Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy

Polski Czerwony Krzyż

Wybierz numer

58 323-41-26
g...@pck.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 8:00 więcej
 • Zdjęcie 1/14 - Polski Czerwony Krzyż Gdańsk 4
 • Zdjęcie 2/14 - Polski Czerwony Krzyż Gdańsk 3
 • Zdjęcie 3/14 - Polski Czerwony Krzyż Gdańsk 2
 • Zdjęcie 4/14 - Polski Czerwony Krzyż Gdańsk +11 1
 

Artykuły o nas

O nas

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości.
Naszą misję realizujemy poprzez:

-Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego;
Prowadzimy działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracujemy z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego (Konwencji Genewskich). W czasie konfliktu zbrojnego wspomagamy wojskową i cywilną służbę zdrowia.

- Biuro Poszukiwań i Informacji
Jako jedyna organizacja na swiecie jesteśmy uprawnieni do prowadzenia poszukiwań i ustalania losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.
- Wystawiamy zaświadczenia o losach osób poszukiwanych na podstawie własnych dokumentów archiwalnych oraz uzyskanych w wyniku podejmowanych starań i poszukiwań mogił wojennych w kraju i za granicą poprzez udział w ekshumacjach ofiar wojny.
Zajmujemy się przekazywaniem tzw. messages (mesaży) czerwonokrzyskich, czyli wiadomości rodzinnych do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi.
- Prowadzimy tzw. poszukiwania humanitarne w przypadkach, gdy najbliższa rodzina nagle utraciła kontakt z krewnym za granicą i mimo posiadania ostatniego adresu nie może go nawiązać (Projekt Restoring Family Links), w tym poszukiwania osób, które w ostatnich latach wyjechały w celach zarobkowych za granicę (tzw. migranci ekonomiczni) oraz poszukiwania migrantów z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski.

Działamy jako jedyni upoważnieni w oparciu o międzynarodowe przepisy Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 12.08.1949 r. oraz Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 08.06.1977 r. i 08.12.2005 r.

-Promocja honorowego krwiodawstwa 
Prowadzimy kampanię i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi; więcej na www.oddajkrew.pl

-Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą
Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów. 

-Opiekę i pomoc socjalną
Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

-Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych. 

-Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne z międzynarodowymi standardami
Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych; więcej informacji (KLIKNIJ)

-Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat
Jednym z naszych priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.

- Grupy Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
Niesienie pomocy i ratowanie ludzi oraz mienia w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych, to jedno z głównych działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z 19 wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Każda Grupa dysponuje wyszkolonymi ratownikami, przygotowanymi do działań w trudnych warunkach (zarówno terenowych, jak
i pogodowych), wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz w profesjonalny sprzęt ratowniczy.

Nasze grupy, linki poniżej: 
Grupa Ratownictwa PCK Wejherowo
Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto

Masz pytania, chcesz zostać wolontariuszem w grupie ratownictwa lub zwyczajnie chcesz dołączyć w nasze czerwonokrzyskie szeregi? Dzwoniąc lub pisząc maila odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące naszej działalnosci.

Kontakt z nami:

strona www: Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu
Facebook: Polski Czerwony Krzyż na Pomorzu
tel. 58 323 41 26
email: gdansk [małpa] pck.pl

Oceny (1)

Mateusz
Termin usługi: marzec 2023 

Kurs pierwszej pomocy bardzo profesjonalny! Polecam

Kursy ratownictwa

6.0
 • oferta:
  6
 • poziom nauczania:
  6
 • czas trwania kursu:
  6
 • wyposażenie:
  6
 • przystępność cen:
  6
 • ocena ogólna:
  6