Urząd Żeglugi Śródlądowej Delegatura w Gdańsku

Urząd Żeglugi Śródlądowej

Wybierz numer

58 301-84-14 602-379-752
u...@gda.uzs.gov.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 7:30 więcej
 

O nas

Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych i przewozowych.