Artykuły o nas

O nas

Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. Pielęgnujemy tradycję, historię i przyrodę naszej małej ojczyzny, angażujemy i pomagamy lokalnej społeczności i rozwijamy ofertę dla gości i turystów odwiedzających Wyspę
1. Celem stowarzyszenia jest:
- budowanie i wspieranie rozwoju zaangażowanej społeczności lokalnej
- ochrona przyrody, w tym lasów, plaż i rezerwatów z dbaniem o jej dostępność dla celów turystycznych oraz edukacyjnych
- ochrona zabytkowej i tradycyjnej zabudowy.
2.Teren działania Stowarzyszenia jest Gdańsk, Wyspa Sobieszewska
3.Środki działania:
- aktywne działanie na rzecz mieszkańców i turystów,
- pozyskiwanie środków w wszystkich dostępnych źródeł
- bliską współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, podmiotami (w tym innymi stowarzyszeniami i fundacjami) oraz władzami.