Oddział Neurologiczny 7 Szpital Marynarki Wojennej

Oddział Neurologiczny

Wybierz numer

58 552-63-33
n...@7szmw.pl pokaż
 

O nas

Pielęgniarka oddziałowa: 58 552 65 51
Dyżurka pielęgniarska: 58 552 63 55
Gabinet fizykoterapii: 58 552 64 61
Pracownia Elektrofizjologii /pracownia ENG i EMG/: 58 552 62 65
Pracownia EEG: 58 552 62 65
Kwalifikacje do przyjęcia na Oddział Neurologii - kmdr por. dr n. med. Krzysztof Szabat - wtorek, czwartek 12:30 - 13:30.