Uniwersytet Morski - Wydział Elektryczny

Uniwersytet Morski

Wybierz numer

58 558-64-04 58 558-65-22 58 558-66-61
b...@we.umg.edu.pl pokaż
Dziś nieczynne więcej
  • Zdjęcie 1/10 - Uniwersytet Morski Gdynia 4
  • Zdjęcie 2/10 - Uniwersytet Morski Gdynia 3
  • Zdjęcie 3/10 - Uniwersytet Morski Gdynia 2
  • Zdjęcie 4/10 - Uniwersytet Morski Gdynia +7 1
 

O nas

Wydział Elektryczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prowadzi zajęcia na czterech nowoczesnych kierunkach technicznych: ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA oraz SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE.
Wydział Elektryczny prowadzi studia inżynierskie i magisterskie. Kształcenie studentów realizowane jest na czterech nowoczesnych kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka oraz Systemy Teleinformatyczne, przygotowując wykwalifikowane kadry inżynierskie dla potrzeb szeroko rozumianej gospodarki morskiej i przedsiębiorstw lądowych. Należy pod tym rozumieć kształcenie zarówno kadry oficerskiej na statki morskie jak i wysoko wyspecjalizowanego personelu lądowego.

Na każdym kierunku studiów inżynierskich: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności. Są to odpowiednio:
- Elektroautomatyka Okrętowa oraz Komputerowe Systemy Sterowania,
- Elektronika Morska oraz Systemy i Sieci Teleinformatyczne,
- Aplikacje Internetu Rzeczy oraz Aplikacje Internetowe i Mobilne.

Ukończenie studiów na specjalnościach morskich (Elektroautomatyka Okrętowa i Elektronika Morska) umożliwia, oprócz uzyskania dyplomu inżyniera, zdobycie uprawnień morskich dyplomu Elektroautomatyka okrętowego lub świadectwa Radioelektronika drugiej klasy. Kształcenie na tych specjalnościach realizowane jest zgodnie z wymaganiami konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) Międzynarodowej Organizacji Morskiej - IMO (International Maritime Organization).

Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę zarówno na statkach morskich, jak i w przedsiębiorstwach specjalizujących się w projektowaniu, instalacji i serwisie okrętowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także w przedsiębiorstwach lądowych związanych z branżą elektroniki, automatyki i robotyki oraz aplikacji internetowych.

Studia magisterskie prowadzone są na trzech kierunkach: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Systemy Teleinformatyczne i realizowane są na ośmiu specjalnościach, odpowiednio:
- Elektroautomatyka, Komputerowe Systemy Sterowania oraz OZE i Elektromobilność,
- Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych, Systemy Elektroniczne oraz Elektronika i Automatyka Morska,
- Analiza i Przetwarzanie Danych oraz Bezpieczeństwo Transmisji Danych.

Absolwenci tych specjalności są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami z zakresu projektowania, konstrukcji i diagnostyki urządzeń i systemów elektrycznych, automatyki i elektronicznych pracujących na statkach morskich oraz w innych sektorach gospodarki, a także bezpiecznych systemów informatycznych i teleinformatycznych. Wielu absolwentów Wydziału Elektrycznego jest właścicielami lub udziałowcami przedsiębiorstw specjalizujących się w obsłudze okrętowych instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz informatycznych lub pracownikami tych firm (pełniąc w nich często funkcje kierownicze). Ukończenie łącznie studiów pierwszego stopnia na specjalności Elektronika Morska oraz studiów drugiego stopnia na specjalności Elektronika i Automatyka Morska pozwala także na zdobycie dyplomu morskiego Elektroautomatyka okrętowego. Specjalność o nazwie Odnawialne Źródła Energii (OZE) i Elektromobilność na kierunku Elektrotechnika jest nową specjalnością prowadzoną przez Wydział Elektryczny na magisterskich studiach stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2022/2023. Absolwent tej specjalności m.in. będzie potrafił dobierać rodzaje paliw związanych z odnawialnymi źródłami energii do pracy napędów elektrycznych oraz ocenić ich sprawność. W zakresie elektromobilności uczestnik studiów zapozna się z napędami stosowanymi w pojazdach elektrycznych, pozna mobilne systemy zasilnia elektrycznych układów napędowych czy zagadnienia dotyczące elektroniki i informatyki w motoryzacji. Uzupełnieniem tej oferty dydaktycznej są dwusemestralne studia podyplomowe pn. Technika wodorowa i odnawialne źródła energii. Planuje się, że nowa edycja tych studiów wystartuje także wraz z nowym rokiem akademickim 2022/2023.
Warto podkreślić, iż kierunek Systemy Teleinformatyczne jest także nowym kierunkiem studiów dedykowanym dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych. W czasie studiów, studenci tego kierunku zapoznają się m.in. z metodami analizy i przetwarzania danych oraz sposobami ich ochrony podczas transmisji.
Wysokiej jakości kształceniu sprzyja troska pracowników Wydziału Elektrycznego o nowoczesne wyposażenie bazy laboratoryjnej, niezbędnej do zdobycia przez studentów pożądanych umiejętności praktycznych. Wydział posiada łącznie 50 sal laboratoryjnych. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej (projekt RIDAM), w 2015 roku zostało oddanych do użytku 11 nowych laboratoriów dydaktycznych wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt służący do realizacji zajęć praktycznych z zakresu: Techniki mikrofalowej, Optoelektroniki, Systemów łączności morskiej (GMDSS), Kompatybilności elektromagnetycznej, Odnawialnych źródeł energii, Sieci komputerowych, Sterowników programowalnych i Systemów pomiarowych. Natomiast w 2018 roku przeprowadzono modernizację wyposażenia kilkunastu laboratoriów dydaktycznych przy wykorzystaniu środków przyznanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu iMEN.

Na modernizację bazy laboratoryjnej Wydziału przeznaczono w ostatnich latach około 15 mln PLN. Kolejne 5 mln PLN zostanie wykorzystanych na ten cel w latach 2019-2022 z programu ministerialnego Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID).

Dopełnieniem kształcenia praktycznego są praktyki realizowane na statkach morskich (na specjalnościach morskich) lub w przedsiębiorstwach lądowych.

Równie bogaty zakres studiowania, które można połączyć z pracą zawodową, oferuje Wydział Elektryczny na studiach niestacjonarnych (zaocznych).

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku a studia niestacjonarne 4 lata. Absolwent po ich ukończeniu otrzymuje dyplom inżyniera.
Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają 1,5 roku a studia niestacjonarne 2 lata. Absolwent po ich ukończeniu otrzymuje dyplom magistra inżyniera.

Treści nauczania na wszystkich poziomach studiów są na bieżąco aktualizowane, aby zapewnić studentom dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu prowadzonych zajęć. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia wspólnie z Wydziałowymi Komisjami ds. Programów Studiów określonego kierunku, co roku przedstawiają Senatowi UMG propozycje zmian w planach studiów uwzględniające potrzeby pracodawców oraz obserwowane zmiany w tendencjach rozwojowych dyscyplin naukowych, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

Rozwój naukowy nauczycieli akademickich jest podstawą rozwoju procesów dydaktycznych. Obecnie na Wydziale Elektrycznym realizowane są przewody doktorskie w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Wszystko to sprawia, że absolwenci Wydziału Elektrycznego są cenionymi specjalistami, znajdującymi bez trudu zatrudnienie zarówno na morzu, jak i na lądzie oraz należą do grup absolwentów najlepiej opłacanych nie tylko na Pomorzu ale i w Polsce.