Mota-Engil Central Europe SA to wiodący wykonawca w branży budowlanej, specjalizujący się w budowie i remontach dróg, mostów oraz infrastruktury. Firma z siedzibą w Gdańsku, przy al. Rzeczypospolitej 4, realizuje projekty o dużej kubaturze, obejmujące budownictwo mieszkaniowe, parkingi, nieruchomości, drogi, mosty, infrastrukturę kolejową i elektroenergetyczną. Mota-Engil Central Europe SA posiada bogate doświadczenie w budownictwie drogowym, kolejowym i kopaniu.

Tekst wygenerowany automatycznie