PMB Envi Consulting

PMB Envi Consulting

Wybierz numer

507-854-364
b...@pmbenviconsulting.pl pokaż
Otwarte do 17:00 więcej
Działalność on-line 

O nas

Konsulting ochrona środowiska, audyty środowiskowe, szkolenia, prawo ochrony środowiska, gospodarka odpadami, transgraniczne przemieszczanie odpadów
Konsulting w zakresie ochrony środowiska, prawo ochrony środowiska:

Gospodarka odpadami
- zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
- Baza Danych o Odpadach,
- gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - obowiązki wynikające z ustawy,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - obowiązki wynikające z ustawy,
- transport odpadów

Transgraniczne przemieszczanie odpadów
- przemieszczanie odpadów w UE, do krajów OECD oraz nienależących do OECD
- ograniczenia w przemieszczaniu odpadów, ogólne zasady
- sprowadzanie do PL uszkodzonych pojazdów (samochody, motocykle) - zasady, ograniczenia
- zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów
 
Fluorowane gazy cieplarniane
- SZWO i Fgazy - obowiązki wynikające z ustawy
 
Jestem byłym inspektorem Inspekcji Ochrony Środowiska. Prowadziłam kontrole podmiotów przede wszystkim w zakresie gospodarki odpadami oraz transgranicznego przemieszczania odpadów.
 
Udzielam konsultacji związanych z prawem ochrony środowiska i mogę przeprowadzić niezależny audyt środowiskowy również w Twojej firmie. Udzielam również konsultacji agencjom celnym organizującym transgraniczne przemieszczanie odpadów.
 
Najczęściej pojawiające się zagadnienia w mojej pracy, w których udzielę Ci porady oraz pomogę załatwić niezbędne formalności:
- Czy moja firma potrzebuje wpisu do BDO?
- W jakich działach powinienem_am dokonać wpisu do BDO?
- Czy moja firma powinna prowadzić ewidencję odpadów? Na czym to polega? Jak robić to prawidłowo?
- Czy potrzebuję zezwolenia na gospodarowanie odpadami?
- Chcę zbierać złom na placu – czy potrzebuję na to oficjalnych zezwoleń? Jak wygląda taki proces?
- Mam w firmie urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne – czy muszę robić ich przeglądy? Jak często? Przez kogo?
- Chciałabym/chciałbym sprawdzić czy moja firma spełnia wymagania i przestrzega wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. Może są obowiązki, o których nie wiem?
- Moja firma dostała zawiadomienie o planowanej kontroli z Inspekcji Ochrony Środowiska – co to znaczy?
- W mojej firmie rozpoczęła się pozaplanowa (interwencyjna) kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska – co to znaczy?
- Jak powinienem_am przygotować się do kontroli z Inspekcji Ochrony Środowiska? Jakie dokumenty mogą być sprawdzane? Jakie są moje obowiązki oraz prawa podczas przeprowadzanej kontroli?
- Kiedy obowiązują mnie sprawozdania do odpowiednich urzędów z gospodarowania odpadami? Jak to zrobić?
- Czy muszę naliczać opłaty środowiskowe do urzędu marszałkowskiego? Jak to zrobić?
- Chcę przyjąć masy ziemi na własną nieruchomość – czy są jakieś obostrzenia?
- Chcę sprowadzić do Polski uszkodzony samochód/motocykl – czy mogę? Jakich dokumentów potrzebuję? Czy nie zostanie uznany za odpad? W jakich przypadkach? – dotyczy to zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych.
- Moja firma prowadzi usługi remontowe za granicą – co zrobić z odpadami powstającymi podczas remontu? Czy mogę przywieźć je do Polski i dopiero tutaj zutylizować?

Zapraszam do kontaktu telefonicznego i mailowego.