Paweł Bartosiewicz Inżynieria Drogowa

81-577 Gdynia, Joachima Joachimczyka 2/3 Mapka
504-054-740, 503-157-330
p...@pbid.pl pokaż
www.pbid.pl
/pbid.pl
Godziny otwarcia
pn-pt8:00 - 16:00

O nas

Paweł Bartosiewicz Inżynieria Drogowa

PBID jest inżynierską firmą specjalizującą się w wykonywaniu wysokiej klasy usług w zakresie robót drogowych, zarządzaniu inwestycjami branży drogowej, nadzorze inwestorskim, zarządzaniu kosztami budowy, projektowaniem dróg oraz procedurami uzyskiwania zezwoleń administracyjnych przy realizacji inwestycji drogowych.

Naszą misją jest taka obsługa Klienta, aby na każdym etapie kontaktu czuł się naszym partnerem – szanowanym i w pełni doinformowanym. Oferujemy profesjonalną jakość usług. Podczas wykonywania powierzonych nam obowiązków, zawsze pamiętamy, że najważniejsza jest Państwa satysfakcja.

Realizacja inwestycji drogowych.
Specjalizujemy się w wykonywaniu inwestycji drogowych w zakresie robót ziemnych, wzmocnień gruntów, podbudów drogowych, nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego, odwodnienia dla poniższych obiektów inżynieryjnych:
- Dróg i ulicy, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów z drogi,
- Placów, w tym placów manewrowych, dróg wewnętrznych,
- Parkingów oraz miejsc postojowych,
- Chodników i ścieżek rowerowych.

Projektowanie.
Naszym celem jest projektowanie funkcjonalnych i bezpiecznych dróg. Każdy projekt drogi, ulicy, parkingu czy zjazdu traktujemy indywidualnie. Jako biuro projektów drogowych zajmujemy się:
- Postępowaniem formalno-prawnym wraz z uzyskaniem, w imieniu Inwestorów, decyzji administracyjnych,
- Projektowaniem dróg i ulic, zjazdów z drogi, placów, w tym placów manewrowych, dróg wewnętrznych, 
- Projektowaniem parkingów oraz optymalizacji miejsc postojowych,
- Projektowaniem chodników i ścieżek rowerowych,
- Opracowywaniem organizacji ruchu, zarówno stałej jak i czasowej.

Nadzór inwestorski.
Nadzór inwestorski jest niezbędnym elementem każdego procesu budowlanego, który gwarantuje prawidłowe wykonanie wszelkich prac na każdym etapie inwestycji. Do naszych obowiązków w tym zakresie należy:
- Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa,
- Kontrolę przestrzegania przepisów BHP na budowie,
- Zatwierdzanie materiałów wykorzystywanych przy realizacji zadania,
- Kontrola jakości i postępu prac projektowych i budowlanych,
- Kontrola dokumentów finansowych wystawianych przez wykonawców,
- Dokonanie odbioru końcowego inwestycji,
- Przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi.

Zarządzanie inwestycjami drogowymi - kierownik budowy.
Dobre zarządzanie inwestycją to nie tylko poprawność wykonania projektu, ale również dbanie o jakość, dlatego oferowane tu usługi muszą spełniać najwyższe standardy.  Do naszych obowiązków w tym zakresie należy:  
- Przygotowanie placu budowy,
- Wsparcie w wyborze odpowiednich wykonawców robót,
- Prowadzenie i kontrolowanie prac budowlanych,
- Koordynacja, nadzór i rozliczenie prac podwykonawców,
- Organizacja i zarządzanie budową, kompleksowe rozliczenie,
- Zarządzanie kosztami, budżetem i jakością,
- Koordynację odbioru inwestycji.
wyznacz trasę » przejdź do pełnej mapy »