Pomnik Mściwoja II Księcia Pomorskiego

Gdańsk, Opata J. Rybińskiego, Taras Górny Parku Oliwskiego
 
zgłoś do aktualizacji

O nas

Mściwój II był synem Świętopełka II, dzięki któremu możliwe stało się zjednoczenie ziem polskich. Na pomnik składa się głowa z granitu umieszczona na granitowym postumencie, całość wysokości 3, 5 m. Stoi naprzeciw pomnika Świętopełka II.

Zdjęcia