Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy

80-803 Gdańsk, Kurkowa 8 Mapka

PCK Oddział Okręgowy obiekty w tej lokalizacji (1) »

58 301-14-85
g...@pck.org.pl pokaż
pck.pomorze.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:30 - 15:30

Napisali o nas

O nas

Działania Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Naszą misję realizujemy poprzez:

-Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego;
Prowadzimy działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracujemy z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego (Konwencji Genewskich). W czasie konfliktu zbrojnego wspomagamy wojskową i cywilną służbę zdrowia.

-Promocję honorowego krwiodawstwa 
Prowadzimy kampanię i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi; więcej na www.oddajkrew.pl

-Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą
Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów. 

-Opiekę i pomoc socjalną
Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

-Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych. 

-Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE
kontakt : 533-364-448   gdansk.szkolenia@pck.org.pl

Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych; więcej na www.pierwszapomoc.pck.org.pl

-Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat
Jednym z naszych priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.

Zdjęcia

wyznacz trasę » przejdź do pełnej mapy »

Wideo