Trójmiejski Park Krajobrazowy

Sopot
  • Zdjęcie 1/1 - Trójmiejski Park Krajobrazowy Sopot 4

TV Filmy

Odgłosy wystrzałów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym
861

Odgłosy wystrzałów w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym

W tym obiekcie znajdują się:

Artykuły o nas

O nas

Trójmiejski Park Krajobrazowy to płuca Trójmiasta o łącznej powierzchni niemal 20000 ha. Park rozciąga się na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu, ale zasięgiem obejmuje również Rumię oraz m.in. Wejherowo.
Trójmiejski Park Krajobrazowy utworzono uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z 3 maja 1979 r. Jednak jego rzeźba terenu została ukształtowana przez lądolód i procesy z nim związane już ok. 15 tys. lat temu.

W jego zachodniej części przeważają połacie falistej moreny dennej, oraz gdzieniegdzie wzniesienia moreny czołowej. Można także zaobserwować takie formy terenu jak: równina sandrowa, rynny polodowcowe wypełnione wodami jeziornymi oraz niecki wytopiskowe.

Wschodnia część obejmuje strefę krawędziową wysoczyzny. Przeważają tam erozyjne formy terenu: głęboko wcięte doliny, duże deniwelacje dochodzące do 80 m.

Najbardziej rozpowszechnionym drzewem w parku jest sosna zwyczajna, a oprócz niej duży udział mają m.in. buk pospolity, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, olsza czarna, topola osika czy wierzba iwa. Ogólnie ilość gatunków flory naczyniowej szacuje się na 850. Z tego 49 gatunków podlega ochronie ścisłej i 17 gatunków ochronie częściowej. W parku występuje również szereg roślin rzadkich, reliktowych i górskich.

Z dużych ssaków żyją w parku m.in. dzik, sarna, jeleń szlachetny oraz sporadycznie łoś, a z mniejszych: zając szarak, królik dziki, wiewiórka, lis, borsuk oraz nietoperze borowiec wielki i nocek duży. Ptaki reprezentowane są przez m.in.: orła bielika, jastrzębia, myszołowa, bociana czarnego, sowy, puszczyka, dzięcioła czarnego i zielonego. Poza tym na terenie parku zaobserwowano 11 gatunków płazów i 5 gatunków gadów.

Na terenie parku znajduje się 10 rezerwatów przyrody, a w planach jest utworzenie kolejnych 6. Ponadto znajduje się tu 144 pomników przyrody.

Jednak park to nie tylko flora czy fauna, ale także zabytki, w tym Kalwaria Wejherowska, jedno z najstarszych sanktuariów Męki Pańskiej w Polsce.

Przez park przebiega także sześć znakowanych szlaków turystyki pieszej oraz osiem ścieżek rowerowych, z których najdłuższy liczy 43 km i wiedzie z Wejherowa do Gdyni Głównej oraz dwie ścieżki przyrodnicze: w Dolinie Samborowo oraz w Marszewie.

Obiekt prezentowany w Przewodniku po Trójmieście