Przedszkole Tygryskowa Kraina

80-283 Gdańsk, Myśliwska 65D/2
(Osiedle nad Wodą) Mapka
telefon do przedszkola: 518-965-405, 505-838-800
t...@tlen.pl pokaż
www.tygryskowakraina.com.pl
Godziny otwarcia
pn-pt7:00 - 17:00

O nas

Muzyczne, kameralne przedszkole działa od 2010 r. mamy do dyspozycji własny plac zabaw. Obowiązuje u nas grupa łączona, która fantastycznie sprawdza nam się od wielu lat. W grupie jest 18 dzieci w wieku od 2, 5 do 5 lat. Wolne miejsca. Zapraszamy!!:)Z dumą informujemy, że jako kolejna placówka w Polsce Przedszkole Tygryskowa Kraina zdobyła certyfikat szkoleniowy z metody wychowawczej "Pozytywna Dyscyplina" :) celem jest kompleksowe wprowadzenie programu wychowawczego opartego o potrzebę przynależności, znaczenia i bezpieczeństwa, jaką mają dzieci. Respektując w sposób szczególny prawa dzieci do tego, aby były traktowane z takim samym szacunkiem jak dorośli skupimy się na pozytywnym wyznaczaniu reguł i uczeniu dzieci tego, co uznajemy za ważne, czyli: kompetencji społecznych, empatii, samokontroli, motywacji, umiejętności współpracy oraz krytycznego myślenia.

Pozytywna dyscyplina
Pozytywna dyscyplina
Wszechstronne kształtowanie osobowości wychowanka, uczenie zachowań zgodnych z obowiązującymi normami, rozwijanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich - to główne cele wychowania. W realizacji tych celów niezwykle ważna jest tzw. pozytywna dyscyplina oraz wychowanie emocjonalne dzieci.
Dzieci trzeba nauczyć samodyscypliny, odpowiedzialnego zachowania; potrzebna jest im pomoc w nauczeniu się, jak dawać sobie radę z obowiązkami i wyzwaniami stawianymi przez życie. Dzieci powinny zostać wyposażone w siłę, która pozwoli im sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę, grupę rówieśniczą, a później przez dorosłe życie. Pozytywna dyscyplina i wychowanie emocjonalne pozwalają uniknąć zarówno nadmiernej kontroli, jak i nadmiernej pobłażliwości, a jednocześnie skutecznie wpajają dzieciom zasady samodyscypliny, odpowiedzialności i współpracy w rozwiązywaniu problemów.
Wiele osób żywi przekonanie, że system surowości i kar jest skuteczny. Jednakże reakcje dzieci na długotrwałe stosowanie systemu kar może przybrać formę jednego lub kilku z tzw. „czterech kar":
1) rozżalenie („dorosłym nie można ufać"),
2) rewanż („ja jeszcze im pokażę"),
3) rebelia („zrobię im na złość, żeby udowodnić, że nie muszę postępować tak, jak chcą"),
4) rejterada („wycofanie się"), mogąca przybrać dwie formy:
a) chytrość („następnym razem nie dam się złapać"),
b) zaniżona samoocena („jestem złym człowiekiem").
Ponadto, kiedy stosowana jest nadmierna kontrola, odpowiedzialność zostaje przesunięta z dziecka na dorosłego.
Z kolei dzieci wychowane pobłażliwie rosną w przekonaniu, że świat jest im coś winien. Uczą się wykorzystywać całą swoją energię i inteligencję na to, żeby manipulować dorosłymi, zmuszając ich do spełniania swych życzeń. Spędzają więcej czasu próbując uchylić się od odpowiedzialności niż rozwijając swoje zdolności i niezależność. Pobłażliwość sprzyja powstawaniu niezdrowej współzależności, zamiast samodzielności i współpracy.
Pozytywna dyscyplina, czyli uprzejma stanowczość, opiera się na uporządkowaniu wolności, ograniczonym wyborze, tj. „możesz wybierać w granicach oznaczonych szacunkiem dla innych". Nie wolno bać się stosowania dyscypliny w klimacie prawdziwego zaufania, miłości, choć wymaga to wysiłku, konsekwencji, a nawet odwagi.
Dyscyplina nie może być skierowana przeciwko osobie, ale przeciw jej niewłaściwemu zachowaniu:
- należy zachować delikatność w stosunku do zewnętrznego „ja" dziecka, nigdy nie traktując je lekceważąco, wyśmiewając czy zawstydzając;
- należy zachować równowagę pomiędzy miłością a dyscypliną, wzajemna, właściwa współzależność tych dwóch czynników wpływa na sukces wychowawczy.
Przy stosowaniu pozytywnej dyscypliny należy pamiętać o następujących zasadach:
- dzieci to istoty społeczne, ich decyzje uzależniane są od tego, jak postrzegają swoje relacje z ludźmi, oraz uczuć, które ludzie do nich żywią,
- zachowanie jest determinowane przez cel,
- podstawowy cel dzieci to przynależeć i być ważnym oraz mieć poczucie wspólnoty i równego traktowania,
- dzieci niegrzeczne to dzieci zniechęcone,
- błąd to znakomita okazja, żeby się czegoś nauczyć.
Bardzo ważne jest psychiczne wspieranie dziecka. Jest to umiejętność, którą dorosły powinien nabyć, aby pomóc dziecku, zwłaszcza temu, które ma problemy. Należy rozwijać w dziecku przekonanie, że potrafi wnieść coś wartościowego w życie rodziny, grupy i wpływać na swoje reakcje. Kiedy dzieci są przekonane, że rozumiemy ich punkt widzenia, bardziej liczą się ze zdaniem dorosłego, chętniej współpracują przy rozwiązywaniu problemu. Dzieci aktywnie zaangażowane w realizację modelu wzajemnego szacunku i współpracy sprawniej podejmują decyzje, mają zdrowy stosunek do siebie samych oraz chętniej przestrzegają reguł, które pomagały ustalić.
Należy zmotywować dziecko do poprawy, nie wywierając przy tym negatywnego wpływu na jego samoocenę. Istotne jest wypracowanie „odwagi bycia niedoskonałym": należy dążyć do poprawy, nie do perfekcji. Oczekiwanie perfekcji jest nierealistyczne i bardzo zniechęcające dla tych, którzy próbują ją osiągnąć. Dziecko będzie wolało wcale się nie starać, niż nieustannie doświadczać porażek, nie będąc w stanie sprostać wymaganiom dorosłych. Pozytywny stosunek do błędu łączy się bardzo ściśle ze sposobem tzw. „3-P pomyłek":
1. przyznanie się – „zrobiłem błąd",
2. pogodzenie – „przepraszam",
3. poszukanie rozwiązania – „spróbujmy razem zastanowić się, jak naprawić sytuację".
Traktując błędy jak coś złego, czujemy się bezwartościowi, próbujemy się bronić, osądzać i krytykować. Pozytywny stosunek do błędu w naturalny sposób prowadzi do atmosfery, która sprzyja rozwiązywaniu problemu. Nie ma sensu szukać rozwiązań w atmosferze wrogości.
W pozytywnej dyscyplinie ogromną rolę odgrywa motywowanie dziecka do poprawy. Należy zwrócić tu uwagę na wykształcenie u dziecka tzw. motywacji wewnętrznej, dzięki której podejmujemy jakieś działania, aby poczuć zadowolenie i satysfakcję z własnych dokonań. Jeżeli dzieci zaczną coś robić po to, by mogły czuć się dumne ze swoich osiągnięć, nic ich przed tym nie powstrzyma. Będą tak postępować nie tylko z własnej woli, ale też z wielką ochotą. Gdy ponadto dorośli będą reagować pozytywnie na działania dziecka motywacja wewnętrzna będzie umacniana. W rozwijaniu i wzmacnianiu motywacji dziecka, szczególną rolę odgrywają: stosowanie pochwał i zachęt, opieranie się na mocnych stronach dziecka, zadawanie pytań, angażowanie i zachęcanie do współpracy.
Zadanie dla rodziców!
Przydzielając dziecku stałe obowiązki (np. na obrazkowej tablicy zadań dla Dziecka) przestrzegamy, aby były wykonane. Niepowodzenia omawiamy, sukcesy nagradzamy pochwałą.
Kształtujemy przy tej okazji cnotę posłuszeństwa.


Nasz rozkład zajęć:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU:
7:00- Otwieramy przedszkole, witamy się ze wszystkimi i zaczynamy zabawę. Bawimy się w kącikach zainteresowań pod okiem nauczyciela, rozmawiamy, rysujemy, konstruujemy, oglądamy książeczki, gramy w gry planszowe, układamy puzzle, utrwalamy poznane wiadomości i umiejętności.
8:30- Uczestniczymy w porannej gimnastyce, zabawach ruchowych. Po zakończonych ćwiczeniach porannych korzystamy z toalety i myjemy ręce.
9:00- Zjadamy śniadanie.
9:20- Po śniadaniu dokładnie myjemy ręce i buzię oraz szczotkujemy ząbki.
9:30- Rozpoczynamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z całą grupą zgodnie z tygodniową tematyką zajęć w oparciu o podstawę programową. Tu dzieje się wiele ciekawych rzeczy- wzbogacamy swoje wiadomości, doskonalimy umiejętności, malujemy, rysujemy, wycinamy, wyklejamy, śpiewamy, tańczymy, uczymy się wierszyków, eksperymentujemy, liczymy, kolorujemy, poznajemy ciekawostki o przyrodzie i otaczającym nas świecie, oglądamy teatrzyki, rozwijamy wyobraźnię (wszystko dostosowujemy do wieku podopiecznych), pracujemy w książeczkach, uczestniczymy w rytmice, w zajęciach j. angielskiego, uczymy się pięknej i poprawnej wymowy na zajęciach logopedycznych, kształtujemy osobowość, wrażliwość i emocjonalność na zajęciach z wiolonczelą, bierzemy czynny udział w zajęciach kulinarnych ( raz w miesiącu organizowane jest KUCHCIKOWO z produktów przyniesionych przez dzieci do przedszkola).
10:30- Korzystamy z toalety przed wyjściem na podwórko. Doskonalimy czynności samoobsługowe w szatni.
10:50- Wychodzimy na spacer, bawimy się w ogródku lub na placu zabaw, prowadzimy obserwacje w terenie, chodzimy na pobliskie tereny rekreacyjne/do lasu.
11:50- Wracamy z podwórka, samodzielnie lub z pomocą Nauczyciela rozbieramy się, korzystamy z toalety, myjemy dokładnie buzię, ręce i przygotowujemy się do posiłku.
12:00- Jemy zupkę.
12:30- Teraz czas na odpoczynek. Młodsze dzieci idą spać, a starsze dzieci słuchają bajek lub relaksacyjnej muzyki.
13:00- Indywidualna praca z dzieckiem, najczęściej pracujemy w książeczkach.
13:30- Zjadamy II danie.
14:00- To czas na zabawę według zainteresowań dzieci, rozwijanie swoich talentów, rysowanie, malowanie, wycinanie, przeglądanie kącika bibliotecznego i wiele innych.
14:30- Zjadamy podwieczorek.
14:45-17:00 - Zaczynają się odbiory dzieci. To również czas na swobodną zabawę lub na utrwalanie wiadomości zdobytych w ciągu całego dnia. W ciepłe, pogodne dni popołudnie spędzamy w ogrodzie.
Zamykamy o godzinie 17:00

ZAJĘCIA DODATKOWE:
Poniedziałek:
09:30
Zajęcia muzyczne z wiolonczelą z Panią Agatą
11.30
Zajęcia logopedyczne (grupowe)
12.00
Zajęcia logopedyczne (indywidualne)

Wtorek:
10.45
Rytmika z Panią Agnieszką miau.pl

11.30
Jęz. angielski prowadzony przez szkołę językową „Angielski dla Najmłodszych”

Środa:
9.00
Jęz. Angielski utrwalanie
Czwartek:
9.00
Jęz. Angielski utrwalanie

Piątek:
8.00-16.00
Do dyspozycji jest Pani Justyna Psycholog, która służy pomocą dla kadry , rodziców i dzieci

Zdjęcia

Przedszkole Tygryskowa Kraina w rankingu trojmiasto.pl

Opinie + Oceń

opinia

6.0

w kategorii

Przedszkola

 • opieka:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Ania - opinia

Bardzo polecam Nasze przedszkole. Rodzinna atmosfera, indywidualne podejście do dzieci, cudowne Panie, dużo dodatkowych zajęć to główne atuty Tygryskowej. Dwójka moich dzieci codziennie wraca padnięta ale uśmiechnięta, z ogromem wrażeń. Panie robią wszystko żeby dzieciaki nawet przez minutę się nie nudziły. Zajęcia plastyczne, rytmiczne, codzienne wyjścia na zewnątrz, zajęcia z Panią psycholog, czytanie książek, ćwiczenia fizyczne, budowanie bazy :) , tygodnie tematyczne, czego tam nie ma. Na pewno wielu rzeczy nie wymieniłam, ale o reszcie proszę samemu się przekonać. Kto raz wyśle dziecko do Tygryskowej, będzie wiedział gdzie następne wyląduje :) Polecam i pozdrawiam

 • Ania
 • Termin skorzystania z usługi: marzec 2021
opinia

6.0

w kategorii

Przedszkola

 • opieka:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Anna - opinia

Przedszkole Tygryskowa Kraina to miejsce, gdzie mój synek chodzi z wielką ochotą. Gdy go odbieram codziennie ma mi do opowiedzenia mnóstwo ciekawych rzeczy i zawsze jest podekscytowany nowymi przygodami. Wspaniałe Panie, elastyczna dyrektorka i cudowne dzieci wspólnie tworzą miejsce wesołe i bardzo przyjazne.

 • Anna
 • Termin skorzystania z usługi: marzec 2021

Odpowiedź obiektu:

dziękujemy :) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

opinia

6.0

w kategorii

Przedszkola

 • opieka:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Ilona - opinia

Tygryskowa Kraina jest wspaniałym miejscem ze wspaniałą kadrą. Panie bardzo dbają o dzieci, zwracają uwagę na ich potrzeby emocjonalne i poznawcze. Urozmaicają czas dzieciom poprzez różne ciekawe aktywności np. kuchcikowo, czyli wspólne gotowanie, zajęcia rytmiczne, z muzyką klasyczną, angielski, ale i zabawy przenoszone z pokolenia na pokolenie :) A kameralność miejsca i oczywiście podejście pań (pani Andżeliki, pani Ewy i pani Justyny-psycholog) pozwala na dostrzeżenie każdego przedszkolaka. Syn z czasem prosił o możliwość dłuższego zostawania w przedszkolu, co daje najlepszą rekomendację :)))

 • Ilona
 • Termin skorzystania z usługi: marzec 2021

Odpowiedź obiektu:

Dziękuję Pani Ilono za taką przecudną opinię :)

autor: Tygryskowa

opinia

6.0

w kategorii

Przedszkola

 • opieka:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Paweł - opinia

Pani Dyrektor poprosiła o wyrażenie opinii na temat przedszkola, z racji tego , że się przeprowadzaliśmy musiałam zrezygnować z tak wspaniałego miejsca , bardzo polecam najmłodszą edukacje właśnie w Tygryskowej , po tym przedszkolu moje dziecko z łatwością idzie do szkoły , a o Tygryskowej wspomina do tej pory .

 • Paweł
 • Termin skorzystania z usługi: marzec 2021
opinia

6.0

w kategorii

Przedszkola

 • opieka:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Kasia - opinia

Przedszkole Tygryskowa Kraina - jednym słowem Przecudowne , Panie przesympatyczne , do każdego dziecka podchodzą indywidualnie , zwracają uwagę na ich potrzeby , o postępach w przedszkolu informują na bieżąco , zawsze uśmiechnięte , pełne pomysłów , rzadko spotyka się ludzi z tak wielką pasją w pracy , bardzo dziękuję Pani Angelice, Ewie , Justynie i Kamili za tak wyjątkową opiekę nad moim synkiem Maksiem , który wszystkie Panie uwielbia i cały czas nam o nich opowiada. Chciałabym także bardzo podziękować Pani Dyrektor Magdzie , za to że zawsze wsłuchuje się w potrzeby Rodziców , szuka najlepszych rozwiązań dla dzieci i ma głowę pełną pomysłów , gratuluje także stworzenia tak cudownego Zespołu w przedszkolu dzięki czemu to były cudowne lata dla mojego synka.

 • Kasia
 • Termin skorzystania z usługi: marzec 2021
opinia

6.0

w kategorii

Przedszkola

 • opieka:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Agata - opinia

SUPER przedszkole . Polecam nie zdecydowanym Rodzicom !!!

 • Agata
 • Termin skorzystania z usługi: grudzień 2020
opinia

6.0

w kategorii

Przedszkola

 • opieka:
  6
   
 • zajęcia dodatkowe:
  6
   
 • wyposażenie:
  6
   
 • przystępność cen:
  6
   
 • ocena ogólna:
  6
   
średnia ocena (max 6)
6.0
 

Marlena - opinia

Rewelacyjne przedszkole. Słuchowiska muzyczne , teatr ... cudowana sprawa . Nauczyciele wkładają duzo serca i wychowanie dziecka. Polecam

 • Marlena
 • Termin skorzystania z usługi: luty 2021
wyznacz trasę » przejdź do pełnej mapy »