty dla rodziców jak również i dzieci, w zależności od potrzeb jakie uwidaczniają się w otaczającej nas rzeczywistości.

Zdrowy kręgosłup – cykliczne zajęcia grupowe dla rodziców z fizjoterapeutą, w małej grupie. Zapewniamy opiekę dla dzieci podczas zajęć. 

Opinie (1)

Pani K.
Opinia wyróżniona  |  Termin skorzystania z usługi: marzec 2021

Wspaniała kadra - przemiłe panie, a jednocześnie profesjonalne. Szeroka oferta zajęć dodatkowych. Możliwość skorzystania z porady logopedy i psychologa. Sale urządzone w neutralnych kolorach - nie ma wrażenia przebodźcowania jak w większości przedszkoli. I co ważne - dzieci codziennie spędzają czas na świeżym powietrzu na dużym placu zabaw, który znajduje się na terenie przedszkola.

w kategorii

Przedszkola

6.0
 • opieka:
  6
 • zajęcia dodatkowe:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6