Uniwersytet Morski - Wydział Elektryczny

Uniwersytet Morski

Wybierz numer

58 558-64-04 58 558-65-22 58 558-66-51
b...@we.umg.edu.pl pokaż
Dziś nieczynne więcej
  • Zdjęcie 1/10 - Uniwersytet Morski Gdynia 4
  • Zdjęcie 2/10 - Uniwersytet Morski Gdynia 3
  • Zdjęcie 3/10 - Uniwersytet Morski Gdynia 2
  • Zdjęcie 4/10 - Uniwersytet Morski Gdynia +7 1
 

O nas

Wydział Elektryczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzi zajęcia na czterech nowoczesnych kierunkach technicznych: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Systemy Teleinformatyczne.
Wydział Elektryczny prowadzi studia inżynierskie i magisterskie, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Kształcenie studentów realizowane jest na czterech kierunkach i na piętnastu specjalnościach, przygotowując wykwalifikowane kadry inżynierskie dla potrzeb szeroko rozumianej gospodarki morskiej i przedsiębiorstw lądowych. Należy pod tym rozumieć kształcenie zarówno kadry oficerskiej na statki morskie jak i wysoko wyspecjalizowanego personelu lądowego.
Na dwóch kierunkach studiów inżynierskich: Elektrotechnika oraz Informatyka studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności. Są to odpowiednio:
- Elektroautomatyka Okrętowa oraz Automatyka Przemysłowa,
- Aplikacje Internetu Rzeczy oraz Aplikacje Internetowe i Mobilne.
Na studiach inżynierskich kierunku Elektronika i Telekomunikacja studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności:
- Systemy Elektroniki Morskiej,
- Systemy i Sieci Teleinformatyczne oraz 
- Elektronika Programowalna.
Ukończenie studiów stacjonarnych na specjalnościach Elektroautomatyka Okrętowa i Systemy Elektroniki Morskiej umożliwia, oprócz uzyskania dyplomu inżyniera, zdobycie uprawnień morskich tj.  dyplomu Elektroautomatyka okrętowego lub świadectwa Radioelektronika drugiej klasy. Kształcenie na tych specjalnościach realizowane jest zgodnie z wymaganiami konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) Międzynarodowej Organizacji Morskiej - IMO (International Maritime Organization).
Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę zarówno na statkach morskich, jak i w przedsiębiorstwach specjalizujących się w projektowaniu, instalacji i serwisie okrętowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także w przedsiębiorstwach lądowych związanych z branżą elektroniki, w tym elektroniki programowalnej, automatyki i robotyki oraz aplikacji internetowych.
Studia magisterskie prowadzone są na trzech kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Systemy Teleinformatyczne i realizowane są na ośmiu specjalnościach, odpowiednio:
- Elektroautomatyka, Komputerowe Systemy Sterowania oraz OZE i Elektromobilność,
- Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych, Systemy Elektroniczne oraz Elektronika i Automatyka Morska,
- Analiza i Przetwarzanie Danych oraz Bezpieczeństwo Transmisji Danych.
Absolwenci tych specjalności są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami z zakresu projektowania, konstrukcji i diagnostyki urządzeń i systemów elektrycznych, automatyki i elektronicznych pracujących na statkach morskich oraz w innych sektorach gospodarki, a także bezpiecznych systemów informatycznych i teleinformatycznych. Wielu absolwentów Wydziału Elektrycznego jest właścicielami lub udziałowcami przedsiębiorstw specjalizujących się w obsłudze okrętowych instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz informatycznych lub pracownikami tych firm (pełniąc w nich często funkcje kierownicze).
Ukończenie łącznie studiów pierwszego stopnia na specjalności Systemy Elektroniki Morskiej oraz studiów drugiego stopnia na specjalności Elektronika i Automatyka Morska pozwala także na zdobycie dyplomu morskiego Elektroautomatyka okrętowego.
Od roku akademickiego 2024/2025, na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na studiach inżynierskich, Wydział wprowadza nową specjalność o nazwie Elektronika Programowalna, zaprojektowaną z myślą o wykształceniu inżynierów, którzy zdobędą wiedzę łączącą informatykę oraz elektronikę. Specjalność o nazwie Odnawialne Źródła Energii (OZE) i Elektromobilność na kierunku Elektrotechnika jest także nową specjalnością prowadzoną przez Wydział Elektryczny na studiach magisterskich od roku akademickiego 2022/2023. Absolwent tej specjalności m.in. będzie potrafił dobierać rodzaje paliw związanych z odnawialnymi źródłami energii do pracy napędów elektrycznych oraz ocenić ich sprawność. W zakresie elektromobilności uczestnik studiów zapozna się z napędami stosowanymi w pojazdach elektrycznych, pozna mobilne systemy zasilnia elektrycznych układów napędowych czy zagadnienia dotyczące elektroniki i informatyki w motoryzacji.
Warto podkreślić, iż kierunek Systemy Teleinformatyczne jest także stosunkowo nowym kierunkiem studiów dedykowanym dla studentów stacjonarnych studiów magisterskich. W czasie studiów, studenci tego kierunku zapoznają się m.in. z metodami analizy i przetwarzania danych oraz sposobami ich ochrony podczas transmisji.
Wysokiej jakości kształceniu sprzyja troska pracowników Wydziału Elektrycznego o nowoczesne wyposażenie bazy laboratoryjnej, niezbędnej do zdobycia przez studentów pożądanych umiejętności praktycznych. Wydział posiada łącznie ponad 50 sal laboratoryjnych. W ostatnich latach dzięki wsparciu Unii Europejskiej (projekt RIDAM), wykorzystaniu środków przyznanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu iMEN oraz wykorzystaniu środków z programu ministerialnego Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID), na Wydziale oddano do użytku 11 nowych laboratoriów dydaktycznych wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt służący do realizacji zajęć praktycznych z zakresu: Techniki mikrofalowej, Optoelektroniki, Systemów łączności morskiej (GMDSS), Kompatybilności elektromagnetycznej, Odnawialnych źródeł energii, Sieci komputerowych, Sterowników programowalnych i Systemów pomiarowych, oraz przeprowadzono modernizację wyposażenia kilkunastu innych laboratoriów dydaktycznych. Na powyższą modernizację bazy laboratoryjnej Wydział przeznaczył łącznie ponad 20 mln PLN.
Dopełnieniem kształcenia praktycznego są praktyki realizowane na statkach morskich (na specjalnościach morskich) lub w przedsiębiorstwach lądowych.
Równie bogaty zakres studiowania, które można połączyć z pracą zawodową, oferuje Wydział Elektryczny na studiach niestacjonarnych (zaocznych).
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku a studia niestacjonarne 4 lata. Absolwent po ich ukończeniu otrzymuje dyplom inżyniera.
Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku a studia niestacjonarne 2 lata. Absolwent po ich ukończeniu otrzymuje dyplom magistra inżyniera.
Absolwenci kierunków Elektrotechnika oraz Elektronika i Telekomunikacja uzyskują także  prawo do obiegania się  o odpowiednie uprawnienia budowlane.
Treści nauczania na wszystkich poziomach studiów są na bieżąco aktualizowane, aby zapewnić studentom dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu prowadzonych zajęć. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia wspólnie z Wydziałowymi Komisjami ds. Programów Studiów określonego kierunku, co roku przedstawiają Senatowi UMG propozycje zmian w planach studiów uwzględniające potrzeby pracodawców oraz obserwowane zmiany w tendencjach rozwojowych dyscyplin naukowych, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.
Rozwój naukowy nauczycieli akademickich jest podstawą rozwoju procesów dydaktycznych. Obecnie na Wydziale Elektrycznym realizowane są przewody doktorskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.
Wszystko to sprawia, że absolwenci Wydziału Elektrycznego są cenionymi specjalistami, znajdującymi bez trudu zatrudnienie zarówno na morzu, jak i na lądzie oraz należą do grup absolwentów najlepiej opłacanych nie tylko na Pomorzu, ale i w Polsce.