Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

Wybierz numer

58 523-63-20
d...@biotech.ug.edu.pl pokaż
Otwarte całą dobę więcej
  • Zdjęcie 1/4 - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/4 - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/4 - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/4 - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Gdańsk 1
 

O nas

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety - Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Pozwala to na połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Prowadzone badania i dydaktyka mają charakter interdyscyplinarny i łączą zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.

MWB jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. W rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących efektywności naukowej, MWB znajduje się  od lat na najwyższych pozycjach. W 2017 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych, przyznał MWB najlepszą możliwą ocenę A+. Wydział prowadzi również najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała w 2019 roku akredytacje na najdłuższy możliwy okres 5 lat. W 2020roku PKA przyznało kierunkowi, jako jedynemu spośród wszystkich kierunków Biotechnologia, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii "Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu". 

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. Obecnie dwa laboratoria na MWB pracują w podwyższonym systemie bezpieczeństwa BSL-2 oraz uzyskał 4 mln dotacji na modernizację jednego z nich do pracy w systemie BSL-3+.

Na Wydziale prowadzone są trzystopniowe studia: 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie magisterskie oraz 4-letnie studia doktoranckie. Realizowane są tu edukacyjne programy międzynarodowe.