Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku

Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku

Wybierz numer

58 500-52-22 881-777-974
d...@wsse.edu.pl pokaż
Dziś nieczynne więcej
  • Zdjęcie 1/9 - Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku Gdańsk 4
  • Zdjęcie 2/9 - Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku Gdańsk 3
  • Zdjęcie 3/9 - Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku Gdańsk 2
  • Zdjęcie 4/9 - Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Gdańsku Gdańsk +6 1
 

O nas

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku funkcjonuje od 2001 roku. Posiada swoje filie w Ostrołęce i w Szczecinie.
Oferta edukacyjna skierowana jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ich wieku, sytuacji osobistej i zawodowej, miejsca zamieszkania oraz dotychczasowego wykształcenia.
Obecnie Uczelnia kształci w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: Administracja, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna, Psychologia, Ratownictwo medyczne i Zarządzanie w różnych specjalnościach, stosownie do potrzeb współczesnego rynku pracy.
Prowadzi podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli i kandydatów na te stanowiska oraz inne studia podyplomowe, w tym MBA.

Kontakt we wszystkich sprawach organizacyjnych:
prorektor ds.organizacji i kształcenia
dr Paweł Bykowski
p.bykowski@wsse.edu.pl


REKRUTACJA NA STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE I PODYPLOMOWE
TYLKO U NAS MAGISTERIUM W TRZY SEMESTRY, 40% zajęć metodą E-LEARNING
Biuro rekrutacji: POKÓJ 302 ul. Rajska 6, nr tel. (58)500 52 22   www.wsse.edu.pl


Rekrutacja: 

https://pomoc.wsse.civ.pl/rekrutacja.phpKierunki i specjalności kształcenia z zakresu administracji, pedagogiki i zarządzania
 Studia menedżersko-administracyjne to specjalność na kierunku Administracja /od I semestru/
 Studia oferują kompleksowe przygotowanie do efektywnego zarządzania zasobami oraz strukturami organizacyjnymi w różnego rodzaju instytucjach publicznych jak też prywatnych.
 Program Studiów rozpoczynający się już od pierwszego semestru, kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności zarządzania, analitycznych i interpersonalnych kwalifikacji niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym środowisku pracy.
Są to studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – Administracji i Zarządzania.
Administracja to obszar, w którym coraz częściej jest zapotrzebowanie na menedżerów.
Studia licencjackie 6 sem., tytuł zawodowy: licencjat na kier. Administracja
Tryb studiów: zaoczne
Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych średniego szczebla w administracji publicznej (służba cywilna, jednostki samorządu terytorialnego, agencje rządowe, służby resortowe - policji, straży, inspekcji drogowej), administracji gospodarczej (podmioty gospodarcze w sektorze publicznym i prywatnym), szkoły i placówki oświatowe i kulturalne, działy personalne oraz działy księgowości firm, działy zamówień publicznych, firmy outsourcingowe, w szczególności usługowe (np. księgowość, rozliczenia, logistyka)
Przykładowe przedmioty:
Przedsiębiorczość,
Public  relations w obszarze publicznym
Gry kierownicze
Mentoring
Kreowanie wizerunku menadżera
Postępowanie administracyjne,
Psychologia w organizacji,
 Komunikacja w organizacji,
Prawo Administracyjne
Finanse Publiczne,
Prawo gospodarcze publiczne,
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,
Prawo pracy,
zarządzanie e-usługami,

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku PEDAGOGIKA w ramach następujących specjalności:
Pedagogika opiekunczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika sportu

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku ZARZĄDZANIE w ramach następujących specjalności:
Zarządzanie transportem i logistyką z elementami spedycji
Logistyczne zarządzanie transportem kolejowym 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie finansami
Zarządzanie organizacjami sportowymi
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Zarządzanie państwem
Zarządzanie strategią rolniczą

STUDIA LICENCJACKIE na kierunku ADMINISTRACJA w zakresie następujących specjalności:
Administracja skarbowa
Administracja bezpieczeństwa
Administracja publiczna
Ochrona danych osobowych
Studia trwają 6 semestrów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
Głównym celem studiów I stopnia na kierunku administracja jest m.in.:
przekazanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
przekazanie wiedzy z zakresu podstaw i zasad założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych) oraz wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej,
wyposażenie absolwentów w wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego,
wyposażenie absolwentów w umiejętność rozumienia procesów ekonomicznych, zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, specyfikę gospodarki finansowej państwa,wyposażenie absolwentów w umiejętność rozwiązywania problemów zawodowych w stosowaniu prawa, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami,
uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie, rozwoju osobistego, a także uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności

STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku PEDAGOGIKA w ramach następujących specjalności:
Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem
Terapia pedagogiczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Edukacja obywatelska i zarządzanie państwem 
Edukacja zdrowotna z bhp
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe
Organizacja i zarządzanie oświatą

STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku ADMINISTRACJA w zakresie następujących specjalności:
Administracja bezpieczeństwa
Administracja publiczna
Ochrona danych osobowych

STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku PRACA SOCJALNA w zakresie następujących specjalności:
Organizacja pomocy społecznej
Praca socjalna z rodziną
Studia trwają 4 semestry, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Zarządzanie - studia magisterskie
specjalność:
zarządzanie podmiotami gospodarczymi 
 
STUDIA PODYPLOMOWE:
Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli i kandydatów na te stanowiska:
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Terapia pedagogiczna
Edukacja biblioteczna i informacja naukowa
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika sportu
Przygotowanie pedagogiczne
Organizacja i zarządzanie oświatą
Ponadto w organizacji są m.in. studia kwalifikacyjne dające uprawnienia do prowadzenia zajęć ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w szkołach i placówkach oświatowych

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania:
Zarządzanie strategią rolniczą (studia nadają kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej)
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie logistyczne i obsługa celna obrotu towarowego (studia nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu agenta celnego)
Zarządzanie państwem
Ponadto w organizacji są studia z zakresu:
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (studia nadają: kwalifikacje do pracy w służbach bhp; uprawnienia ratownika pierwszej pomocy; kwalifikacje do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego systemów zarządzania bhp)

Oceny (2)

Ania
Termin usługi: luty 2024 

pedagogika bardzo przydatna.atmosfera niezwykle sympatyczna.Polecam

Szkoły wyższe

6.0
Ola
Termin usługi: marzec 2024 

bardzo dobry poziom. ciekawe zajęcia

Szkoły wyższe

5.9